Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
luty 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
 
1.02.2018
Zmiany w przepisach (44)
2.02.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
3.02.2018
Zmiany w przepisach (4)
6
5.02.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
6.02.2018
Zmiany w przepisach (4)
7.02.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
8.02.2018
Zmiany w przepisach (14)
7
12.02.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (13)
13.02.2018
Zmiany w przepisach (6)
14.02.2018
Zmiany w przepisach (6)
15.02.2018
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (10)
16.02.2018
Zmiany w przepisach (2)
8
19.02.2018
20.02.2018
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (2)
21.02.2018
Zmiany w przepisach (3)
22.02.2018
Zmiany w przepisach (8)
23.02.2018
Zmiany w przepisach (3)
9
26.02.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (5)
27.02.2018
Zmiany w przepisach (2)
28.02.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (7)
 
marzec 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
 
1.03.2018
Zmiany w przepisach (10)
2.03.2018
Zmiany w przepisach (2)
10
5.03.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.03.2018
Zmiany w przepisach (1)
7.03.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
8.03.2018
Zmiany w przepisach (5)
9.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
11
12.03.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
13.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
14.03.2018
Zmiany w przepisach (10)
15.03.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (31)
16.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
12
19.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
20.03.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
21.03.2018
Zmiany w przepisach (3)
22.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
23.03.2018
Zmiany w przepisach (7)
24.03.2018
Zmiany w przepisach (2)
13
26.03.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
27.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
28.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
29.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
30.03.2018
Zmiany w przepisach (21)
31.03.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
 
kwiecień 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
 
 
1.04.2018
Zmiany w przepisach (14)
14
3.04.2018
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (5)
4.04.2018
Zmiany w przepisach (9)
5.04.2018
Ważne terminy (1)
6.04.2018
Zmiany w przepisach (1)
8.04.2018
15
9.04.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
10.04.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
12.04.2018
Zmiany w przepisach (4)
13.04.2018
Zmiany w przepisach (2)
15.04.2018
Zmiany w przepisach (1)
16
16.04.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
18.04.2018
Zmiany w przepisach (3)
19.04.2018
Zmiany w przepisach (3)
20.04.2018
Ważne terminy (8)
21.04.2018
Zmiany w przepisach (7)
17
23.04.2018
Zmiany w przepisach (2)
25.04.2018
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
28.04.2018
Zmiany w przepisach (2)
18
30.04.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (81)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

29.03.2018 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

30.03.2018 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (9): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (10): zobacz »

31.03.2018 (sobota)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

1.04.2018 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (8): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (3): zobacz »

3.04.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2017 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2018 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

4.04.2018 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

5.04.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2017 r. - Prezes ZUS

6.04.2018 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

8.04.2018 (niedziela)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące

9.04.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

10.04.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28 , Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za marzec 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2018 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2018 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2018 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »

12.04.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2018 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

13.04.2018 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

15.04.2018 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

16.04.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • złożenie wniosku PIT-WZ o sporządzenie przez Urząd Skarbowy PIT-37 za 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za I kwartał 2018 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2018 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

18.04.2018 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2018 r. - izby administracji skarbowej
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

19.04.2018 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

20.04.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za marzec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2018 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2018 r.
 • wpłata za marzec 2018 r. na PFRON
 • wpłata za marzec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2018 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)

21.04.2018 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

23.04.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za marzec 2018 r.- jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN za I kwartał 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2018 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2018 r. - Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2018 r. - Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

25.04.2018 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za marzec 2018 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za marzec 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za marzec 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za marzec 2018 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za marzec 2018 r. - Prezes KRUS
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

28.04.2018 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60