Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
luty 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
 
1.02.2018
Zmiany w przepisach (44)
2.02.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
3.02.2018
Zmiany w przepisach (4)
6
5.02.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
6.02.2018
Zmiany w przepisach (4)
7.02.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
8.02.2018
Zmiany w przepisach (13)
7
12.02.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (11)
13.02.2018
Zmiany w przepisach (4)
14.02.2018
Zmiany w przepisach (5)
15.02.2018
Ważne terminy (4)
16.02.2018
8
19.02.2018
20.02.2018
Ważne terminy (8)
21.02.2018
22.02.2018
Zmiany w przepisach (8)
23.02.2018
Zmiany w przepisach (4)
9
26.02.2018
Ważne terminy (6)
28.02.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (1)
 
marzec 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
 
1.03.2018
Zmiany w przepisach (8)
2.03.2018
10
5.03.2018
Ważne terminy (1)
6.03.2018
7.03.2018
Ważne terminy (3)
8.03.2018
11
12.03.2018
Ważne terminy (2)
15.03.2018
Ważne terminy (3)
12
19.03.2018
20.03.2018
Ważne terminy (6)
21.03.2018
13
26.03.2018
Ważne terminy (6)
28.03.2018
30.03.2018
Zmiany w przepisach (2)
31.03.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
 
kwiecień 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
 
 
1.04.2018
Zmiany w przepisach (2)
14
3.04.2018
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (4)
5.04.2018
Ważne terminy (1)
15
9.04.2018
Ważne terminy (3)
10.04.2018
Ważne terminy (2)
15.04.2018
Zmiany w przepisach (1)
16
16.04.2018
Ważne terminy (3)
20.04.2018
Ważne terminy (8)
17
25.04.2018
Ważne terminy (7)
18
30.04.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

28.03.2018 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2018 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2018 r. - dysponent części 87

30.03.2018 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

31.03.2018 (sobota)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

1.04.2018 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »

3.04.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2017 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2018 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

5.04.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2018 r.

9.04.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.04.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2018 r.

15.04.2018 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

16.04.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • złożenie wniosku PIT-WZ o sporządzenie przez Urząd Skarbowy PIT-37 za 2017 r.

20.04.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za marzec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2018 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2018 r.
 • wpłata za marzec 2018 r. na PFRON
 • wpłata za marzec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

25.04.2018 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za marzec 2018 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za marzec 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za marzec 2018 r.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60