Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
marzec 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
 
1.03.2018
Zmiany w przepisach (8)
2.03.2018
10
5.03.2018
Ważne terminy (1)
6.03.2018
7.03.2018
Ważne terminy (3)
8.03.2018
11
12.03.2018
Ważne terminy (2)
15.03.2018
Ważne terminy (3)
12
19.03.2018
20.03.2018
Ważne terminy (6)
21.03.2018
13
26.03.2018
Ważne terminy (6)
28.03.2018
30.03.2018
Zmiany w przepisach (2)
31.03.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
 
kwiecień 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
 
 
1.04.2018
Zmiany w przepisach (2)
14
3.04.2018
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (4)
5.04.2018
Ważne terminy (1)
15
9.04.2018
Ważne terminy (3)
10.04.2018
Ważne terminy (2)
15.04.2018
Zmiany w przepisach (1)
16
16.04.2018
Ważne terminy (3)
20.04.2018
Ważne terminy (8)
17
25.04.2018
Ważne terminy (7)
18
30.04.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
 
maj 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
 
1.05.2018
Zmiany w przepisach (1)
19
7.05.2018
Ważne terminy (4)
8.05.2018
Zmiany w przepisach (1)
10.05.2018
Ważne terminy (2)
20
15.05.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
21
21.05.2018
Ważne terminy (6)
23.05.2018
Zmiany w przepisach (1)
25.05.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
22
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

30.04.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2017 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A
 • przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za 2017 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

1.05.2018 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

7.05.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2018 r.

8.05.2018 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

10.05.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2018 r.

15.05.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2018 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

21.05.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za kwiecień 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za kwiecień 2018 r. na PFRON
 • wpłata za kwiecień 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

23.05.2018 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.05.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za kwiecień 2018 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za kwiecień 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za kwiecień 2018 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60