Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
luty 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
 
1.02.2018
Zmiany w przepisach (44)
2.02.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
3.02.2018
Zmiany w przepisach (4)
6
5.02.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
6.02.2018
Zmiany w przepisach (4)
7.02.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
8.02.2018
Zmiany w przepisach (14)
7
12.02.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (12)
13.02.2018
Zmiany w przepisach (6)
14.02.2018
Zmiany w przepisach (6)
15.02.2018
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (10)
16.02.2018
Zmiany w przepisach (2)
8
19.02.2018
20.02.2018
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (2)
21.02.2018
Zmiany w przepisach (3)
22.02.2018
Zmiany w przepisach (8)
23.02.2018
Zmiany w przepisach (3)
9
26.02.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (5)
27.02.2018
Zmiany w przepisach (2)
28.02.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (7)
 
marzec 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
 
1.03.2018
Zmiany w przepisach (10)
2.03.2018
Zmiany w przepisach (2)
10
5.03.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.03.2018
Zmiany w przepisach (1)
7.03.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
8.03.2018
Zmiany w przepisach (5)
9.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
11
12.03.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
13.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
14.03.2018
Zmiany w przepisach (9)
15.03.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (28)
16.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
12
19.03.2018
Zmiany w przepisach (3)
20.03.2018
Ważne terminy (6)
21.03.2018
Zmiany w przepisach (2)
13
26.03.2018
Ważne terminy (6)
28.03.2018
30.03.2018
Zmiany w przepisach (2)
31.03.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
 
kwiecień 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
 
 
1.04.2018
Zmiany w przepisach (4)
14
3.04.2018
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (4)
4.04.2018
Zmiany w przepisach (1)
5.04.2018
Ważne terminy (1)
8.04.2018
15
9.04.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
10.04.2018
Ważne terminy (2)
12.04.2018
15.04.2018
Zmiany w przepisach (1)
16
16.04.2018
Ważne terminy (3)
18.04.2018
20.04.2018
Ważne terminy (8)
17
23.04.2018
25.04.2018
Ważne terminy (7)
18
30.04.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

26.03.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za luty 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za luty 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za luty 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za luty 2018 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2018 r. - Prezes KRUS

28.03.2018 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2018 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2018 r. - dysponent części 87

30.03.2018 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

31.03.2018 (sobota)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

1.04.2018 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

3.04.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2017 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2018 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

4.04.2018 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

5.04.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2017 r. - Prezes ZUS

8.04.2018 (niedziela)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące

9.04.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

10.04.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28 , Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za marzec 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2018 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2018 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2018 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące

12.04.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2018 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

15.04.2018 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

16.04.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • złożenie wniosku PIT-WZ o sporządzenie przez Urząd Skarbowy PIT-37 za 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za I kwartał 2018 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2018 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych

18.04.2018 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2018 r. - izby administracji skarbowej

20.04.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za marzec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2018 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2018 r.
 • wpłata za marzec 2018 r. na PFRON
 • wpłata za marzec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2018 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60