Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
styczeń 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
 
1.01.2019
Zmiany w przepisach (257)
2.01.2019
Zmiany w przepisach (15)
3.01.2019
Zmiany w przepisach (1)
4.01.2019
Zmiany w przepisach (5)
5.01.2019
Zmiany w przepisach (4)
2
7.01.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
8.01.2019
Zmiany w przepisach (1)
9.01.2019
Zmiany w przepisach (3)
10.01.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (6)
11.01.2019
Zmiany w przepisach (18)
12.01.2019
Zmiany w przepisach (2)
3
14.01.2019
Zmiany w przepisach (2)
15.01.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
16.01.2019
Zmiany w przepisach (3)
17.01.2019
Zmiany w przepisach (1)
18.01.2019
Zmiany w przepisach (1)
4
21.01.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (9)
22.01.2019
Zmiany w przepisach (8)
23.01.2019
Zmiany w przepisach (7)
24.01.2019
Zmiany w przepisach (3)
25.01.2019
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (11)
26.01.2019
Zmiany w przepisach (1)
5
28.01.2019
Zmiany w przepisach (2)
29.01.2019
Zmiany w przepisach (2)
30.01.2019
Zmiany w przepisach (6)
31.01.2019
Ważne terminy (14)
Zmiany w przepisach (5)
 
luty 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
 
 
1.02.2019
Zmiany w przepisach (13)
2.02.2019
Zmiany w przepisach (1)
6
4.02.2019
5.02.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.02.2019
Zmiany w przepisach (11)
7.02.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
8.02.2019
Zmiany w przepisach (3)
9.02.2019
Zmiany w przepisach (5)
7
11.02.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (9)
12.02.2019
Zmiany w przepisach (4)
13.02.2019
Zmiany w przepisach (5)
14.02.2019
15.02.2019
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (2)
8
18.02.2019
19.02.2019
20.02.2019
Ważne terminy (6)
21.02.2019
Zmiany w przepisach (2)
22.02.2019
Zmiany w przepisach (2)
9
25.02.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (1)
28.02.2019
Ważne terminy (7)
 
marzec 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
 
 
1.03.2019
Zmiany w przepisach (6)
3.03.2019
Zmiany w przepisach (1)
10
4.03.2019
Zmiany w przepisach (27)
5.03.2019
Ważne terminy (1)
6.03.2019
7.03.2019
Ważne terminy (3)
8.03.2019
11
11.03.2019
Ważne terminy (2)
12.03.2019
15.03.2019
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
12
18.03.2019
20.03.2019
Ważne terminy (6)
21.03.2019
13
25.03.2019
Ważne terminy (10)
28.03.2019
 
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

19.02.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie rocznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2018 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

20.02.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za styczeń 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za styczeń 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za styczeń 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za styczeń 2019 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2019 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2018 r. - wójt (burmistrz, prezydent miasta)
 • wpłata za styczeń 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za styczeń 2019 r. na PFRON

21.02.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2018 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • złożenie rocznych sprawozdań zbiorczych Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2018 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie rocznych sprawozdań jednostkowych Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych sprawozdań łącznych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2018 r. - Polska Akademia Nauk, agencje państwowe
 • złożenie rocznych sprawozdań łącznych Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. - Polska Akademia Nauk, agencje państwowe
 • złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za styczeń 2019 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazujący dotacje
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

22.02.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-35 za IV kwartały 2018 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2018 r. - kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej, dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za IV kwartały 2018 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

25.02.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za styczeń 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za styczeń 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za styczeń 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za styczeń 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za styczeń 2019 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za styczeń 2019 r. - Prezes KRUS
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2018 r. - zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznych sprawozdań zbiorczych Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. - zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • wpłata podatku VAT za styczeń 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za styczeń 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za styczeń 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za styczeń 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2019 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

28.02.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2018 r. (PIT-8C) - zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pdof
 • przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2018 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2018 r. (IFT-1R) - zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2018 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2019 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2018 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za styczeń 2019 r. - dysponent części 77
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-23PL za 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za styczeń 2019 r. - dysponent części 87
 • przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2018 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2018 r. (IFT-1R) - zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2018 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2018 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2018 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2018 r. - dysponenci części budżetowych

1.03.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za IV kwartały 2018 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za IV kwartały 2018 r. - dysponent części budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za IV kwartały 2018 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2018 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za IV kwartały 2018 r. - minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

3.03.2019 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

4.03.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27UE za 2018 r. - dysponent części 87
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (25): zobacz »

5.03.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za luty 2019 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2019 r.

6.03.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe

7.03.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

8.03.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27 za 2018 r. - dysponent części 77

11.03.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za luty 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb -28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za luty 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za luty 2019 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2018 r. - dysponenci części budżetowych

12.03.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie rocznych sprawozdań zbiorczych Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2019 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2018 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2018 r. - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2018 r. - właściwe organy państwowych osób prawnych

15.03.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za luty 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2019 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • obowiązek dokonania rozliczeń z tytułu opłaty produktowej za opakowania za rok 2018
 • obowiązek dokonania rozliczeń z tytułu opłaty recyklingowej za torby foliowe za 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za 2018 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2018 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2018 r. - organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2018 r. - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2019 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

18.03.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2019 r. - izby administracji skarbowej

20.03.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za luty 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za luty 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za luty 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za luty 2019 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za luty 2019 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • wpłata za luty 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za luty 2019 r. na PFRON

21.03.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za luty 2019 r. - jednostki samorządu terytorialnego
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.