Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
wrzesień 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
36
 
1.09.2020
Zmiany w przepisach (20)
2.09.2020
Zmiany w przepisach (3)
3.09.2020
Zmiany w przepisach (6)
4.09.2020
Zmiany w przepisach (14)
5.09.2020
Zmiany w przepisach (7)
37
7.09.2020
Ważne terminy (5)
8.09.2020
Zmiany w przepisach (3)
9.09.2020
Zmiany w przepisach (2)
10.09.2020
Ważne terminy (2)
11.09.2020
Zmiany w przepisach (4)
12.09.2020
Zmiany w przepisach (1)
38
14.09.2020
Zmiany w przepisach (5)
15.09.2020
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
16.09.2020
Zmiany w przepisach (3)
18.09.2020
Zmiany w przepisach (2)
19.09.2020
Zmiany w przepisach (11)
20.09.2020
Zmiany w przepisach (1)
39
21.09.2020
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
22.09.2020
Zmiany w przepisach (2)
23.09.2020
Zmiany w przepisach (5)
24.09.2020
Zmiany w przepisach (4)
25.09.2020
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (1)
26.09.2020
Zmiany w przepisach (1)
40
28.09.2020
Zmiany w przepisach (4)
29.09.2020
Zmiany w przepisach (8)
30.09.2020
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (3)
 
październik 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
40
 
 
 
1.10.2020
Zmiany w przepisach (25)
3.10.2020
Zmiany w przepisach (1)
4.10.2020
Zmiany w przepisach (2)
41
5.10.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
6.10.2020
Zmiany w przepisach (1)
7.10.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (9)
8.10.2020
Zmiany w przepisach (8)
9.10.2020
Zmiany w przepisach (13)
10.10.2020
Zmiany w przepisach (2)
42
12.10.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
14.10.2020
Zmiany w przepisach (4)
15.10.2020
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (8)
16.10.2020
Zmiany w przepisach (1)
17.10.2020
Zmiany w przepisach (3)
43
19.10.2020
Zmiany w przepisach (3)
20.10.2020
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (11)
21.10.2020
Zmiany w przepisach (1)
22.10.2020
Zmiany w przepisach (6)
23.10.2020
Zmiany w przepisach (3)
24.10.2020
Zmiany w przepisach (5)
44
26.10.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (8)
27.10.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
28.10.2020
Zmiany w przepisach (2)
29.10.2020
Zmiany w przepisach (8)
30.10.2020
Zmiany w przepisach (4)
31.10.2020
Zmiany w przepisach (7)
 
listopad 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
 
 
 
 
 
 
45
2.11.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (8)
3.11.2020
Zmiany w przepisach (8)
4.11.2020
Zmiany w przepisach (2)
5.11.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
6.11.2020
Zmiany w przepisach (3)
7.11.2020
Zmiany w przepisach (2)
46
9.11.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (2)
10.11.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
12.11.2020
Zmiany w przepisach (8)
13.11.2020
Zmiany w przepisach (13)
47
16.11.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (1)
17.11.2020
Zmiany w przepisach (6)
18.11.2020
Zmiany w przepisach (7)
19.11.2020
Zmiany w przepisach (8)
20.11.2020
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
48
23.11.2020
24.11.2020
Zmiany w przepisach (3)
25.11.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (11)
26.11.2020
Zmiany w przepisach (4)
27.11.2020
Zmiany w przepisach (4)
28.11.2020
Zmiany w przepisach (4)
29.11.2020
Zmiany w przepisach (10)
49
30.11.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (12)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

12.10.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2020 r.
 • przekazanie do Szefa KAS zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2019 r. przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2020 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2020 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2020 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

14.10.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

15.10.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS przez jednostki, które nie podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu, o ile termin zatwierdzenia sprawozdań nie został przesunięty na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2020 r. (Dz. U. poz. 1667)
 • złożenie do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2019 r. przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS, jeśli sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego rewidenta
 • wpłata do PPK za wrzesień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata do PPK za wrzesień 2020 r.
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za III kwartały 2020 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za III kwartały 2020 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

16.10.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

17.10.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

19.10.2020 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

20.10.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata za wrzesień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za wrzesień 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2020 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2020 r.
 • wpłata wynikających z art. 52o ustawy o pdof zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof (tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych; termin ten dotyczy płatników, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o pdof, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego – Dz. U. z 2020 r. poz. 972)
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za wrzesień 2020 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli we wrześniu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

  - spółkę, która we wrześniu 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

 • wpłata za wrzesień 2020 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za wrzesień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za III kwartał 2020 r.
 • wpłata za wrzesień 2020 r. na PFRON
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2020 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

21.10.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za wrzesień 2020 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

22.10.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

23.10.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartały 2020 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2020 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartały 2020 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

24.10.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

26.10.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za wrzesień 2020 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2020 r.
 • przesłanie JPK_VAT za wrzesień 2020 r.
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2020 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7K
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • przesłanie JPK_VAT za wrzesień 2020 r.
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za wrzesień 2020 r.
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2020 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za wrzesień 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za wrzesień 2020 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

27.10.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla zatrudniających co najmniej:

  - 20 osób na dzień 31 grudnia 2019 r.

  - 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

28.10.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za wrzesień 2020 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za wrzesień 2020 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych zbiorczych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych łącznych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - Polska Akademia Nauk, agencje państwowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

29.10.2020 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

30.10.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (12):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartały 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za III kwartały 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartały 2020 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za III kwartał 2020 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

31.10.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

2.11.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2020 r.
 • przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informacji IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się w marcu 2020 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

3.11.2020 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

4.11.2020 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

5.11.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2020 r.
 • wpłata składek ZUS za październik 2020 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.11.2020 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.11.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

9.11.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w październiku 2020 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »

10.11.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za październik 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2020 r.
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za październik 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Facebook