Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
sierpień 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
 
1.08.2017
Zmiany w przepisach (19)
2.08.2017
Zmiany w przepisach (5)
3.08.2017
Zmiany w przepisach (5)
5.08.2017
Zmiany w przepisach (2)
32
7.08.2017
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (1)
8.08.2017
Zmiany w przepisach (3)
9.08.2017
Zmiany w przepisach (4)
10.08.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
11.08.2017
Zmiany w przepisach (12)
12.08.2017
Zmiany w przepisach (12)
33
14.08.2017
16.08.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
17.08.2017
Zmiany w przepisach (7)
18.08.2017
Zmiany w przepisach (2)
34
21.08.2017
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
22.08.2017
Zmiany w przepisach (2)
23.08.2017
Zmiany w przepisach (3)
24.08.2017
Zmiany w przepisach (7)
25.08.2017
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
35
28.08.2017
29.08.2017
Zmiany w przepisach (1)
30.08.2017
Zmiany w przepisach (2)
31.08.2017
Zmiany w przepisach (5)
 
wrzesień 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
 
 
 
 
1.09.2017
Zmiany w przepisach (62)
2.09.2017
Zmiany w przepisach (14)
36
4.09.2017
Zmiany w przepisach (2)
5.09.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
6.09.2017
Zmiany w przepisach (3)
7.09.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
9.09.2017
Zmiany w przepisach (11)
10.09.2017
Zmiany w przepisach (4)
37
11.09.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (12)
12.09.2017
15.09.2017
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (4)
16.09.2017
Zmiany w przepisach (2)
38
18.09.2017
Zmiany w przepisach (4)
19.09.2017
Zmiany w przepisach (2)
20.09.2017
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
21.09.2017
22.09.2017
Zmiany w przepisach (6)
39
25.09.2017
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
26.09.2017
Zmiany w przepisach (1)
27.09.2017
Zmiany w przepisach (4)
28.09.2017
Zmiany w przepisach (1)
29.09.2017
Zmiany w przepisach (4)
30.09.2017
Ważne terminy (1)
 
październik 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
 
 
 
 
 
 
1.10.2017
Zmiany w przepisach (27)
40
2.10.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
3.10.2017
Zmiany w przepisach (10)
4.10.2017
Zmiany w przepisach (3)
5.10.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.10.2017
Zmiany w przepisach (2)
41
9.10.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
10.10.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (11)
11.10.2017
Zmiany w przepisach (2)
12.10.2017
Zmiany w przepisach (4)
13.10.2017
Zmiany w przepisach (4)
42
16.10.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
17.10.2017
Zmiany w przepisach (3)
18.10.2017
Zmiany w przepisach (3)
19.10.2017
Zmiany w przepisach (5)
20.10.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (9)
22.10.2017
Zmiany w przepisach (1)
43
23.10.2017
Zmiany w przepisach (2)
24.10.2017
Zmiany w przepisach (2)
25.10.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (1)
26.10.2017
Zmiany w przepisach (2)
27.10.2017
Zmiany w przepisach (1)
28.10.2017
Zmiany w przepisach (6)
44
30.10.2017
Zmiany w przepisach (1)
31.10.2017
Zmiany w przepisach (3)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

22.09.2017 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

25.09.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za sierpień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za sierpień 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za sierpień 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za sierpień 2017 r.- podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za sierpień 2017 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za sierpień 2017 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

26.09.2017 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

27.09.2017 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

28.09.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za sierpień 2017 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za sierpień 2017 r. - dysponent części 87
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

29.09.2017 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

30.09.2017 (sobota)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS

1.10.2017 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (10): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (15): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

2.10.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

3.10.2017 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

4.10.2017 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

5.10.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.10.2017 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

9.10.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartały 2017 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

10.10.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2017 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2017 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2017 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2017 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2017 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2017 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

11.10.2017 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.10.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2017 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartały 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

13.10.2017 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

16.10.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2017 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za III kwartały 2017 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za III kwartały 2017 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

17.10.2017 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

18.10.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2017 r. - izby administracji skarbowej
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

19.10.2017 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

20.10.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za wrzesień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za III kwartał 2017 r.
 • wpłata za wrzesień 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2017 r.
 • wpłata na PFRON za wrzesień 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2017 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2017 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

22.10.2017 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60