Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
wrzesień 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
 
 
 
 
1.09.2017
Zmiany w przepisach (62)
2.09.2017
Zmiany w przepisach (14)
36
4.09.2017
Zmiany w przepisach (2)
5.09.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
6.09.2017
Zmiany w przepisach (3)
7.09.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
9.09.2017
Zmiany w przepisach (11)
10.09.2017
Zmiany w przepisach (4)
37
11.09.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (12)
12.09.2017
15.09.2017
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (4)
16.09.2017
Zmiany w przepisach (2)
38
18.09.2017
Zmiany w przepisach (4)
19.09.2017
Zmiany w przepisach (2)
20.09.2017
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
21.09.2017
22.09.2017
Zmiany w przepisach (6)
39
25.09.2017
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
26.09.2017
Zmiany w przepisach (1)
27.09.2017
Zmiany w przepisach (4)
28.09.2017
Zmiany w przepisach (1)
29.09.2017
Zmiany w przepisach (4)
30.09.2017
Ważne terminy (1)
 
październik 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
 
 
 
 
 
 
1.10.2017
Zmiany w przepisach (27)
40
2.10.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
3.10.2017
Zmiany w przepisach (10)
4.10.2017
Zmiany w przepisach (3)
5.10.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.10.2017
Zmiany w przepisach (2)
41
9.10.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
10.10.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (11)
11.10.2017
Zmiany w przepisach (2)
12.10.2017
Zmiany w przepisach (4)
13.10.2017
Zmiany w przepisach (4)
42
16.10.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
17.10.2017
Zmiany w przepisach (3)
18.10.2017
Zmiany w przepisach (3)
19.10.2017
Zmiany w przepisach (5)
20.10.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (9)
22.10.2017
Zmiany w przepisach (1)
43
23.10.2017
Zmiany w przepisach (2)
24.10.2017
Zmiany w przepisach (2)
25.10.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (1)
26.10.2017
Zmiany w przepisach (2)
27.10.2017
Zmiany w przepisach (1)
28.10.2017
Zmiany w przepisach (6)
44
30.10.2017
Zmiany w przepisach (1)
31.10.2017
Zmiany w przepisach (3)
 
listopad 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
 
 
1.11.2017
Zmiany w przepisach (3)
2.11.2017
Zmiany w przepisach (1)
3.11.2017
Zmiany w przepisach (2)
4.11.2017
Zmiany w przepisach (2)
45
6.11.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
7.11.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
9.11.2017
Zmiany w przepisach (9)
10.11.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
12.11.2017
Zmiany w przepisach (2)
46
13.11.2017
Zmiany w przepisach (9)
14.11.2017
Zmiany w przepisach (4)
15.11.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
16.11.2017
Zmiany w przepisach (3)
18.11.2017
Zmiany w przepisach (2)
19.11.2017
Zmiany w przepisach (2)
47
20.11.2017
Ważne terminy (5)
21.11.2017
Zmiany w przepisach (7)
22.11.2017
Zmiany w przepisach (2)
23.11.2017
Zmiany w przepisach (5)
24.11.2017
Zmiany w przepisach (7)
25.11.2017
Zmiany w przepisach (1)
48
27.11.2017
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (12)
28.11.2017
Zmiany w przepisach (5)
29.11.2017
Zmiany w przepisach (11)
30.11.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (16)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

25.10.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za wrzesień 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za wrzesień 2017 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za wrzesień 2017 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

26.10.2017 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.10.2017 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

28.10.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

30.10.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (16):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za wrzesień 2017 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za wrzesień 2017 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2017 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych zbiorczych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2017 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych łącznych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2017 r. - Polska Akademia Nauk, agencje państwowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartały 2017 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za III kwartały 2017 r. - dysponent części budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartały 2017 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2017 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2017 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-30S, Rb-34S za III kwartały 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

31.10.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za III kwartał 2017 r. - jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

1.11.2017 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

2.11.2017 (czwartek)

 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

3.11.2017 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.11.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

6.11.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za październik 2017 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

7.11.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

9.11.2017 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (6): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

10.11.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za październik 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za październik 2017 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.11.2017 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

13.11.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2017 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

14.11.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2017 r. - Prezes ZUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

15.11.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za październik 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2017 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

16.11.2017 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

18.11.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

19.11.2017 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

20.11.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata za październik 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za październik 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za październik 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2017 r.
 • wpłata na PFRON za październik 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2017 r. - izby administracji skarbowej
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za październik 2017 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2017 r. - dysponenci części budżetowych

21.11.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za październik 2017 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

22.11.2017 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

23.11.2017 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

24.11.2017 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60