Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
marzec 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
 
 
 
 
1.03.2020
Zmiany w przepisach (22)
10
2.03.2020
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (4)
3.03.2020
Zmiany w przepisach (6)
5.03.2020
Ważne terminy (1)
6.03.2020
7.03.2020
Zmiany w przepisach (4)
8.03.2020
Zmiany w przepisach (11)
11
9.03.2020
Ważne terminy (4)
10.03.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
11.03.2020
Zmiany w przepisach (2)
12.03.2020
Zmiany w przepisach (5)
13.03.2020
Zmiany w przepisach (11)
14.03.2020
Zmiany w przepisach (9)
15.03.2020
Zmiany w przepisach (3)
12
16.03.2020
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
17.03.2020
Zmiany w przepisach (1)
18.03.2020
Zmiany w przepisach (6)
19.03.2020
Zmiany w przepisach (3)
20.03.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (8)
21.03.2020
Zmiany w przepisach (3)
22.03.2020
Zmiany w przepisach (2)
13
23.03.2020
Zmiany w przepisach (5)
24.03.2020
Zmiany w przepisach (10)
25.03.2020
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (11)
26.03.2020
Zmiany w przepisach (3)
27.03.2020
Zmiany w przepisach (13)
28.03.2020
Zmiany w przepisach (1)
14
30.03.2020
Zmiany w przepisach (4)
31.03.2020
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (54)
 
kwiecień 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
 
 
1.04.2020
Zmiany w przepisach (25)
3.04.2020
Zmiany w przepisach (4)
4.04.2020
Zmiany w przepisach (4)
15
6.04.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
7.04.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (9)
8.04.2020
10.04.2020
Ważne terminy (2)
16
14.04.2020
Zmiany w przepisach (8)
15.04.2020
Ważne terminy (3)
16.04.2020
17.04.2020
Zmiany w przepisach (2)
17
20.04.2020
Ważne terminy (10)
21.04.2020
22.04.2020
23.04.2020
18
27.04.2020
Ważne terminy (7)
28.04.2020
Zmiany w przepisach (2)
30.04.2020
Ważne terminy (3)
 
maj 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
 
 
 
 
1.05.2020
Zmiany w przepisach (2)
19
4.05.2020
Zmiany w przepisach (1)
5.05.2020
Ważne terminy (1)
7.05.2020
Ważne terminy (4)
20
11.05.2020
Ważne terminy (2)
12.05.2020
13.05.2020
15.05.2020
Ważne terminy (4)
21
20.05.2020
Ważne terminy (8)
21.05.2020
22.05.2020
22
25.05.2020
Ważne terminy (6)
28.05.2020
Zmiany w przepisach (1)
31.05.2020
Ważne terminy (1)
 
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

20.04.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata za marzec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2020 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2020 r.
 • wpłata za marzec 2020 r. na PFRON
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za marzec 2020 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w marcu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w marcu 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za marzec 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, z wyłączeniem płatników pdof, o których mowa w art. 52o ust. 1 ustawy o pdof
 • wpłata za marzec 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego z wyłączeniem płatników, o których mowa w art. 52o ust. 2 ustawy o pdof
 • wpłata za marzec 2020 r. podatku dochodowego od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i w art. 24b ustawy o pdop - z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 52p ustawy o pdof i w art. 38h ustawy o pdop (objętych przedłużeniem terminu do zapłaty podatku specustwą o COVID-19)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za marzec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za I kwartał 2020 r.
 • wpłata za marzec 2020 r. na PFRON
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2020 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) (termin przedłużony o 30 dni*)

21.04.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za marzec 2020 r.- jednostki samorządu terytorialnego (termin przedłużony o 21 dni*)

22.04.2020 (środa)

23.04.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2020 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2020 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2020 r. – dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON

27.04.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za marzec 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za marzec 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2020 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za marzec 2020 r. - Prezes KRUS

28.04.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za marzec 2020 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za marzec 2020 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - ZUS oraz fundusze zarządzane przez ZUS, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS (termin przedłużony o 30 dni*)
 • złożenie kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego (termin przedłużony o 30 dni*)
 • złożenie kwartalnego łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - Polska Akademia Nauk, Agencje państwowe (termin przedłużony o 30 dni*)
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

30.04.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2020 r.
 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (13):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za I kwartał 2020 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego (termin przedłużony o 21 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2020 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe (termin przedłużony o 21 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe (termin przedłużony o 21 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe (termin przedłużony o 30 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa (termin przedłużony o 30 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe (termin przedłużony o 21 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe (termin przedłużony o 21 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe (termin przedłużony o 21 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2020 r. - dysponenci części budżetowych (termin przedłużony o 21 dni*)

1.05.2020 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.05.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2020 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2020 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2020 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

5.05.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2020 r.
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2020 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

7.05.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w kwietniu 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

11.05.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za kwiecień 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące (termin przedłużony o 21 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe

12.05.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2020 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe (termin przedłużony o 30 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za marzec 2020 r.- jednostki samorządu terytorialnego

13.05.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

15.05.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2020 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK za kwiecień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2020 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK za kwiecień 2020 r.
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.