Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
luty 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
 
 
 
1.02.2020
Zmiany w przepisach (9)
6
3.02.2020
4.02.2020
Zmiany w przepisach (2)
5.02.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (10)
6.02.2020
7.02.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (9)
9.02.2020
Zmiany w przepisach (2)
7
10.02.2020
Ważne terminy (2)
12.02.2020
Zmiany w przepisach (4)
13.02.2020
Zmiany w przepisach (2)
14.02.2020
Zmiany w przepisach (4)
15.02.2020
Zmiany w przepisach (11)
8
17.02.2020
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
18.02.2020
Zmiany w przepisach (7)
19.02.2020
Zmiany w przepisach (6)
20.02.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (10)
21.02.2020
Zmiany w przepisach (12)
22.02.2020
Zmiany w przepisach (7)
9
24.02.2020
Zmiany w przepisach (5)
25.02.2020
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (4)
27.02.2020
Zmiany w przepisach (8)
28.02.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
29.02.2020
Zmiany w przepisach (29)
 
marzec 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
 
 
 
 
1.03.2020
Zmiany w przepisach (21)
10
2.03.2020
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (4)
3.03.2020
Zmiany w przepisach (6)
5.03.2020
Ważne terminy (1)
6.03.2020
7.03.2020
Zmiany w przepisach (5)
8.03.2020
Zmiany w przepisach (12)
11
9.03.2020
Ważne terminy (4)
10.03.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
11.03.2020
Zmiany w przepisach (2)
12.03.2020
Zmiany w przepisach (7)
13.03.2020
Zmiany w przepisach (10)
14.03.2020
Zmiany w przepisach (8)
15.03.2020
Zmiany w przepisach (3)
12
16.03.2020
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
17.03.2020
Zmiany w przepisach (1)
18.03.2020
Zmiany w przepisach (5)
19.03.2020
Zmiany w przepisach (3)
20.03.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (8)
21.03.2020
Zmiany w przepisach (3)
22.03.2020
Zmiany w przepisach (3)
13
23.03.2020
Zmiany w przepisach (5)
24.03.2020
Zmiany w przepisach (10)
25.03.2020
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (11)
26.03.2020
Zmiany w przepisach (3)
27.03.2020
Zmiany w przepisach (11)
28.03.2020
Zmiany w przepisach (1)
14
30.03.2020
Zmiany w przepisach (4)
31.03.2020
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (56)
 
kwiecień 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
 
 
1.04.2020
Zmiany w przepisach (29)
3.04.2020
Zmiany w przepisach (3)
4.04.2020
Zmiany w przepisach (4)
15
6.04.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
7.04.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (10)
8.04.2020
Zmiany w przepisach (1)
9.04.2020
Zmiany w przepisach (2)
10.04.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
12.04.2020
Zmiany w przepisach (1)
16
13.04.2020
Zmiany w przepisach (2)
14.04.2020
Zmiany w przepisach (8)
15.04.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
16.04.2020
Zmiany w przepisach (4)
17.04.2020
Zmiany w przepisach (17)
18.04.2020
Zmiany w przepisach (31)
19.04.2020
Zmiany w przepisach (1)
17
20.04.2020
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (4)
21.04.2020
Zmiany w przepisach (5)
22.04.2020
Zmiany w przepisach (3)
23.04.2020
Zmiany w przepisach (6)
24.04.2020
Zmiany w przepisach (6)
25.04.2020
Zmiany w przepisach (7)
26.04.2020
Zmiany w przepisach (2)
18
27.04.2020
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
28.04.2020
Zmiany w przepisach (1)
29.04.2020
Zmiany w przepisach (5)
30.04.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (10)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

30.03.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2020 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2020 r. - dysponent części 87
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

31.03.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2019 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • rozliczenie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 r.
 • rozliczenie z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2019 r.
 • przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

  Uwaga

  W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 542) przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

  1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

  2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

  - o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.).

  Ponadto przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

  1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,

  2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

  - o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o pdop.

  Termin wydłużony do 31 lipca 2020 r. ma zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

  1) podatnik w roku podatkowym osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pdop,

  2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

 • przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R

  Uwaga

  W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz. U. poz. 563) przedłuża się termin do przesłania informacji IFT-2R do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy o pdop.

  Przedłużenie to stosuje się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2019 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

  Uwaga

  W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 542) przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

  1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

  2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

  - o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.).

  Ponadto przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

  1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,

  2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

  - o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o pdop.

  Termin wydłużony do 31 lipca 2020 r. ma zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

  1) podatnik w roku podatkowym osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pdop,

  2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

 • przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R

  Uwaga

  W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz. U. poz. 563) przedłuża się termin do przesłania informacji IFT-2R do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy o pdop.

  Przedłużenie to stosuje się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (7): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (10): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (39): zobacz »

1.04.2020 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (16): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (10): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

3.04.2020 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

4.04.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

6.04.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2020 r.
 • wpłata składek ZUS za marzec 2020 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2019 r. - Prezes ZUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.04.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w marcu 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

8.04.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

9.04.2020 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

10.04.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za marzec 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznego sprawozdania (termin przedłużony o 21 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące (termin przedłużony o 21 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania (termin przedłużony o 30 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (termin przedłużony o 30 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2020 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące (termin przedłużony o 21 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2020 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące (termin przedłużony o 21 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2020 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące (termin przedłużony o 21 dni*)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

12.04.2020 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

13.04.2020 (poniedziałek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

14.04.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2020 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia (termin przedłużony o 30 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego (termin przedłużony o 30 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego (termin przedłużony o 21 dni*)
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

15.04.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za marzec 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za marzec 2020 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za I kwartał 2020 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2020 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia (termin przedłużony o 30 dni*)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

16.04.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »

17.04.2020 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (6): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (7): zobacz »

18.04.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (28): zobacz »

19.04.2020 (niedziela)

 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

20.04.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata za marzec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2020 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2020 r.
 • wpłata za marzec 2020 r. na PFRON
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za marzec 2020 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w marcu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w marcu 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za marzec 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, z wyłączeniem płatników pdof, o których mowa w art. 52o ust. 1 ustawy o pdof
 • wpłata za marzec 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego z wyłączeniem płatników, o których mowa w art. 52o ust. 2 ustawy o pdof
 • wpłata za marzec 2020 r. podatku dochodowego od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i w art. 24b ustawy o pdop - z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 52p ustawy o pdof i w art. 38h ustawy o pdop (objętych przedłużeniem terminu do zapłaty podatku specustwą o COVID-19)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za marzec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za I kwartał 2020 r.
 • wpłata za marzec 2020 r. na PFRON
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2020 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) (termin przedłużony o 30 dni*)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

21.04.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za marzec 2020 r.- jednostki samorządu terytorialnego (termin przedłużony o 21 dni*)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

22.04.2020 (środa)

23.04.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2020 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2020 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2020 r. – dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

24.04.2020 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

25.04.2020 (sobota)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

26.04.2020 (niedziela)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

27.04.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za marzec 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za marzec 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2020 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za marzec 2020 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

28.04.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za marzec 2020 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za marzec 2020 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - ZUS oraz fundusze zarządzane przez ZUS, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS (termin przedłużony o 30 dni*)
 • złożenie kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego (termin przedłużony o 30 dni*)
 • złożenie kwartalnego łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - Polska Akademia Nauk, Agencje państwowe (termin przedłużony o 30 dni*)
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook