Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Do 31 maja br. - czas na przekazanie pierwszej raty odpisu na ZFŚS. Do 31 maja br. - należy powiadomić ZUS o przychodach z pracy zarobkowej osób na świadczeniu przedemerytalnym. Do 1 czerwca br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 r. Do 31 maja br. - rolnik/domownik będący przedsiębiorcą/osobą współpracującą informuje KRUS o podatku z działalności gospodarczej za 2022 r.
logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
maj 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
1.05.2023
Zmiany w przepisach (6)
2.05.2023
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (1)
3.05.2023
Zmiany w przepisach (2)
4.05.2023
Zmiany w przepisach (2)
5.05.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
6.05.2023
Zmiany w przepisach (7)
19
8.05.2023
Ważne terminy (6)
9.05.2023
Zmiany w przepisach (4)
10.05.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
12.05.2023
Zmiany w przepisach (20)
13.05.2023
Zmiany w przepisach (8)
20
15.05.2023
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (1)
16.05.2023
Zmiany w przepisach (1)
17.05.2023
Zmiany w przepisach (6)
18.05.2023
Zmiany w przepisach (3)
19.05.2023
Zmiany w przepisach (1)
20.05.2023
Zmiany w przepisach (6)
21
22.05.2023
Ważne terminy (12)
Zmiany w przepisach (16)
23.05.2023
Zmiany w przepisach (2)
24.05.2023
Zmiany w przepisach (10)
25.05.2023
Ważne terminy (10)
22
29.05.2023
30.05.2023
31.05.2023
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (2)
 
czerwiec 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
 
1.06.2023
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
23
5.06.2023
Ważne terminy (1)
7.06.2023
Ważne terminy (6)
24
12.06.2023
Ważne terminy (1)
14.06.2023
15.06.2023
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
25
19.06.2023
Zmiany w przepisach (1)
20.06.2023
Ważne terminy (11)
21.06.2023
22.06.2023
Zmiany w przepisach (11)
23.06.2023
Zmiany w przepisach (1)
24.06.2023
Zmiany w przepisach (2)
25.06.2023
Zmiany w przepisach (2)
26
26.06.2023
Ważne terminy (10)
28.06.2023
30.06.2023
Ważne terminy (7)
 
lipiec 2023
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
 
 
 
 
 
1.07.2023
Zmiany w przepisach (23)
27
5.07.2023
7.07.2023
Zmiany w przepisach (2)
28
10.07.2023
12.07.2023
14.07.2023
29
17.07.2023
20.07.2023
21.07.2023
30
24.07.2023
Zmiany w przepisach (1)
25.07.2023
28.07.2023
Zmiany w przepisach (3)
31
31.07.2023
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

19.06.2023 (poniedziałek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

20.06.2023 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • wpłata składek ZUS za maj 2023 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za maj 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za maj 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za maj 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za maj 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za maj 2023 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w maju 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w maju 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za maj 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata za maj 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - jeżeli w maju 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku - jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w maju 2023 r.
 • wpłata na PFRON za maj 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2023 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za maj 2023 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
 • wpłata za maj 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za maj 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za maj 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za maj 2023 r.

21.06.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za maj2023 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego

22.06.2023 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (9): zobacz »

23.06.2023 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2023 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2023 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2023 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2023 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

24.06.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

25.06.2023 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

26.06.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za maj 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za maj 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za maj 2023 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za maj 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za maj 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za maj 2023 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za maj 2023 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za maj 2023 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • przekazanie sprawozdania Rb-FER za maj 2023 r. przez Prezesa KRUS do Ministerstwa Finansów i GUS
 • wpłata podatku VAT za maj 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za maj 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za maj 2023 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za maj 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2023 r.

28.06.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdania Rb-27 za maj 2023 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-27UE za maj 2023 r. przez dysponenta części 87 do Ministerstwa Finansów

30.06.2023 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2023 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za maj 2023 r.
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • złożenie urzędowi skarbowemu zeznania:

   - CIT-8 (wraz z załącznikami),

   - CIT-8AB (wraz z załącznikami),

  za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty*

  *Termin został przedłużony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 530).

 • złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E (wraz z załącznikiem) za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.*

  *Termin został przedłużony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 530).

 • wykazanie w CIT/KW (stanowiącym załącznik do zeznania CIT-8) przychodów, kosztów i dochodu z przekształcenia oraz zapłacenie podatku od tego dochodu - jeżeli pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r.*

  *Termin został przedłużony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 530).

 • złożenie urzędowi skarbowemu informacji CIT-8ST według stanu na 31 grudnia 2022 r.*

  *Termin został przedłużony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 530).

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2023 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2023 r. przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2023 r. przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2023 r. przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze do Ministerstwa Finansów
 • przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2023 r. przez organy wykonujące funkcje organu założycielskiego do Ministerstwa Finansów
 • złożenie urzędowi skarbowemu zeznania:

   - CIT-8 (wraz z załącznikami),

   - CIT-8AB (wraz z załącznikami),

  za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty*

  *Termin został przedłużony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 530).

1.07.2023 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (10): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (13): zobacz »

5.07.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2023 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe

7.07.2023 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

10.07.2023 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • przekazanie sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2023 r. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych
 • przekazanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2023 r. przez jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2023 r. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2023 r. przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2023 r. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2023 r. przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2023 r. przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-34 za II kwartał 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych

12.07.2023 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie sprawozdania Rb-24, Rb-27 za czerwiec 2023 r. przez urzędy skarbowe do dysponenta części 77
 • przekazanie sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości RIO przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych

14.07.2023 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (12):
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez uczelnie publiczne do nadzorującego ministra
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez instytucje gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez państwowe instytucje kultury do ministra albo kierownika urzędu centralnego będącego organizatorem instytucji kultury
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk do Polskiej Akademii Nauk
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia do ministra właściwego do spraw zdrowia
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) do ministra, wojewody, centralnego organu administracji rządowej albo uczelni medycznej, które są podmiotem tworzącym dla SP ZOZ
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego do nadzorującego lub będącego organem założycielskim ministra, wojewody, centralnego organu administracji rządowej
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez samorządowe instytucje kultury do zarządu jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem instytucji kultury
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej do zarządu nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej do GUS
 • przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2023 r. przez samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, banków, spółek prawa handlowego do zarządu nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2023 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości RIO
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook