Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
kwiecień 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
 
 
1.04.2018
Zmiany w przepisach (14)
14
3.04.2018
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (7)
4.04.2018
Zmiany w przepisach (9)
5.04.2018
Ważne terminy (1)
6.04.2018
Zmiany w przepisach (1)
8.04.2018
15
9.04.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
10.04.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
12.04.2018
Zmiany w przepisach (4)
13.04.2018
Zmiany w przepisach (2)
15.04.2018
Zmiany w przepisach (1)
16
16.04.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
17.04.2018
Zmiany w przepisach (2)
18.04.2018
Zmiany w przepisach (7)
19.04.2018
Zmiany w przepisach (3)
20.04.2018
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (3)
21.04.2018
Zmiany w przepisach (7)
17
23.04.2018
Zmiany w przepisach (2)
24.04.2018
Zmiany w przepisach (4)
25.04.2018
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (7)
26.04.2018
Zmiany w przepisach (2)
27.04.2018
Zmiany w przepisach (13)
28.04.2018
Zmiany w przepisach (3)
18
30.04.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (87)
 
maj 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
 
1.05.2018
Zmiany w przepisach (4)
2.05.2018
Zmiany w przepisach (2)
19
7.05.2018
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (3)
8.05.2018
Zmiany w przepisach (7)
9.05.2018
Zmiany w przepisach (4)
10.05.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
11.05.2018
Zmiany w przepisach (4)
12.05.2018
Zmiany w przepisach (2)
20
14.05.2018
Zmiany w przepisach (5)
15.05.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
16.05.2018
Zmiany w przepisach (6)
17.05.2018
Zmiany w przepisach (1)
18.05.2018
Zmiany w przepisach (5)
20.05.2018
Zmiany w przepisach (13)
21
21.05.2018
Ważne terminy (6)
23.05.2018
Zmiany w przepisach (1)
25.05.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
22
28.05.2018
30.05.2018
Zmiany w przepisach (1)
31.05.2018
Zmiany w przepisach (2)
 
czerwiec 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
 
 
1.06.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
23
4.06.2018
Zmiany w przepisach (10)
5.06.2018
Ważne terminy (1)
7.06.2018
Ważne terminy (3)
24
11.06.2018
Ważne terminy (2)
12.06.2018
Zmiany w przepisach (1)
15.06.2018
Ważne terminy (2)
25
18.06.2018
20.06.2018
Ważne terminy (6)
21.06.2018
26
25.06.2018
Ważne terminy (6)
28.06.2018
30.06.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: maj
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.05.2018 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

2.05.2018 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.05.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2018 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

8.05.2018 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

9.05.2018 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

10.05.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za kwiecień 2018 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

11.05.2018 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

12.05.2018 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

14.05.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań RB-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2018 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

15.05.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2018 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2018 r. - Prezes ZUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

16.05.2018 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (6): zobacz »

17.05.2018 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

18.05.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2018 r. - izby administracji skarbowej
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

20.05.2018 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (12): zobacz »

21.05.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za kwiecień 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za kwiecień 2018 r. na PFRON
 • wpłata za kwiecień 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2018 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2018 r.- jednostki samorządu terytorialnego

23.05.2018 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.05.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za kwiecień 2018 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za kwiecień 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za kwiecień 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za kwiecień 2018 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2018 r. - Prezes KRUS
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

28.05.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za kwiecień 2018 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za kwiecień 2018 r. - dysponent części 87

30.05.2018 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

31.05.2018 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60