Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
marzec 2022
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
1.03.2022
Zmiany w przepisach (7)
2.03.2022
Zmiany w przepisach (10)
3.03.2022
Zmiany w przepisach (9)
4.03.2022
Zmiany w przepisach (11)
5.03.2022
Zmiany w przepisach (9)
10
7.03.2022
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (8)
8.03.2022
Zmiany w przepisach (7)
9.03.2022
Zmiany w przepisach (9)
10.03.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
11.03.2022
Zmiany w przepisach (4)
12.03.2022
Zmiany w przepisach (13)
13.03.2022
Zmiany w przepisach (1)
11
14.03.2022
Zmiany w przepisach (2)
15.03.2022
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (4)
16.03.2022
Zmiany w przepisach (8)
17.03.2022
Zmiany w przepisach (6)
18.03.2022
Zmiany w przepisach (6)
19.03.2022
Zmiany w przepisach (5)
12
21.03.2022
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (4)
23.03.2022
Zmiany w przepisach (5)
24.03.2022
Zmiany w przepisach (4)
25.03.2022
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (9)
26.03.2022
Zmiany w przepisach (5)
27.03.2022
Zmiany w przepisach (5)
13
28.03.2022
Zmiany w przepisach (4)
29.03.2022
Zmiany w przepisach (10)
30.03.2022
Zmiany w przepisach (2)
31.03.2022
Ważne terminy (15)
Zmiany w przepisach (8)
 
kwiecień 2022
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
1.04.2022
Zmiany w przepisach (29)
14
4.04.2022
Zmiany w przepisach (7)
5.04.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
6.04.2022
Zmiany w przepisach (11)
7.04.2022
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
8.04.2022
Zmiany w przepisach (7)
15
11.04.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
12.04.2022
Zmiany w przepisach (5)
13.04.2022
Zmiany w przepisach (11)
14.04.2022
Zmiany w przepisach (2)
15.04.2022
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (10)
16.04.2022
Zmiany w przepisach (5)
17.04.2022
Zmiany w przepisach (2)
16
19.04.2022
Zmiany w przepisach (7)
20.04.2022
Ważne terminy (11)
Zmiany w przepisach (11)
21.04.2022
Zmiany w przepisach (8)
22.04.2022
Zmiany w przepisach (1)
23.04.2022
Zmiany w przepisach (39)
24.04.2022
Zmiany w przepisach (1)
17
25.04.2022
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (7)
26.04.2022
Zmiany w przepisach (2)
27.04.2022
Zmiany w przepisach (4)
28.04.2022
Zmiany w przepisach (4)
29.04.2022
Zmiany w przepisach (9)
30.04.2022
Zmiany w przepisach (10)
 
maj 2022
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
17
 
 
 
 
 
 
1.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
18
2.05.2022
Ważne terminy (8)
5.05.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.05.2022
Zmiany w przepisach (6)
7.05.2022
Zmiany w przepisach (9)
19
9.05.2022
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
10.05.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
11.05.2022
Zmiany w przepisach (9)
12.05.2022
Zmiany w przepisach (12)
13.05.2022
Zmiany w przepisach (9)
14.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
20
16.05.2022
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (14)
17.05.2022
Zmiany w przepisach (3)
18.05.2022
Zmiany w przepisach (4)
19.05.2022
Zmiany w przepisach (8)
20.05.2022
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (2)
21.05.2022
Zmiany w przepisach (4)
21
23.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
24.05.2022
Zmiany w przepisach (3)
25.05.2022
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (2)
26.05.2022
Zmiany w przepisach (27)
27.05.2022
Zmiany w przepisach (15)
28.05.2022
Zmiany w przepisach (6)
29.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
22
30.05.2022
Zmiany w przepisach (10)
31.05.2022
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (8)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

5.04.2022 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2022 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2022 r.
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2021 r. - Prezes ZUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.04.2022 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

7.04.2022 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2022 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w marcu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZPIT-NZS za marzec 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do marca 2022 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w marcu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za marzec 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

8.04.2022 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2022 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

11.04.2022 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za marzec 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2022 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2022 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2022 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2022 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2022 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2022 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.04.2022 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2022 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

13.04.2022 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

14.04.2022 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

15.04.2022 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2022 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2022 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w I kwartale 2022 r.
 • wpłata do PPK
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2022 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za I kwartał 2022 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2022 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa będący jednostkami budżetowymi mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (9): zobacz »

16.04.2022 (sobota)

 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

17.04.2022 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

19.04.2022 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

20.04.2022 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2022 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za marzec 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2022 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2022 r.
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za marzec 2022 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w marcu 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w marcu 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za marzec 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata na PFRON za marzec 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za marzec 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za marzec 2022 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

21.04.2022 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za marzec 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za I kwartał 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

22.04.2022 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

23.04.2022 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (33): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (3): zobacz »

24.04.2022 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.04.2022 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2022 r. (część ewidencyjna) oraz za styczeń, luty i marzec 2022 r. (część deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za marzec 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2022 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2022 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za marzec 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (12):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2022 r. (część ewidencyjna) oraz za styczeń, luty i marzec 2022 r. (część deklaracyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za marzec 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2022 r.
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2022 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2022 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2022 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2022 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za marzec 2022 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

26.04.2022 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.04.2022 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

28.04.2022 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za marzec 2022 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za marzec 2022 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - ZUS oraz fundusze zarządzane przez ZUS, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS, agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - nadzorujący minister, centralny organ administracji rządowej, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego, wojewoda, nadzorująca uczelnia medyczna, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - Polska Akademia Nauk
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

29.04.2022 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

30.04.2022 (sobota)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • sporządzenie bilansu budżetu państwa za 2021 r.

  Uwaga!
  Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 561) termin dotyczący sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostkach sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych przedłużono o miesiąc, tj. do 30 kwietnia 2022 r. O miesiąc, czyli do 30 kwietnia 2022 r., przesunięto również termin sporządzenia bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i bilansu budżetu państwa.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

1.05.2022 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »

2.05.2022 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A za 2021 r.
 • złożenie przez przedsiębiorstwo w spadku rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 r. (PIT-36S, PIT-36LS) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie urzędowi skarbowemu przez osoby fizyczne deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1) oraz zapłata daniny wynikającej z tej deklaracji
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń i luty 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za marzec 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za I kwartał 2022 r.
 • złożenie deklaracji da rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za I kwartał 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (13):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za I kwartał 2022 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2022 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego w instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2022 r. - dysponenci części budżetowych

5.05.2022 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2022 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2022 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook