Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Do 31 maja br. - czas na przekazanie pierwszej raty odpisu na ZFŚS. Do 31 maja br. - należy powiadomić ZUS o przychodach z pracy zarobkowej osób na świadczeniu przedemerytalnym. Do 1 czerwca br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 r. Do 31 maja br. - rolnik/domownik będący przedsiębiorcą/osobą współpracującą informuje KRUS o podatku z działalności gospodarczej za 2022 r.
logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
marzec 2022
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
1.03.2022
Zmiany w przepisach (7)
2.03.2022
Zmiany w przepisach (10)
3.03.2022
Zmiany w przepisach (9)
4.03.2022
Zmiany w przepisach (11)
5.03.2022
Zmiany w przepisach (9)
10
7.03.2022
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (8)
8.03.2022
Zmiany w przepisach (7)
9.03.2022
Zmiany w przepisach (9)
10.03.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
11.03.2022
Zmiany w przepisach (4)
12.03.2022
Zmiany w przepisach (13)
13.03.2022
Zmiany w przepisach (1)
11
14.03.2022
Zmiany w przepisach (2)
15.03.2022
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (4)
16.03.2022
Zmiany w przepisach (8)
17.03.2022
Zmiany w przepisach (6)
18.03.2022
Zmiany w przepisach (6)
19.03.2022
Zmiany w przepisach (5)
12
21.03.2022
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (4)
23.03.2022
Zmiany w przepisach (5)
24.03.2022
Zmiany w przepisach (4)
25.03.2022
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (9)
26.03.2022
Zmiany w przepisach (5)
27.03.2022
Zmiany w przepisach (5)
13
28.03.2022
Zmiany w przepisach (4)
29.03.2022
Zmiany w przepisach (10)
30.03.2022
Zmiany w przepisach (2)
31.03.2022
Ważne terminy (15)
Zmiany w przepisach (8)
 
kwiecień 2022
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
1.04.2022
Zmiany w przepisach (29)
14
4.04.2022
Zmiany w przepisach (7)
5.04.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
6.04.2022
Zmiany w przepisach (11)
7.04.2022
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
8.04.2022
Zmiany w przepisach (7)
15
11.04.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
12.04.2022
Zmiany w przepisach (5)
13.04.2022
Zmiany w przepisach (11)
14.04.2022
Zmiany w przepisach (2)
15.04.2022
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (10)
16.04.2022
Zmiany w przepisach (5)
17.04.2022
Zmiany w przepisach (2)
16
19.04.2022
Zmiany w przepisach (7)
20.04.2022
Ważne terminy (11)
Zmiany w przepisach (11)
21.04.2022
Zmiany w przepisach (8)
22.04.2022
Zmiany w przepisach (1)
23.04.2022
Zmiany w przepisach (39)
24.04.2022
Zmiany w przepisach (1)
17
25.04.2022
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (7)
26.04.2022
Zmiany w przepisach (2)
27.04.2022
Zmiany w przepisach (4)
28.04.2022
Zmiany w przepisach (4)
29.04.2022
Zmiany w przepisach (9)
30.04.2022
Zmiany w przepisach (10)
 
maj 2022
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
17
 
 
 
 
 
 
1.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
18
2.05.2022
Ważne terminy (8)
5.05.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.05.2022
Zmiany w przepisach (6)
7.05.2022
Zmiany w przepisach (9)
19
9.05.2022
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
10.05.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
11.05.2022
Zmiany w przepisach (9)
12.05.2022
Zmiany w przepisach (12)
13.05.2022
Zmiany w przepisach (9)
14.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
20
16.05.2022
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (14)
17.05.2022
Zmiany w przepisach (3)
18.05.2022
Zmiany w przepisach (4)
19.05.2022
Zmiany w przepisach (8)
20.05.2022
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (2)
21.05.2022
Zmiany w przepisach (4)
21
23.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
24.05.2022
Zmiany w przepisach (3)
25.05.2022
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (2)
26.05.2022
Zmiany w przepisach (27)
27.05.2022
Zmiany w przepisach (15)
28.05.2022
Zmiany w przepisach (6)
29.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
22
30.05.2022
Zmiany w przepisach (10)
31.05.2022
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (8)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

11.04.2022 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za marzec 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2022 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2022 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2022 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2022 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2022 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2022 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.04.2022 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2022 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

13.04.2022 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

14.04.2022 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

15.04.2022 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2022 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2022 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w I kwartale 2022 r.
 • wpłata do PPK
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2022 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za I kwartał 2022 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2022 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa będący jednostkami budżetowymi mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (9): zobacz »

16.04.2022 (sobota)

 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

17.04.2022 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

19.04.2022 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

20.04.2022 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2022 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za marzec 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2022 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2022 r.
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za marzec 2022 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w marcu 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w marcu 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za marzec 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata na PFRON za marzec 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za marzec 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za marzec 2022 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

21.04.2022 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za marzec 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za I kwartał 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

22.04.2022 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

23.04.2022 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (33): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (3): zobacz »

24.04.2022 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.04.2022 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2022 r. (część ewidencyjna) oraz za styczeń, luty i marzec 2022 r. (część deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za marzec 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2022 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2022 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za marzec 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (12):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2022 r. (część ewidencyjna) oraz za styczeń, luty i marzec 2022 r. (część deklaracyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za marzec 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2022 r.
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2022 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2022 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2022 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2022 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za marzec 2022 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

26.04.2022 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.04.2022 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

28.04.2022 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za marzec 2022 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za marzec 2022 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - ZUS oraz fundusze zarządzane przez ZUS, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS, agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - nadzorujący minister, centralny organ administracji rządowej, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego, wojewoda, nadzorująca uczelnia medyczna, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - Polska Akademia Nauk
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

29.04.2022 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

30.04.2022 (sobota)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • sporządzenie bilansu budżetu państwa za 2021 r.

  Uwaga!
  Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 561) termin dotyczący sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostkach sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych przedłużono o miesiąc, tj. do 30 kwietnia 2022 r. O miesiąc, czyli do 30 kwietnia 2022 r., przesunięto również termin sporządzenia bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i bilansu budżetu państwa.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

1.05.2022 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »

2.05.2022 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A za 2021 r.
 • złożenie przez przedsiębiorstwo w spadku rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 r. (PIT-36S, PIT-36LS) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie urzędowi skarbowemu przez osoby fizyczne deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1) oraz zapłata daniny wynikającej z tej deklaracji
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń i luty 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za marzec 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za I kwartał 2022 r.
 • złożenie deklaracji da rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za I kwartał 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (13):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za I kwartał 2022 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2022 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego w instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2022 r. - dysponenci części budżetowych

5.05.2022 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2022 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2022 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.05.2022 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

7.05.2022 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (7): zobacz »

9.05.2022 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2022 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w kwietniu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZPIT-NZS za kwiecień 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do kwietnia 2022 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w kwietniu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

10.05.2022 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za kwiecień 2022 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook