Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
grudzień 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
 
1.12.2020
Zmiany w przepisach (24)
2.12.2020
Zmiany w przepisach (5)
3.12.2020
Zmiany w przepisach (2)
4.12.2020
Zmiany w przepisach (11)
5.12.2020
Zmiany w przepisach (5)
6.12.2020
Zmiany w przepisach (2)
50
7.12.2020
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (2)
8.12.2020
Zmiany w przepisach (6)
9.12.2020
Zmiany w przepisach (10)
10.12.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
11.12.2020
Zmiany w przepisach (6)
51
14.12.2020
Zmiany w przepisach (3)
15.12.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (7)
16.12.2020
Zmiany w przepisach (19)
17.12.2020
Zmiany w przepisach (2)
18.12.2020
Zmiany w przepisach (3)
19.12.2020
Zmiany w przepisach (5)
52
21.12.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (8)
22.12.2020
Zmiany w przepisach (11)
23.12.2020
Zmiany w przepisach (18)
24.12.2020
Zmiany w przepisach (3)
27.12.2020
Zmiany w przepisach (1)
53
28.12.2020
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (16)
29.12.2020
Zmiany w przepisach (15)
30.12.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
31.12.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (15)
 
styczeń 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
53
 
 
 
 
1.01.2021
Zmiany w przepisach (192)
54
4.01.2021
Zmiany w przepisach (7)
5.01.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (12)
6.01.2021
Zmiany w przepisach (3)
7.01.2021
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (6)
8.01.2021
Zmiany w przepisach (8)
55
11.01.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (8)
12.01.2021
Zmiany w przepisach (3)
13.01.2021
Zmiany w przepisach (6)
14.01.2021
Zmiany w przepisach (6)
15.01.2021
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (6)
56
18.01.2021
Zmiany w przepisach (5)
19.01.2021
Zmiany w przepisach (15)
20.01.2021
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (1)
21.01.2021
Zmiany w przepisach (2)
22.01.2021
Zmiany w przepisach (2)
23.01.2021
Zmiany w przepisach (1)
57
25.01.2021
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (3)
26.01.2021
Zmiany w przepisach (17)
27.01.2021
Zmiany w przepisach (7)
28.01.2021
Zmiany w przepisach (8)
29.01.2021
Zmiany w przepisach (9)
30.01.2021
Zmiany w przepisach (1)
31.01.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
 
 
luty 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
1.02.2021
Ważne terminy (15)
Zmiany w przepisach (23)
2.02.2021
Zmiany w przepisach (4)
3.02.2021
Zmiany w przepisach (3)
4.02.2021
Zmiany w przepisach (4)
5.02.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
6.02.2021
Zmiany w przepisach (1)
6
8.02.2021
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (1)
9.02.2021
Zmiany w przepisach (9)
10.02.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
11.02.2021
Zmiany w przepisach (3)
12.02.2021
Zmiany w przepisach (14)
13.02.2021
Zmiany w przepisach (2)
7
15.02.2021
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (8)
16.02.2021
Zmiany w przepisach (2)
17.02.2021
Zmiany w przepisach (3)
18.02.2021
Zmiany w przepisach (12)
19.02.2021
Zmiany w przepisach (3)
20.02.2021
Zmiany w przepisach (20)
8
22.02.2021
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (3)
23.02.2021
Zmiany w przepisach (12)
24.02.2021
Zmiany w przepisach (5)
25.02.2021
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (5)
26.02.2021
Zmiany w przepisach (7)
27.02.2021
Zmiany w przepisach (2)
28.02.2021
Zmiany w przepisach (3)
9
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.01.2021 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (90): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (83): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (19): zobacz »

4.01.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata za luty 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

5.01.2021 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2020 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2020 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

6.01.2021 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.01.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZPIT-NZS za grudzień 2020 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w grudniu 2020 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za grudzień 2020 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w grudniu 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

8.01.2021 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

11.01.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za IV kwartały 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

12.01.2021 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

13.01.2021 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

14.01.2021 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

15.01.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku leśnego za styczeń 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za grudzień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku leśnego za styczeń 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za grudzień 2020 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

18.01.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za IV kwartały 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

19.01.2021 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (12): zobacz »

20.01.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za grudzień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy z wyjątkiem płatników objętych działaniem rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054)
 • wpłata za grudzień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za grudzień 2020 r. lub ostatni kwartał 2020 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za grudzień 2020 r. - o ile rok podatkowy podatnika: pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a podatnik do 20 stycznia 2021 r. nie złożył zeznania CIT-8AB i nie dokonał zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o pdop; jest inny niż kalendarzowy
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w grudniu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w grudniu 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za grudzień 2020 r. na PFRON
 • złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT-16S), a w przypadku przejścia z tej formy opodatkowania na inną: oświadczenia o wyborze podatku liniowego (ryczałtu ewidencjonowanego) lub zawiadomienia o rezygnacji z karty (w razie wyboru skali podatkowej)
 • złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych za 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2020 r. - urzędy skarbowe
 • wpłata za grudzień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy z wyjątkiem płatników objętych działaniem rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054)
 • wpłata za grudzień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za grudzień 2020 r. lub ostatni kwartał 2020 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za grudzień 2020 r. na PFRON
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

21.01.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za grudzień 2020 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

22.01.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

23.01.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.01.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • wpłata podatku VAT za grudzień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2020 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2020 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2020 r. (część ewidencyjna i deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2020 r.
 • pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na dzień 1 stycznia 2021 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, powinien poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
 • wpłata podatku VAT za grudzień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2020 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2020 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2020 r. (część ewidencyjna i deklaracyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2020 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

26.01.2021 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (13): zobacz »

27.01.2021 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

28.01.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2020 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za IV kwartały 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za grudzień 2020 r. - dysponent części 87
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

29.01.2021 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

30.01.2021 (sobota)

 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

31.01.2021 (niedziela)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie przez spółkę jawną, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne pierwszej informacji o podatnikach CIT oraz PIT, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki CIT-15J z załącznikami CIT/JW; jeżeli przed przekazaniem pierwszej informacji nastąpi zmiana w składzie podatników, pierwszą aktualizację informacji składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., chyba że termin do jej złożenia przypada później; w przypadku niezłożenia tej informacji spółka uzyska status podatnika CIT odpowiednio z dniem 1 stycznia 2021 r., z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników.
 • złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS należnych za okres od 1 do 30 listopada 2020 r. dla wybranych branż w ramach tarczy 6.0 (jeśli płatnik będzie korzystał z tego zwolnienia)

  Uwaga! Nasze Wydawnictwo wystąpiło z pytaniem do MF oraz MRiPS o możliwość przesunięcia terminu 31 stycznia br. w powyższych sprawach na 1 lutego br.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Facebook