Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
luty 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
1.02.2017
2.02.2017
6
6.02.2017
Ważne terminy (1)
7.02.2017
Ważne terminy (3)
8.02.2017
Zmiany w przepisach (3)
10.02.2017
Ważne terminy (2)
11.02.2017
Zmiany w przepisach (2)
7
13.02.2017
14.02.2017
15.02.2017
Ważne terminy (4)
16.02.2017
8
20.02.2017
Ważne terminy (7)
21.02.2017
22.02.2017
23.02.2017
24.02.2017
9
27.02.2017
Ważne terminy (5)
28.02.2017
Ważne terminy (7)
 
marzec 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
1.03.2017
Zmiany w przepisach (74)
2.03.2017
3.03.2017
Zmiany w przepisach (1)
10
6.03.2017
Ważne terminy (1)
7.03.2017
Ważne terminy (3)
8.03.2017
10.03.2017
Ważne terminy (2)
11
13.03.2017
15.03.2017
Ważne terminy (3)
12
20.03.2017
Ważne terminy (5)
21.03.2017
25.03.2017
Zmiany w przepisach (2)
13
27.03.2017
Ważne terminy (5)
28.03.2017
31.03.2017
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
 
kwiecień 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
 
1.04.2017
Zmiany w przepisach (3)
14
3.04.2017
Zmiany w przepisach (1)
5.04.2017
Ważne terminy (1)
7.04.2017
Ważne terminy (3)
15
10.04.2017
Ważne terminy (2)
16
18.04.2017
Ważne terminy (2)
20.04.2017
Ważne terminy (7)
17
25.04.2017
Ważne terminy (6)
 
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

6.03.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za luty 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za luty 2017 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe

7.03.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

8.03.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27 za 2016 r. - dysponent części 77

10.03.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za luty 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb -28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za luty 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za luty 2017 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za luty 2017 r. - izby celne

13.03.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznych sprawozdań zbiorczych Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2017 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-27 za luty 2017 r. - izby celne
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2016 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2016 r. - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2016 r. - właściwe organy państwowych osób prawnych

15.03.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za luty 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2017 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za 2016 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2016 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2016 r. - organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2016 r. - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

20.03.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata za luty 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty 2017 r.
 • wpłata na PFRON za luty 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2017 r. - izby skarbowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za luty 2017 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za luty 2017 r. - dysponent części 19
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2017 r. - dysponenci części budżetowych

21.03.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za luty 2017 r. - jednostki samorządu terytorialnego

25.03.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.03.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata podatku VAT za luty 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za luty 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za luty 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za luty 2017 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2017 r. - Prezes KRUS

28.03.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2017 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2017 r. - dysponent części 87

31.03.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-WSa za 2016 r. - jednostki organizacyjne i nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługujące
 • złożenie rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-WSb za 2016 r. - jednostki organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostki przez nie nadzorowane
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

1.04.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

3.04.2017 (poniedziałek)

 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60