Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
 
luty 2015
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
 
 
 
 
1.02.2015
Zmiany w przepisach (10)
6
2.02.2015
Ważne terminy (13)
Zmiany w przepisach (5)
4.02.2015
Zmiany w przepisach (4)
5.02.2015
Zmiany w przepisach (1)
6.02.2015
Zmiany w przepisach (4)
7
9.02.2015
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
10.02.2015
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (6)
11.02.2015
Zmiany w przepisach (2)
12.02.2015
Zmiany w przepisach (3)
14.02.2015
Zmiany w przepisach (2)
8
16.02.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
17.02.2015
Zmiany w przepisach (3)
19.02.2015
Zmiany w przepisach (2)
20.02.2015
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
9
24.02.2015
Zmiany w przepisach (2)
25.02.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (3)
26.02.2015
Zmiany w przepisach (3)
27.02.2015
Zmiany w przepisach (4)
28.02.2015
Zmiany w przepisach (5)
 
marzec 2015
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
 
 
 
 
1.03.2015
Zmiany w przepisach (16)
10
2.03.2015
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
3.03.2015
Zmiany w przepisach (5)
4.03.2015
Zmiany w przepisach (3)
5.03.2015
Zmiany w przepisach (7)
6.03.2015
Zmiany w przepisach (2)
8.03.2015
Zmiany w przepisach (2)
11
9.03.2015
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (6)
10.03.2015
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
13.03.2015
Zmiany w przepisach (1)
15.03.2015
Zmiany w przepisach (4)
12
16.03.2015
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (2)
17.03.2015
Zmiany w przepisach (2)
18.03.2015
Zmiany w przepisach (1)
19.03.2015
Zmiany w przepisach (2)
20.03.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (6)
21.03.2015
Zmiany w przepisach (6)
13
23.03.2015
Zmiany w przepisach (4)
24.03.2015
Zmiany w przepisach (4)
25.03.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (8)
26.03.2015
Zmiany w przepisach (3)
27.03.2015
Zmiany w przepisach (3)
14
30.03.2015
Zmiany w przepisach (8)
31.03.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (7)
 
kwiecień 2015
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
 
 
1.04.2015
Zmiany w przepisach (33)
3.04.2015
Zmiany w przepisach (1)
4.04.2015
Zmiany w przepisach (6)
15
7.04.2015
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
8.04.2015
Zmiany w przepisach (7)
10.04.2015
Ważne terminy (2)
16
13.04.2015
Zmiany w przepisach (3)
14.04.2015
Zmiany w przepisach (2)
15.04.2015
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (2)
16.04.2015
Zmiany w przepisach (2)
17.04.2015
Zmiany w przepisach (4)
18.04.2015
Zmiany w przepisach (3)
17
20.04.2015
Ważne terminy (7)
21.04.2015
Zmiany w przepisach (3)
24.04.2015
Zmiany w przepisach (4)
18
27.04.2015
Ważne terminy (6)
28.04.2015
Zmiany w przepisach (4)
29.04.2015
Zmiany w przepisach (8)
30.04.2015
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

5.03.2015 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.03.2015 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

8.03.2015 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

9.03.2015 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

10.03.2015 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za luty 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2015 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

13.03.2015 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

15.03.2015 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

16.03.2015 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2015 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata składek ZUS za luty 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za luty 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

17.03.2015 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

18.03.2015 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

19.03.2015 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

20.03.2015 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za luty 2015 r.
 • wpłata pobranych w lutym 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w lutym 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty 2015 r.
 • wpłata na PFRON za luty 2015 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

21.03.2015 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

23.03.2015 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

24.03.2015 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

25.03.2015 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata podatku VAT za luty 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za luty 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za luty 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

26.03.2015 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.03.2015 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

30.03.2015 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

31.03.2015 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2015 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

1.04.2015 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (8): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (22): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

3.04.2015 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

4.04.2015 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60