Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
 
luty 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
1.02.2016
Ważne terminy (13)
Zmiany w przepisach (5)
2.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
3.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
4.02.2016
Zmiany w przepisach (1)
7.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
6
8.02.2016
Ważne terminy (3)
9.02.2016
Zmiany w przepisach (4)
10.02.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
11.02.2016
Zmiany w przepisach (4)
13.02.2016
Zmiany w przepisach (5)
7
15.02.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
16.02.2016
Zmiany w przepisach (7)
17.02.2016
Zmiany w przepisach (13)
18.02.2016
Zmiany w przepisach (5)
19.02.2016
Zmiany w przepisach (6)
20.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
21.02.2016
Zmiany w przepisach (2)
8
22.02.2016
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (17)
23.02.2016
Zmiany w przepisach (4)
24.02.2016
Zmiany w przepisach (1)
25.02.2016
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (1)
26.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
27.02.2016
Zmiany w przepisach (1)
9
29.02.2016
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
 
marzec 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
1.03.2016
Zmiany w przepisach (6)
2.03.2016
Zmiany w przepisach (3)
3.03.2016
Zmiany w przepisach (1)
4.03.2016
Zmiany w przepisach (12)
5.03.2016
Zmiany w przepisach (2)
10
7.03.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
8.03.2016
Zmiany w przepisach (4)
9.03.2016
Zmiany w przepisach (8)
10.03.2016
Ważne terminy (2)
11.03.2016
Zmiany w przepisach (3)
11
14.03.2016
Zmiany w przepisach (2)
15.03.2016
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (3)
16.03.2016
Zmiany w przepisach (2)
17.03.2016
Zmiany w przepisach (7)
18.03.2016
Zmiany w przepisach (1)
19.03.2016
Zmiany w przepisach (1)
20.03.2016
Zmiany w przepisach (1)
12
21.03.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (6)
22.03.2016
Zmiany w przepisach (4)
23.03.2016
Zmiany w przepisach (2)
24.03.2016
Zmiany w przepisach (5)
25.03.2016
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (6)
13
30.03.2016
Zmiany w przepisach (3)
31.03.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (4)
 
kwiecień 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
1.04.2016
Zmiany w przepisach (37)
2.04.2016
Zmiany w przepisach (4)
14
4.04.2016
Zmiany w przepisach (7)
7.04.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
8.04.2016
Zmiany w przepisach (6)
15
11.04.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
12.04.2016
Zmiany w przepisach (2)
13.04.2016
Zmiany w przepisach (1)
14.04.2016
Zmiany w przepisach (2)
15.04.2016
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (18)
16.04.2016
Zmiany w przepisach (1)
17.04.2016
Zmiany w przepisach (4)
16
19.04.2016
Zmiany w przepisach (3)
20.04.2016
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (7)
22.04.2016
Zmiany w przepisach (2)
17
25.04.2016
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (1)
26.04.2016
Zmiany w przepisach (2)
27.04.2016
Zmiany w przepisach (8)
28.04.2016
Zmiany w przepisach (2)
30.04.2016
Zmiany w przepisach (8)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

5.03.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.03.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

8.03.2016 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

9.03.2016 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

10.03.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za luty 2016 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2016 r.

11.03.2016 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

14.03.2016 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

15.03.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2016 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata składek ZUS za luty 2016 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za luty 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

16.03.2016 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

17.03.2016 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

18.03.2016 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

19.03.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

20.03.2016 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

21.03.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata za luty 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty 2016 r.
 • wpłata na PFRON za luty 2016 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

22.03.2016 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

23.03.2016 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

24.03.2016 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

25.03.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za luty 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za luty 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za luty 2016 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2016 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

30.03.2016 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

31.03.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2016 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

1.04.2016 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (14): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (18): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

2.04.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

4.04.2016 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60