Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
listopad 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
 
 
 
1.11.2018
Zmiany w przepisach (2)
3.11.2018
Zmiany w przepisach (3)
4.11.2018
Zmiany w przepisach (2)
45
5.11.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
6.11.2018
Zmiany w przepisach (2)
7.11.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
9.11.2018
Zmiany w przepisach (1)
10.11.2018
Zmiany w przepisach (2)
46
12.11.2018
13.11.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (7)
14.11.2018
15.11.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (7)
16.11.2018
Zmiany w przepisach (1)
47
19.11.2018
Zmiany w przepisach (4)
20.11.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (5)
21.11.2018
Zmiany w przepisach (5)
22.11.2018
Zmiany w przepisach (1)
23.11.2018
Zmiany w przepisach (9)
24.11.2018
Zmiany w przepisach (3)
25.11.2018
Zmiany w przepisach (37)
48
26.11.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
27.11.2018
Zmiany w przepisach (2)
28.11.2018
Zmiany w przepisach (8)
29.11.2018
Zmiany w przepisach (6)
30.11.2018
Zmiany w przepisach (16)
 
grudzień 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
 
 
 
 
 
1.12.2018
Zmiany w przepisach (13)
49
4.12.2018
Zmiany w przepisach (4)
5.12.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
7.12.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (6)
8.12.2018
Zmiany w przepisach (2)
50
10.12.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
11.12.2018
Zmiany w przepisach (10)
12.12.2018
Zmiany w przepisach (3)
13.12.2018
Zmiany w przepisach (4)
14.12.2018
Zmiany w przepisach (1)
15.12.2018
Zmiany w przepisach (6)
51
17.12.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
18.12.2018
Zmiany w przepisach (4)
19.12.2018
Zmiany w przepisach (10)
20.12.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (6)
21.12.2018
Zmiany w przepisach (6)
22.12.2018
Zmiany w przepisach (6)
23.12.2018
Zmiany w przepisach (2)
52
24.12.2018
25.12.2018
Zmiany w przepisach (1)
26.12.2018
Zmiany w przepisach (1)
27.12.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (5)
28.12.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
 
31.12.2018
Zmiany w przepisach (3)
 
styczeń 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
 
1.01.2019
Zmiany w przepisach (259)
2.01.2019
Zmiany w przepisach (17)
3.01.2019
Zmiany w przepisach (1)
4.01.2019
Zmiany w przepisach (6)
5.01.2019
Zmiany w przepisach (4)
2
7.01.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
8.01.2019
Zmiany w przepisach (1)
9.01.2019
Zmiany w przepisach (3)
10.01.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
11.01.2019
Zmiany w przepisach (17)
12.01.2019
Zmiany w przepisach (2)
3
14.01.2019
Zmiany w przepisach (2)
15.01.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
16.01.2019
Zmiany w przepisach (3)
17.01.2019
Zmiany w przepisach (1)
18.01.2019
Zmiany w przepisach (1)
4
21.01.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (9)
22.01.2019
Zmiany w przepisach (8)
23.01.2019
Zmiany w przepisach (7)
24.01.2019
Zmiany w przepisach (3)
25.01.2019
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (10)
26.01.2019
Zmiany w przepisach (1)
5
28.01.2019
Zmiany w przepisach (2)
29.01.2019
Zmiany w przepisach (2)
30.01.2019
Zmiany w przepisach (6)
31.01.2019
Ważne terminy (14)
Zmiany w przepisach (5)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

11.12.2018 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (7): zobacz »

12.12.2018 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za listopad 2018 r. - urzędy skarbowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

13.12.2018 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

14.12.2018 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

15.12.2018 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

17.12.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2018 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za listopad 2018 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

18.12.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za listopad 2018 r. - izby administracji skarbowej
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

19.12.2018 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

20.12.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za listopad 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • wpłata za listopad 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za listopad 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za listopad 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za listopad 2018 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
 • wpłata za listopad 2018 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za listopad 2018 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

21.12.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za listopad 2018 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

22.12.2018 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

23.12.2018 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

24.12.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za listopad 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

25.12.2018 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

26.12.2018 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

27.12.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za listopad 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za listopad 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za listopad 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za listopad 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za listopad 2018 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za listopad 2018 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »

28.12.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za listopad 2018 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za listopad 2018 r. - dysponent części 87
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

31.12.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za listopad 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Facebook