Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
sierpień 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1.08.2016
Zmiany w przepisach (14)
2.08.2016
Zmiany w przepisach (1)
3.08.2016
Zmiany w przepisach (8)
4.08.2016
Zmiany w przepisach (1)
5.08.2016
Zmiany w przepisach (7)
6.08.2016
Zmiany w przepisach (2)
32
8.08.2016
Ważne terminy (3)
9.08.2016
Zmiany w przepisach (4)
10.08.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
11.08.2016
Zmiany w przepisach (2)
12.08.2016
Zmiany w przepisach (3)
13.08.2016
Zmiany w przepisach (2)
33
16.08.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (20)
17.08.2016
Zmiany w przepisach (5)
18.08.2016
Zmiany w przepisach (2)
19.08.2016
Zmiany w przepisach (5)
20.08.2016
Zmiany w przepisach (21)
34
22.08.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (3)
23.08.2016
Zmiany w przepisach (3)
24.08.2016
Zmiany w przepisach (1)
25.08.2016
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (8)
26.08.2016
Zmiany w przepisach (4)
27.08.2016
Zmiany w przepisach (2)
35
29.08.2016
Zmiany w przepisach (7)
30.08.2016
Zmiany w przepisach (2)
31.08.2016
Zmiany w przepisach (18)
 
wrzesień 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
 
 
 
1.09.2016
Zmiany w przepisach (16)
2.09.2016
Zmiany w przepisach (10)
36
5.09.2016
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.09.2016
Zmiany w przepisach (2)
7.09.2016
Ważne terminy (3)
8.09.2016
Zmiany w przepisach (13)
9.09.2016
Zmiany w przepisach (10)
10.09.2016
Zmiany w przepisach (1)
11.09.2016
Zmiany w przepisach (5)
37
12.09.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
13.09.2016
Zmiany w przepisach (4)
14.09.2016
Zmiany w przepisach (2)
15.09.2016
Ważne terminy (5)
17.09.2016
Zmiany w przepisach (3)
38
19.09.2016
Zmiany w przepisach (2)
20.09.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (3)
21.09.2016
Zmiany w przepisach (2)
25.09.2016
Zmiany w przepisach (2)
39
26.09.2016
Ważne terminy (6)
28.09.2016
30.09.2016
Ważne terminy (3)
 
październik 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
 
 
 
 
 
1.10.2016
Zmiany w przepisach (20)
40
5.10.2016
Ważne terminy (1)
7.10.2016
Ważne terminy (3)
9.10.2016
Zmiany w przepisach (16)
41
10.10.2016
Ważne terminy (2)
12.10.2016
14.10.2016
42
17.10.2016
Ważne terminy (4)
18.10.2016
20.10.2016
Ważne terminy (7)
21.10.2016
43
24.10.2016
25.10.2016
Ważne terminy (8)
28.10.2016
44
31.10.2016
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

26.09.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za sierpień 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za sierpień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za sierpień 2016 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za sierpień 2016 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za sierpień 2016 r. - Prezes KRUS

28.09.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za sierpień 2016 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za sierpień 2016 r. - dysponent części 87

30.09.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego

1.10.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (7): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (13): zobacz »

5.10.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2016 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

7.10.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

9.10.2016 (niedziela)

 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (16): zobacz »

10.10.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2016 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartały 2016 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2016 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2016 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2016 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2016 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2016 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2016 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za wrzesień 2016 r. - izby celne

12.10.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2016 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-27 za wrzesień 2016 r. - izby celne
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartały 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

14.10.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2016 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

17.10.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2016 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2016 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za wrzesień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za III kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za III kwartały 2016 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz kierownicy uczelni publicznych

18.10.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2016 r. - izby skarbowe

20.10.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za wrzesień 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2016 r.
 • wpłata za wrzesień 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2016 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2016 r.
 • wpłata na PFRON za wrzesień 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2016 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2016 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za wrzesień 2016 r. - dysponent części 19

21.10.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za wrzesień 2016 r. - jednostki samorządu terytorialnego

24.10.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN za III kwartał 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-30S, Rb-34S za III kwartały 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

25.10.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za wrzesień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za III kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2016 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za III kwartał 2016 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za wrzesień 2016 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za wrzesień 2016 r. - Prezes KRUS
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartały 2016 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2016 r. - Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych , Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartały 2016 r. - Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych i Prezes Zarządu PFRON
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

 

   
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60