Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
grudzień 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
 
1.12.2020
Zmiany w przepisach (24)
2.12.2020
Zmiany w przepisach (5)
3.12.2020
Zmiany w przepisach (2)
4.12.2020
Zmiany w przepisach (11)
5.12.2020
Zmiany w przepisach (5)
6.12.2020
Zmiany w przepisach (2)
50
7.12.2020
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (2)
8.12.2020
Zmiany w przepisach (6)
9.12.2020
Zmiany w przepisach (10)
10.12.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
11.12.2020
Zmiany w przepisach (6)
51
14.12.2020
Zmiany w przepisach (3)
15.12.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (7)
16.12.2020
Zmiany w przepisach (19)
17.12.2020
Zmiany w przepisach (2)
18.12.2020
Zmiany w przepisach (3)
19.12.2020
Zmiany w przepisach (5)
52
21.12.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (8)
22.12.2020
Zmiany w przepisach (11)
23.12.2020
Zmiany w przepisach (18)
24.12.2020
Zmiany w przepisach (3)
27.12.2020
Zmiany w przepisach (1)
53
28.12.2020
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (16)
29.12.2020
Zmiany w przepisach (15)
30.12.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
31.12.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (15)
 
styczeń 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
53
 
 
 
 
1.01.2021
Zmiany w przepisach (179)
54
4.01.2021
Zmiany w przepisach (7)
5.01.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (13)
6.01.2021
Zmiany w przepisach (3)
7.01.2021
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (7)
8.01.2021
Zmiany w przepisach (8)
55
11.01.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (7)
12.01.2021
Zmiany w przepisach (3)
13.01.2021
Zmiany w przepisach (1)
15.01.2021
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (3)
56
18.01.2021
19.01.2021
Zmiany w przepisach (15)
20.01.2021
Ważne terminy (8)
21.01.2021
22.01.2021
Zmiany w przepisach (1)
23.01.2021
Zmiany w przepisach (1)
57
25.01.2021
Ważne terminy (9)
26.01.2021
Zmiany w przepisach (3)
28.01.2021
Zmiany w przepisach (1)
31.01.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
 
 
luty 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
1.02.2021
Ważne terminy (15)
Zmiany w przepisach (5)
3.02.2021
Zmiany w przepisach (2)
4.02.2021
Zmiany w przepisach (2)
5.02.2021
Ważne terminy (1)
6
8.02.2021
Ważne terminy (6)
10.02.2021
Ważne terminy (2)
12.02.2021
7
15.02.2021
Ważne terminy (5)
17.02.2021
19.02.2021
20.02.2021
Zmiany w przepisach (13)
8
22.02.2021
Ważne terminy (7)
23.02.2021
25.02.2021
Ważne terminy (8)
28.02.2021
Zmiany w przepisach (4)
9
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

21.01.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za grudzień 2020 r. - jednostki samorządu terytorialnego

22.01.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

23.01.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.01.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • wpłata podatku VAT za grudzień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2020 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2020 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2020 r. (część ewidencyjna i deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2020 r.
 • pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na dzień 1 stycznia 2021 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, powinien poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
 • wpłata podatku VAT za grudzień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2020 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2020 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2020 r. (część ewidencyjna i deklaracyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2020 r.

26.01.2021 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

28.01.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2020 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za IV kwartały 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za grudzień 2020 r. - dysponent części 87
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

31.01.2021 (niedziela)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie przez spółkę jawną, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne pierwszej informacji o podatnikach CIT oraz PIT, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki CIT-15J z załącznikami CIT/JW; jeżeli przed przekazaniem pierwszej informacji nastąpi zmiana w składzie podatników, pierwszą aktualizację informacji składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., chyba że termin do jej złożenia przypada później; w przypadku niezłożenia tej informacji spółka uzyska status podatnika CIT odpowiednio z dniem 1 stycznia 2021 r., z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników.
 • złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS należnych za okres od 1 do 30 listopada 2020 r. dla wybranych branż w ramach tarczy 6.0 (jeśli płatnik będzie korzystał z tego zwolnienia)

  Uwaga! Nasze Wydawnictwo wystąpiło z pytaniem do MF oraz MRiPS o możliwość przesunięcia terminu 31 stycznia br. w powyższych sprawach na 1 lutego br.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

1.02.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (15):
 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r. (PIT-8C) - zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 r. (PIT-40A/11A)
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2020 r. (PIT-16A)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zaliczkach na podatek dochodowy za 2020 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2020 r. (PIT-8AR)
 • złożenie (do urzędu skarbowego) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2020 r. (PIT-R)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2020 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2020 r.
 • złożenie deklaracji CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w 2020 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • złożenie przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2020 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2020 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2020 r. (CIT-6R)
 • złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (ZAW-RD) - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (17):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za IV kwartał 2020 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartały 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (nie dotyczy Rb-UN)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2020 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za IV kwartały 2020 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 r. (PIT-40A/11A)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zaliczkach na podatek dochodowy za 2020 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2020 r. (PIT-8AR)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2020 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

3.02.2021 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.02.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2020 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

5.02.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2021 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za grudzień 2020 r. - dysponent części 77
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2021 r.

8.02.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w styczniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZPIT-NZS za styczeń 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do stycznia 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w styczniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za styczeń 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie rocznych sprawozdań jednostkowych Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia (nieprzekazujący dotacji)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za IV kwartały 2020 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za IV kwartały 2020 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

10.02.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

12.02.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2021 r. - urzędy skarbowe

15.02.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • wpłata do PPK za styczeń 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • wpłata do PPK za styczeń 2021 r.

17.02.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia przekazujący dotacje
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia (nieprzekazujący dotacji)

19.02.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie rocznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2020 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

20.02.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (7): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Druki Gofin

Newslettery

Pytania Czytelników

 

Forum

Orzecznictwo dla firm

Tarcza Antykryzysowa

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Przepisy Prawne

Terminy

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Facebook