Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
wrzesień 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
 
 
 
1.09.2016
Zmiany w przepisach (17)
2.09.2016
Zmiany w przepisach (10)
36
5.09.2016
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.09.2016
Zmiany w przepisach (2)
7.09.2016
Ważne terminy (3)
8.09.2016
Zmiany w przepisach (13)
9.09.2016
Zmiany w przepisach (10)
10.09.2016
Zmiany w przepisach (1)
11.09.2016
Zmiany w przepisach (5)
37
12.09.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
13.09.2016
Zmiany w przepisach (4)
14.09.2016
Zmiany w przepisach (2)
15.09.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (5)
16.09.2016
Zmiany w przepisach (2)
17.09.2016
Zmiany w przepisach (3)
38
19.09.2016
Zmiany w przepisach (2)
20.09.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (5)
21.09.2016
Zmiany w przepisach (4)
23.09.2016
Zmiany w przepisach (3)
25.09.2016
Zmiany w przepisach (2)
39
26.09.2016
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
27.09.2016
Zmiany w przepisach (3)
28.09.2016
Zmiany w przepisach (3)
29.09.2016
Zmiany w przepisach (5)
30.09.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
 
październik 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
 
 
 
 
 
1.10.2016
Zmiany w przepisach (20)
40
3.10.2016
Zmiany w przepisach (1)
4.10.2016
Zmiany w przepisach (1)
5.10.2016
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
6.10.2016
Zmiany w przepisach (4)
7.10.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (48)
9.10.2016
Zmiany w przepisach (16)
41
10.10.2016
Ważne terminy (2)
12.10.2016
Zmiany w przepisach (2)
13.10.2016
Zmiany w przepisach (4)
14.10.2016
Zmiany w przepisach (4)
15.10.2016
Zmiany w przepisach (2)
42
17.10.2016
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (2)
18.10.2016
Zmiany w przepisach (2)
19.10.2016
Zmiany w przepisach (8)
20.10.2016
Ważne terminy (7)
21.10.2016
22.10.2016
Zmiany w przepisach (2)
43
24.10.2016
Zmiany w przepisach (4)
25.10.2016
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (1)
28.10.2016
44
31.10.2016
 
listopad 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
 
1.11.2016
Zmiany w przepisach (3)
6.11.2016
Zmiany w przepisach (1)
45
7.11.2016
Ważne terminy (4)
8.11.2016
Zmiany w przepisach (2)
10.11.2016
Ważne terminy (2)
46
14.11.2016
15.11.2016
Ważne terminy (4)
18.11.2016
47
21.11.2016
Ważne terminy (5)
25.11.2016
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
26.11.2016
Zmiany w przepisach (2)
48
28.11.2016
30.11.2016
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

28.10.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za wrzesień 2016 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za wrzesień 2016 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2016 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych zbiorczych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2016 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych łącznych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2016 r. - Polska Akademia Nauk, agencje państwowe

31.10.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartały 2016 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Agencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za III kwartały 2016 r. - dysponent części budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartały 2016 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2016 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Agencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2016 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-30S, Rb-34S za III kwartały 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za III kwartał 2016 r. - jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów

1.11.2016 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

6.11.2016 (niedziela)

 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.11.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata podatku VAT za październik 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za październik 2016 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

8.11.2016 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

10.11.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za październik 2016 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za październik 2016 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za październik 2016 r. - izby celne

14.11.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2016 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-27 za październik 2016 r. - izby celne
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2016 r. - Prezes ZUS

15.11.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za październik 2016 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2016 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za październik 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

18.11.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2016 r. - izby skarbowe

21.11.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata za październik 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za październik 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za październik 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2016 r.
 • wpłata na PFRON za październik 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za październik 2016 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za październik 2016 r. – dysponent części 19
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za październik 2016 r. - jednostki samorządu terytorialnego

25.11.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za październik 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za październik 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za październik 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za październik 2016 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za październik 2016 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za październik 2016 r. - Prezes KRUS
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

26.11.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

 

   
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60