Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
kwiecień 2022
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
1.04.2022
Zmiany w przepisach (30)
14
4.04.2022
Zmiany w przepisach (7)
5.04.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
6.04.2022
Zmiany w przepisach (8)
7.04.2022
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
8.04.2022
Zmiany w przepisach (8)
15
11.04.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
12.04.2022
Zmiany w przepisach (6)
13.04.2022
Zmiany w przepisach (11)
14.04.2022
Zmiany w przepisach (2)
15.04.2022
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (11)
16.04.2022
Zmiany w przepisach (6)
17.04.2022
Zmiany w przepisach (2)
16
19.04.2022
Zmiany w przepisach (7)
20.04.2022
Ważne terminy (11)
Zmiany w przepisach (11)
21.04.2022
Zmiany w przepisach (8)
22.04.2022
Zmiany w przepisach (1)
23.04.2022
Zmiany w przepisach (38)
24.04.2022
Zmiany w przepisach (1)
17
25.04.2022
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (7)
26.04.2022
Zmiany w przepisach (2)
27.04.2022
Zmiany w przepisach (4)
28.04.2022
Zmiany w przepisach (4)
29.04.2022
Zmiany w przepisach (9)
30.04.2022
Zmiany w przepisach (10)
 
maj 2022
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
17
 
 
 
 
 
 
1.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
18
2.05.2022
Ważne terminy (8)
5.05.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.05.2022
Zmiany w przepisach (6)
7.05.2022
Zmiany w przepisach (9)
19
9.05.2022
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
10.05.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
11.05.2022
Zmiany w przepisach (9)
12.05.2022
Zmiany w przepisach (10)
13.05.2022
Zmiany w przepisach (9)
14.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
20
16.05.2022
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (13)
18.05.2022
Zmiany w przepisach (3)
19.05.2022
Zmiany w przepisach (5)
20.05.2022
Ważne terminy (9)
21
23.05.2022
25.05.2022
Ważne terminy (10)
26.05.2022
Zmiany w przepisach (21)
27.05.2022
Zmiany w przepisach (7)
28.05.2022
Zmiany w przepisach (3)
29.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
22
30.05.2022
Zmiany w przepisach (2)
31.05.2022
Ważne terminy (5)
 
czerwiec 2022
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
1.06.2022
Zmiany w przepisach (7)
2.06.2022
Zmiany w przepisach (1)
3.06.2022
Zmiany w przepisach (1)
23
6.06.2022
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
7.06.2022
Ważne terminy (6)
10.06.2022
Ważne terminy (1)
24
13.06.2022
15.06.2022
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
17.06.2022
Zmiany w przepisach (1)
19.06.2022
Zmiany w przepisach (1)
25
20.06.2022
Ważne terminy (10)
21.06.2022
Zmiany w przepisach (2)
26
27.06.2022
Ważne terminy (10)
28.06.2022
30.06.2022
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

23.05.2022 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu terytorialnego

25.05.2022 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2022 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za kwiecień 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2022 r.,
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2022 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2022 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za kwiecień 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2022 r.
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za kwiecień 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2022 r. (część ewidencyjna)

26.05.2022 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (15): zobacz »

27.05.2022 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

28.05.2022 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

29.05.2022 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

30.05.2022 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za kwiecień 2022 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za kwiecień 2022 r. - dysponent części 87
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

31.05.2022 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2021 r. do 28.02.2022 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za kwiecień 2022 r.
 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2021 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2022 r.
 • do końca maja danego roku pracodawca tworzący obligatoryjnie ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • do końca maja danego roku pracodawca tworzący obligatoryjnie ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS.

1.06.2022 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

2.06.2022 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

3.06.2022 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

6.06.2022 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za maj 2022 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2022 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.06.2022 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2022 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w maju 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZPIT-NZS za maj 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do maja 2022 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w maju 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za maj 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

10.06.2022 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za maj 2022 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące

13.06.2022 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2022 r. - urzędy skarbowe

15.06.2022 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za maj 2022 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2022 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2022 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

17.06.2022 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

19.06.2022 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

20.06.2022 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata składek ZUS za maj 2022 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za maj 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za maj 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za maj 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za maj 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za maj 2022 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w maju 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w maju 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za maj 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata za maj 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i art. 30g ustawy o pdof, w przypadku zaistnienia warunków odwołujących zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 38ha ustawy o pdop i w art. 52 pa ustawy o pdof
 • wpłata na PFRON za maj 2022 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • wpłata za maj 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za maj 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za maj 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za maj 2022 r.

21.06.2022 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za maj 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook