Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
kwiecień 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
1.04.2016
Zmiany w przepisach (39)
2.04.2016
Zmiany w przepisach (4)
14
4.04.2016
Zmiany w przepisach (7)
5.04.2016
7.04.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
8.04.2016
Zmiany w przepisach (6)
15
11.04.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
12.04.2016
Zmiany w przepisach (2)
13.04.2016
Zmiany w przepisach (1)
14.04.2016
Zmiany w przepisach (2)
15.04.2016
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (18)
16.04.2016
Zmiany w przepisach (1)
17.04.2016
Zmiany w przepisach (4)
16
18.04.2016
19.04.2016
Zmiany w przepisach (3)
20.04.2016
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (9)
21.04.2016
Zmiany w przepisach (2)
22.04.2016
Zmiany w przepisach (2)
17
25.04.2016
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (1)
26.04.2016
Zmiany w przepisach (2)
27.04.2016
Zmiany w przepisach (10)
28.04.2016
Zmiany w przepisach (4)
29.04.2016
30.04.2016
Zmiany w przepisach (9)
 
maj 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
17
 
 
 
 
 
 
1.05.2016
Zmiany w przepisach (1)
18
2.05.2016
Ważne terminy (2)
4.05.2016
Zmiany w przepisach (3)
5.05.2016
Zmiany w przepisach (4)
7.05.2016
Zmiany w przepisach (1)
19
9.05.2016
Ważne terminy (3)
10.05.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
12.05.2016
Zmiany w przepisach (1)
13.05.2016
Zmiany w przepisach (2)
20
16.05.2016
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (5)
17.05.2016
Zmiany w przepisach (1)
18.05.2016
19.05.2016
Zmiany w przepisach (21)
20.05.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (7)
21
23.05.2016
Zmiany w przepisach (2)
25.05.2016
Ważne terminy (6)
22
30.05.2016
31.05.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
 
czerwiec 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
1.06.2016
Zmiany w przepisach (4)
4.06.2016
Zmiany w przepisach (26)
23
6.06.2016
7.06.2016
Ważne terminy (3)
10.06.2016
Ważne terminy (2)
12.06.2016
Zmiany w przepisach (2)
24
13.06.2016
15.06.2016
Ważne terminy (3)
16.06.2016
Zmiany w przepisach (5)
25
20.06.2016
Ważne terminy (5)
21.06.2016
26
27.06.2016
Ważne terminy (6)
28.06.2016
30.06.2016
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

30.05.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za kwiecień 2016 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za kwiecień 2016 r. - dysponent części 87

31.05.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2015 r. do 29.02.2016 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 • wpłata co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS
 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2015 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

1.06.2016 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

4.06.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (24): zobacz »

6.06.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za maj 2016 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

7.06.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.06.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za maj 2016 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za maj 2016 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za maj 2016 r. - izby celne

12.06.2016 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

13.06.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2016 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-27 za maj 2016 r. - izby celne

15.06.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za maj 2016 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2016 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za maj 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

16.06.2016 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

20.06.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata za maj 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za maj 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za maj 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj 2016 r.
 • wpłata na PFRON za maj 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2016 r. - izby skarbowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2016 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za maj 2016 r. - dysponent części 19

21.06.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za maj 2016 r. - jednostki samorządu terytorialnego
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

 

   
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60