Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
 
styczeń 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
53
 
 
 
 
1.01.2016
Zmiany w przepisach (308)
2.01.2016
Zmiany w przepisach (24)
54
4.01.2016
Zmiany w przepisach (5)
5.01.2016
Zmiany w przepisach (12)
7.01.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (7)
8.01.2016
Zmiany w przepisach (4)
9.01.2016
Ważne terminy (1)
55
11.01.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
13.01.2016
Zmiany w przepisach (2)
14.01.2016
Zmiany w przepisach (1)
15.01.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (8)
56
18.01.2016
Zmiany w przepisach (13)
19.01.2016
Zmiany w przepisach (4)
20.01.2016
Ważne terminy (9)
21.01.2016
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
23.01.2016
Zmiany w przepisach (8)
24.01.2016
Zmiany w przepisach (2)
57
25.01.2016
Ważne terminy (8)
 
 
luty 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
1.02.2016
Ważne terminy (13)
Zmiany w przepisach (4)
2.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
3.02.2016
Zmiany w przepisach (1)
4.02.2016
Zmiany w przepisach (1)
7.02.2016
Zmiany w przepisach (2)
6
8.02.2016
Ważne terminy (3)
10.02.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
11.02.2016
Zmiany w przepisach (2)
13.02.2016
Zmiany w przepisach (5)
7
15.02.2016
Ważne terminy (5)
17.02.2016
Zmiany w przepisach (2)
19.02.2016
Zmiany w przepisach (2)
20.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
21.02.2016
Zmiany w przepisach (2)
8
22.02.2016
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (17)
25.02.2016
Ważne terminy (6)
9
29.02.2016
Ważne terminy (7)
 
marzec 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
1.03.2016
Zmiany w przepisach (3)
4.03.2016
Zmiany w przepisach (3)
10
7.03.2016
Ważne terminy (3)
10.03.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
11.03.2016
Zmiany w przepisach (1)
11
15.03.2016
Ważne terminy (4)
20.03.2016
Zmiany w przepisach (1)
12
21.03.2016
Ważne terminy (5)
25.03.2016
Ważne terminy (6)
13
31.03.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

7.02.2016 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

8.02.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.02.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2016 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2016 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

11.02.2016 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

13.02.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

15.02.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2016 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2016 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy – osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za styczeń 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

17.02.2016 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

19.02.2016 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

20.02.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

21.02.2016 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

22.02.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za styczeń 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2016 r.
 • wpłata na PFRON za styczeń 2016 r.
 • zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
 • zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników (w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (13): zobacz »

25.02.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za styczeń 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za styczeń 2016 r.
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za styczeń 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2016 r.

29.02.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2015 r. (PIT-11)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2015 r. (PIT-8C)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2015 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2015 r. (PIT-40)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2015 r. (IFT-1R)
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2015 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2015 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące

1.03.2016 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.03.2016 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

7.03.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

 

   
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60