Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
wrzesień 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
 
 
 
 
 
 
1.09.2019
Zmiany w przepisach (44)
36
2.09.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
3.09.2019
Zmiany w przepisach (12)
4.09.2019
Zmiany w przepisach (3)
5.09.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (14)
6.09.2019
Zmiany w przepisach (8)
7.09.2019
Zmiany w przepisach (13)
8.09.2019
Zmiany w przepisach (2)
37
9.09.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
10.09.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
11.09.2019
Zmiany w przepisach (3)
12.09.2019
Zmiany w przepisach (7)
13.09.2019
Zmiany w przepisach (4)
15.09.2019
Zmiany w przepisach (4)
38
16.09.2019
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (2)
17.09.2019
Zmiany w przepisach (7)
18.09.2019
Zmiany w przepisach (5)
19.09.2019
Zmiany w przepisach (4)
20.09.2019
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (20)
21.09.2019
Zmiany w przepisach (1)
39
23.09.2019
Zmiany w przepisach (3)
24.09.2019
Zmiany w przepisach (12)
25.09.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (4)
26.09.2019
Zmiany w przepisach (7)
27.09.2019
Zmiany w przepisach (4)
40
30.09.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
 
październik 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
40
 
1.10.2019
Zmiany w przepisach (13)
2.10.2019
Zmiany w przepisach (2)
4.10.2019
Zmiany w przepisach (7)
5.10.2019
Zmiany w przepisach (6)
41
7.10.2019
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (4)
8.10.2019
Zmiany w przepisach (11)
9.10.2019
Zmiany w przepisach (4)
10.10.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
11.10.2019
Zmiany w przepisach (4)
13.10.2019
Zmiany w przepisach (3)
42
14.10.2019
Zmiany w przepisach (5)
15.10.2019
Ważne terminy (2)
16.10.2019
Zmiany w przepisach (1)
17.10.2019
Zmiany w przepisach (5)
18.10.2019
Zmiany w przepisach (1)
43
21.10.2019
Ważne terminy (8)
22.10.2019
23.10.2019
Zmiany w przepisach (6)
25.10.2019
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (15)
44
28.10.2019
29.10.2019
Zmiany w przepisach (4)
30.10.2019
31.10.2019
Ważne terminy (1)
 
listopad 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
 
 
 
 
1.11.2019
Zmiany w przepisach (16)
45
5.11.2019
Ważne terminy (1)
7.11.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
9.11.2019
Zmiany w przepisach (3)
46
12.11.2019
Ważne terminy (2)
14.11.2019
15.11.2019
Ważne terminy (3)
47
18.11.2019
20.11.2019
Ważne terminy (6)
21.11.2019
48
25.11.2019
Ważne terminy (7)
28.11.2019
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

22.10.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

23.10.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartały 2019 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2019 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych , Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartały 2019 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

25.10.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za wrzesień 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za wrzesień 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2019 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za wrzesień 2019 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za wrzesień 2019 r. - Prezes KRUS
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (12): zobacz »

28.10.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za wrzesień 2019 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za wrzesień 2019 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych zbiorczych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych łącznych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - Polska Akademia Nauk, agencje państwowe

29.10.2019 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

30.10.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (12):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartały 2019 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za III kwartały 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartały 2019 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2019 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za III kwartał 2019 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

31.10.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2019 r.

1.11.2019 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (10): zobacz »

5.11.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za październik 2019 r. - jednostki budżetowe , samorządowe zakłady budżetowe

7.11.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

9.11.2019 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

12.11.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za październik 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2019 r.
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za październik 2019 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2019 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe

14.11.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2019 r. - Prezes ZUS

15.11.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za październik 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2019 r. oraz IV raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2019 r. oraz IV raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28 , Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

18.11.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2019 r. - izby administracji skarbowej

20.11.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za październik 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za październik 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za październik 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za październik 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za październik 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za październik 2019 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za październik 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za październik 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za październik 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za październik 2019 r. na PFRON
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za październik 2019 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2019 r. - dysponenci części budżetowych

21.11.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za październik 2019 r. - jednostki samorządu terytorialnego
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.