Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
maj 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
17
 
 
 
 
 
 
1.05.2016
Zmiany w przepisach (1)
18
2.05.2016
Ważne terminy (2)
4.05.2016
Zmiany w przepisach (3)
5.05.2016
Zmiany w przepisach (4)
7.05.2016
Zmiany w przepisach (1)
19
9.05.2016
Ważne terminy (3)
10.05.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
12.05.2016
Zmiany w przepisach (1)
13.05.2016
Zmiany w przepisach (4)
20
16.05.2016
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (5)
17.05.2016
Zmiany w przepisach (1)
18.05.2016
19.05.2016
Zmiany w przepisach (21)
20.05.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (7)
21
23.05.2016
Zmiany w przepisach (2)
25.05.2016
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (14)
26.05.2016
Zmiany w przepisach (4)
28.05.2016
Zmiany w przepisach (2)
22
30.05.2016
31.05.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
 
czerwiec 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
1.06.2016
Zmiany w przepisach (7)
2.06.2016
Zmiany w przepisach (4)
3.06.2016
Zmiany w przepisach (3)
4.06.2016
Zmiany w przepisach (30)
23
6.06.2016
Zmiany w przepisach (2)
7.06.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (6)
8.06.2016
Zmiany w przepisach (2)
9.06.2016
Zmiany w przepisach (2)
10.06.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
11.06.2016
Zmiany w przepisach (1)
12.06.2016
Zmiany w przepisach (2)
24
13.06.2016
Zmiany w przepisach (6)
14.06.2016
Zmiany w przepisach (1)
15.06.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
16.06.2016
Zmiany w przepisach (7)
17.06.2016
Zmiany w przepisach (4)
18.06.2016
Zmiany w przepisach (11)
25
20.06.2016
Ważne terminy (5)
21.06.2016
22.06.2016
Zmiany w przepisach (1)
23.06.2016
Zmiany w przepisach (1)
25.06.2016
Zmiany w przepisach (3)
26
27.06.2016
Ważne terminy (6)
28.06.2016
Zmiany w przepisach (1)
30.06.2016
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
 
lipiec 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
 
 
 
 
1.07.2016
Zmiany w przepisach (29)
27
5.07.2016
7.07.2016
Ważne terminy (3)
8.07.2016
28
11.07.2016
Ważne terminy (2)
12.07.2016
14.07.2016
15.07.2016
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (5)
29
18.07.2016
20.07.2016
Ważne terminy (7)
21.07.2016
22.07.2016
Zmiany w przepisach (2)
30
25.07.2016
Ważne terminy (8)
28.07.2016
29.07.2016
 
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

25.06.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

27.06.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za maj 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za II kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za maj 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za maj 2016 r.
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za maj 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za maj 2016 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za maj 2016 r. - Prezes KRUS

28.06.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za maj 2016 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za maj 2016 r. - dysponent części 87
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

30.06.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

1.07.2016 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (11): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (16): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

5.07.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2016 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

7.07.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

8.07.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2016 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące

11.07.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2016 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2016 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2016 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2016 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2016 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2016 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2016 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2016 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za czerwiec 2016 r. - izby celne

12.07.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2016 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-27 za czerwiec 2016 r. - izby celne
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

14.07.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2016 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

15.07.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2016 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2016 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za czerwiec 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za II kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartały 2016 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

18.07.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz kierownicy uczelni publicznych
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2016 r. - izby skarbowe

20.07.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za czerwiec 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2016 r.
 • wpłata za czerwiec 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2016 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2016 r.
 • wpłata na PFRON za czerwiec 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2016 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za czerwiec 2016 r. - dysponent części 19
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2016 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)

21.07.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2016 r. - jednostki samorządu terytorialnego

22.07.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN za II kwartał 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-30S, Rb-34S za II kwartały 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

25.07.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
 • wpłata podatku VAT za II kwartał 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za czerwiec 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za II kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za czerwiec 2016 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za II kwartał 2016 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za czerwiec 2016 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za czerwiec 2016 r. - Prezes KRUS
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2016 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2016 r. - kierownicy agencji wykonawczych oraz dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2016 r. - Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych i Prezes Zarządu PFRON
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

 

   
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60