Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
sierpień 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
 
 
1.08.2018
Zmiany w przepisach (7)
2.08.2018
Zmiany w przepisach (3)
3.08.2018
Zmiany w przepisach (5)
4.08.2018
Zmiany w przepisach (7)
32
6.08.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
7.08.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (6)
8.08.2018
Zmiany w przepisach (11)
9.08.2018
Zmiany w przepisach (4)
10.08.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (6)
11.08.2018
Zmiany w przepisach (1)
33
13.08.2018
Zmiany w przepisach (4)
14.08.2018
Zmiany w przepisach (7)
16.08.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
17.08.2018
Zmiany w przepisach (2)
18.08.2018
Zmiany w przepisach (6)
34
20.08.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
21.08.2018
Zmiany w przepisach (11)
22.08.2018
Zmiany w przepisach (17)
23.08.2018
Zmiany w przepisach (14)
24.08.2018
Zmiany w przepisach (6)
25.08.2018
Zmiany w przepisach (1)
35
27.08.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (5)
28.08.2018
Zmiany w przepisach (3)
29.08.2018
Zmiany w przepisach (5)
30.08.2018
Zmiany w przepisach (4)
31.08.2018
Zmiany w przepisach (3)
 
wrzesień 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
 
 
 
 
 
1.09.2018
Zmiany w przepisach (6)
36
3.09.2018
Zmiany w przepisach (9)
4.09.2018
Zmiany w przepisach (15)
5.09.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (8)
6.09.2018
Zmiany w przepisach (3)
7.09.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
8.09.2018
Zmiany w przepisach (2)
9.09.2018
Zmiany w przepisach (1)
37
10.09.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
11.09.2018
Zmiany w przepisach (24)
12.09.2018
Zmiany w przepisach (3)
14.09.2018
Zmiany w przepisach (4)
15.09.2018
Zmiany w przepisach (2)
38
17.09.2018
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (4)
18.09.2018
Zmiany w przepisach (2)
19.09.2018
Zmiany w przepisach (27)
20.09.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (5)
21.09.2018
Zmiany w przepisach (2)
39
25.09.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
27.09.2018
Zmiany w przepisach (2)
28.09.2018
29.09.2018
Zmiany w przepisach (3)
 
 
październik 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
40
1.10.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (75)
2.10.2018
Zmiany w przepisach (1)
5.10.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
41
8.10.2018
Ważne terminy (3)
10.10.2018
Ważne terminy (2)
12.10.2018
42
15.10.2018
Ważne terminy (2)
16.10.2018
17.10.2018
Zmiany w przepisach (1)
18.10.2018
Zmiany w przepisach (5)
43
22.10.2018
Ważne terminy (8)
23.10.2018
Zmiany w przepisach (2)
25.10.2018
Ważne terminy (7)
44
29.10.2018
30.10.2018
Zmiany w przepisach (3)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

25.09.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za sierpień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za sierpień 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za sierpień 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za sierpień 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za sierpień 2018 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za sierpień 2018 r. - Prezes KRUS
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.09.2018 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

28.09.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za sierpień 2018 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za sierpień 2018 r. - dysponent części 87

29.09.2018 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »

1.10.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
 • do końca września danego roku kalendarzowego należy przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałą część odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS. W 2018 r. termin na dokonanie tej czynności uległ przesunięciu na 1 października, z uwagi na to, że 30 września br. przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela).
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (14): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (60): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

2.10.2018 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

5.10.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 za wrzesień 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2018 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

8.10.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartały 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące

10.10.2018 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2018 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2018 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2018 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2018 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące

12.10.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2018 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartały 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

15.10.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2018 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2018 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za III kwartały 2018 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za III kwartały 2018 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

16.10.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych

17.10.2018 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

18.10.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2018 r. - izby administracji skarbowej
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

22.10.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za wrzesień 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za wrzesień 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2018 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2018 r.
 • wpłata za wrzesień 2018 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
 • wpłata za wrzesień 2018 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2018 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2018 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za wrzesień 2018 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

23.10.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartały 2018 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2018 r. - Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartały 2018 r. - Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

25.10.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za wrzesień 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za wrzesień 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za wrzesień 2018 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za wrzesień 2018 r. - Prezes KRUS
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.