Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
lipiec 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
 
 
 
 
1.07.2016
Zmiany w przepisach (46)
2.07.2016
Zmiany w przepisach (7)
27
4.07.2016
Zmiany w przepisach (3)
5.07.2016
6.07.2016
Zmiany w przepisach (2)
7.07.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
8.07.2016
Zmiany w przepisach (1)
28
11.07.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
12.07.2016
Zmiany w przepisach (3)
13.07.2016
Zmiany w przepisach (1)
14.07.2016
15.07.2016
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (16)
16.07.2016
Zmiany w przepisach (4)
29
18.07.2016
19.07.2016
Zmiany w przepisach (9)
20.07.2016
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
21.07.2016
Zmiany w przepisach (1)
22.07.2016
Zmiany w przepisach (7)
30
25.07.2016
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (3)
26.07.2016
Zmiany w przepisach (1)
27.07.2016
Zmiany w przepisach (11)
28.07.2016
Zmiany w przepisach (20)
29.07.2016
Zmiany w przepisach (5)
30.07.2016
Zmiany w przepisach (2)
 
 
sierpień 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1.08.2016
Zmiany w przepisach (14)
2.08.2016
Zmiany w przepisach (1)
3.08.2016
Zmiany w przepisach (8)
4.08.2016
Zmiany w przepisach (1)
5.08.2016
Zmiany w przepisach (5)
6.08.2016
Zmiany w przepisach (2)
32
8.08.2016
Ważne terminy (3)
9.08.2016
Zmiany w przepisach (4)
10.08.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
11.08.2016
Zmiany w przepisach (2)
12.08.2016
Zmiany w przepisach (3)
13.08.2016
Zmiany w przepisach (2)
33
16.08.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (15)
17.08.2016
Zmiany w przepisach (4)
18.08.2016
20.08.2016
Zmiany w przepisach (17)
34
22.08.2016
Ważne terminy (5)
25.08.2016
Ważne terminy (6)
27.08.2016
Zmiany w przepisach (2)
35
29.08.2016
31.08.2016
Zmiany w przepisach (3)
 
wrzesień 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
 
 
 
1.09.2016
Zmiany w przepisach (12)
2.09.2016
Zmiany w przepisach (8)
36
5.09.2016
Zmiany w przepisach (2)
7.09.2016
Ważne terminy (3)
8.09.2016
Zmiany w przepisach (7)
9.09.2016
Zmiany w przepisach (4)
11.09.2016
Zmiany w przepisach (5)
37
12.09.2016
Ważne terminy (2)
15.09.2016
Ważne terminy (5)
17.09.2016
Zmiany w przepisach (1)
38
19.09.2016
20.09.2016
Ważne terminy (5)
21.09.2016
39
26.09.2016
Ważne terminy (6)
28.09.2016
30.09.2016
Ważne terminy (3)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

25.08.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za lipiec 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za lipiec 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za lipiec 2016 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za lipiec 2016 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za lipiec 2016 r. - Prezes KRUS

27.08.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »

29.08.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za lipiec 2016 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za lipiec 2016 r. - dysponent części 87

31.08.2016 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »

1.09.2016 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (9): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

2.09.2016 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

5.09.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za sierpień 2016 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.09.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

8.09.2016 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

9.09.2016 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

11.09.2016 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

12.09.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za sierpień 2016 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za sierpień 2016 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za sierpień 2016 r. - izby celne
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za sierpień 2016 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-27 za sierpień 2016 r. - izby celne

15.09.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za sierpień 2016 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2016 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

17.09.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

19.09.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za sierpień 2016 r. - izby skarbowe

20.09.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • płata za sierpień 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za sierpień 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za sierpień 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2016 r.
 • wpłata na PFRON za sierpień 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za sierpień 2016 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za sierpień 2016 r. - dysponent części 19

21.09.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za sierpień 2016 r. - jednostki samorządu terytorialnego
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

 

   
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60