Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
czerwiec 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
1.06.2016
Zmiany w przepisach (7)
2.06.2016
Zmiany w przepisach (4)
3.06.2016
Zmiany w przepisach (3)
4.06.2016
Zmiany w przepisach (30)
23
6.06.2016
Zmiany w przepisach (2)
7.06.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (6)
8.06.2016
Zmiany w przepisach (2)
9.06.2016
Zmiany w przepisach (2)
10.06.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
11.06.2016
Zmiany w przepisach (1)
12.06.2016
Zmiany w przepisach (2)
24
13.06.2016
Zmiany w przepisach (6)
14.06.2016
Zmiany w przepisach (1)
15.06.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
16.06.2016
Zmiany w przepisach (7)
17.06.2016
Zmiany w przepisach (4)
18.06.2016
Zmiany w przepisach (11)
25
20.06.2016
Ważne terminy (5)
21.06.2016
22.06.2016
Zmiany w przepisach (2)
23.06.2016
Zmiany w przepisach (2)
24.06.2016
Zmiany w przepisach (7)
25.06.2016
Zmiany w przepisach (6)
26
27.06.2016
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
28.06.2016
Zmiany w przepisach (6)
29.06.2016
Zmiany w przepisach (11)
30.06.2016
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (12)
 
lipiec 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
 
 
 
 
1.07.2016
Zmiany w przepisach (46)
2.07.2016
Zmiany w przepisach (7)
27
4.07.2016
Zmiany w przepisach (3)
5.07.2016
6.07.2016
Zmiany w przepisach (2)
7.07.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
8.07.2016
Zmiany w przepisach (1)
28
11.07.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
12.07.2016
Zmiany w przepisach (3)
13.07.2016
Zmiany w przepisach (1)
14.07.2016
15.07.2016
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (16)
16.07.2016
Zmiany w przepisach (4)
29
18.07.2016
19.07.2016
Zmiany w przepisach (9)
20.07.2016
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
21.07.2016
Zmiany w przepisach (1)
22.07.2016
Zmiany w przepisach (6)
30
25.07.2016
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (1)
26.07.2016
Zmiany w przepisach (1)
27.07.2016
Zmiany w przepisach (2)
28.07.2016
Zmiany w przepisach (7)
29.07.2016
30.07.2016
Zmiany w przepisach (2)
 
 
sierpień 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1.08.2016
Zmiany w przepisach (8)
3.08.2016
Zmiany w przepisach (5)
5.08.2016
Zmiany w przepisach (2)
6.08.2016
Zmiany w przepisach (1)
32
8.08.2016
Ważne terminy (3)
9.08.2016
10.08.2016
Ważne terminy (2)
11.08.2016
12.08.2016
33
16.08.2016
Ważne terminy (3)
18.08.2016
34
22.08.2016
Ważne terminy (5)
25.08.2016
Ważne terminy (6)
27.08.2016
Zmiany w przepisach (1)
35
29.08.2016
31.08.2016
Zmiany w przepisach (1)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

26.07.2016 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

27.07.2016 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

28.07.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za czerwiec 2016 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za czerwiec 2016 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2016 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych zbiorczych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2016 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych łącznych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2016 r. - Polska Akademia Nauk, Agencje państwowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

29.07.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za I półrocze 2016 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartał 2016 r. - jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów

30.07.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

1.08.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za II kwartały 2016 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Zapasów Agencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za II kwartały 2016 r. - dysponent części budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2016 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2016 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych(z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Agencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2016 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-30S, Rb-34S za II kwartały 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

3.08.2016 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

5.08.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2016 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.08.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

8.08.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

9.08.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za I półrocze 2016 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za I półrocze 2016 r. - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za I półrocze 2016 r. - właściwe organy państwowych osób prawnych

10.08.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2016 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2016 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za lipiec 2016 r. - izby celne

11.08.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe

12.08.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2016 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-27 za lipiec 2016 r. - izby celne
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za I półrocze 2016 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za I półrocze 2016 r. - organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za I półrocze 2016 r. - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

16.08.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2016 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2016 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za lipiec 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2016 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

18.08.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2016 r. - izby skarbowe

22.08.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata za lipiec 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za lipiec 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za lipiec 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2016 r.
 • wpłata na PFRON za lipiec 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za lipiec 2016 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za lipiec 2016 r. - dysponent części 19
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za lipiec 2016 r. - jednostki samorządu terytorialnego

25.08.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za lipiec 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za lipiec 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za lipiec 2016 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za lipiec 2016 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za lipiec 2016 r. - Prezes KRUS
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

 

   
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60