Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
sierpień 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
 
 
 
1.08.2019
Zmiany w przepisach (20)
2.08.2019
Zmiany w przepisach (4)
32
5.08.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
6.08.2019
Zmiany w przepisach (5)
7.08.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
8.08.2019
Zmiany w przepisach (5)
9.08.2019
Zmiany w przepisach (6)
33
12.08.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
13.08.2019
Zmiany w przepisach (8)
14.08.2019
Zmiany w przepisach (9)
15.08.2019
Zmiany w przepisach (10)
16.08.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
17.08.2019
Zmiany w przepisach (2)
34
19.08.2019
Zmiany w przepisach (5)
20.08.2019
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (6)
21.08.2019
Zmiany w przepisach (15)
22.08.2019
Zmiany w przepisach (7)
23.08.2019
Zmiany w przepisach (11)
24.08.2019
Zmiany w przepisach (9)
35
26.08.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (1)
27.08.2019
Zmiany w przepisach (2)
28.08.2019
Zmiany w przepisach (5)
29.08.2019
Zmiany w przepisach (4)
30.08.2019
Zmiany w przepisach (5)
31.08.2019
Zmiany w przepisach (1)
 
wrzesień 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
 
 
 
 
 
 
1.09.2019
Zmiany w przepisach (44)
36
2.09.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
3.09.2019
Zmiany w przepisach (12)
4.09.2019
Zmiany w przepisach (3)
5.09.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (15)
6.09.2019
Zmiany w przepisach (8)
7.09.2019
Zmiany w przepisach (13)
8.09.2019
Zmiany w przepisach (2)
37
9.09.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
10.09.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
11.09.2019
Zmiany w przepisach (4)
12.09.2019
Zmiany w przepisach (7)
13.09.2019
Zmiany w przepisach (4)
15.09.2019
Zmiany w przepisach (4)
38
16.09.2019
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (2)
17.09.2019
Zmiany w przepisach (7)
18.09.2019
Zmiany w przepisach (5)
19.09.2019
Zmiany w przepisach (4)
20.09.2019
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (20)
21.09.2019
Zmiany w przepisach (1)
39
23.09.2019
Zmiany w przepisach (5)
24.09.2019
Zmiany w przepisach (13)
25.09.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (5)
26.09.2019
Zmiany w przepisach (7)
27.09.2019
Zmiany w przepisach (4)
40
30.09.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
 
październik 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
40
 
1.10.2019
Zmiany w przepisach (13)
2.10.2019
Zmiany w przepisach (2)
4.10.2019
Zmiany w przepisach (7)
5.10.2019
Zmiany w przepisach (6)
41
7.10.2019
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (4)
8.10.2019
Zmiany w przepisach (11)
9.10.2019
Zmiany w przepisach (4)
10.10.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
11.10.2019
Zmiany w przepisach (4)
13.10.2019
Zmiany w przepisach (3)
42
14.10.2019
Zmiany w przepisach (5)
15.10.2019
Ważne terminy (2)
16.10.2019
Zmiany w przepisach (1)
17.10.2019
Zmiany w przepisach (5)
18.10.2019
Zmiany w przepisach (7)
43
21.10.2019
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (3)
22.10.2019
Zmiany w przepisach (5)
23.10.2019
Zmiany w przepisach (11)
24.10.2019
Zmiany w przepisach (10)
25.10.2019
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (15)
44
28.10.2019
Zmiany w przepisach (3)
29.10.2019
Zmiany w przepisach (11)
30.10.2019
Zmiany w przepisach (12)
31.10.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (10)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

26.09.2019 (czwartek)

  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

27.09.2019 (piątek)

  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

30.09.2019 (poniedziałek)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
  • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania: CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego; PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego
  • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS
  • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień 2019 r.
  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
  • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za sierpień 2019 r. - dysponent części 77
  • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za sierpień 2019 r. - dysponent części 87
  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

1.10.2019 (wtorek)

  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (5): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »

2.10.2019 (środa)

  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.10.2019 (piątek)

  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

5.10.2019 (sobota)

  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

7.10.2019 (poniedziałek)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
  • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2019 r.
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
  • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2019 r.
  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
  • wpłata składek ZUS za wrzesień 2019 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

8.10.2019 (wtorek)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartały 2019 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

9.10.2019 (środa)

  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

10.10.2019 (czwartek)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
  • wpłata składek ZUS za wrzesień 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2019 r.
  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
  • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2019 r.
  • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
  • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2019 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2019 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2019 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
  • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2019 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2019 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
  • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

11.10.2019 (piątek)

  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

13.10.2019 (niedziela)

  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

14.10.2019 (poniedziałek)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
  • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2019 r. - urzędy skarbowe
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartały 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
  • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
  • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

15.10.2019 (wtorek)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
  • wpłata składek ZUS za wrzesień 2019 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
  • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
  • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za III kwartały 2019 r. - kierownicy placówek
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za III kwartały 2019 r. - kierownicy placówek
  • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

16.10.2019 (środa)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

17.10.2019 (czwartek)

  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

18.10.2019 (piątek)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
  • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2019 r. - izby administracji skarbowej
  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

21.10.2019 (poniedziałek)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
  • wpłata za wrzesień 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
  • wpłata za wrzesień 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
  • wpłata za wrzesień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
  • wpłata za wrzesień 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2019 r.
  • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2019 r.
  • wpłata za wrzesień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
  • wpłata za wrzesień 2019 r. na PFRON
  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
  • wpłata za wrzesień 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
  • wpłata za wrzesień 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
  • wpłata za wrzesień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
  • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za III kwartał 2019 r.
  • wpłata za wrzesień 2019 r. na PFRON
  • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2019 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
  • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2019 r. - dysponenci części budżetowych
  • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
  • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za wrzesień 2019 r. - jednostki samorządu terytorialnego
  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

22.10.2019 (wtorek)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
  • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
  • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

23.10.2019 (środa)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartały 2019 r. - kierownicy agencji wykonawczych
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2019 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych , Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
  • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartały 2019 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (5): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

24.10.2019 (czwartek)

  • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

25.10.2019 (piątek)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
  • wpłata podatku VAT za wrzesień 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • wpłata podatku VAT za III kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
  • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
  • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2019 r.
  • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2019 r.
  • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2019 r.
  • złożenie JPK_VAT za wrzesień 2019 r.
  • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2019 r.
  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
  • wpłata podatku VAT za wrzesień 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7
  • wpłata podatku VAT za III kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
  • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
  • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2019 r.
  • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2019 r.
  • złożenie JPK_VAT za wrzesień 2019 r.
  • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2019 r.
  • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za wrzesień 2019 r. - Prezes ZUS
  • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za wrzesień 2019 r. - Prezes KRUS
  • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
  • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (12): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

  • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda

    Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Facebook