Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
sierpień 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
 
 
1.08.2018
Zmiany w przepisach (7)
2.08.2018
Zmiany w przepisach (3)
3.08.2018
Zmiany w przepisach (5)
4.08.2018
Zmiany w przepisach (7)
32
6.08.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
7.08.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (6)
8.08.2018
Zmiany w przepisach (11)
9.08.2018
Zmiany w przepisach (5)
10.08.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (7)
11.08.2018
Zmiany w przepisach (1)
33
13.08.2018
Zmiany w przepisach (4)
14.08.2018
Zmiany w przepisach (7)
16.08.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
17.08.2018
Zmiany w przepisach (2)
18.08.2018
Zmiany w przepisach (6)
34
20.08.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
21.08.2018
Zmiany w przepisach (11)
22.08.2018
Zmiany w przepisach (17)
23.08.2018
Zmiany w przepisach (14)
24.08.2018
Zmiany w przepisach (6)
25.08.2018
Zmiany w przepisach (1)
35
27.08.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (5)
28.08.2018
Zmiany w przepisach (3)
29.08.2018
Zmiany w przepisach (5)
30.08.2018
Zmiany w przepisach (4)
31.08.2018
Zmiany w przepisach (3)
 
wrzesień 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
 
 
 
 
 
1.09.2018
Zmiany w przepisach (8)
36
3.09.2018
Zmiany w przepisach (9)
4.09.2018
Zmiany w przepisach (15)
5.09.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (8)
6.09.2018
Zmiany w przepisach (3)
7.09.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
8.09.2018
Zmiany w przepisach (2)
9.09.2018
Zmiany w przepisach (1)
37
10.09.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
11.09.2018
Zmiany w przepisach (24)
12.09.2018
Zmiany w przepisach (3)
14.09.2018
Zmiany w przepisach (4)
15.09.2018
Zmiany w przepisach (2)
38
17.09.2018
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (4)
18.09.2018
Zmiany w przepisach (2)
19.09.2018
Zmiany w przepisach (27)
20.09.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (7)
21.09.2018
Zmiany w przepisach (2)
39
24.09.2018
Zmiany w przepisach (3)
25.09.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
27.09.2018
Zmiany w przepisach (2)
28.09.2018
Zmiany w przepisach (10)
29.09.2018
Zmiany w przepisach (3)
 
 
październik 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
40
1.10.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (94)
2.10.2018
Zmiany w przepisach (1)
4.10.2018
Zmiany w przepisach (2)
5.10.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (10)
41
8.10.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
9.10.2018
Zmiany w przepisach (7)
10.10.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
11.10.2018
Zmiany w przepisach (2)
12.10.2018
42
15.10.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
16.10.2018
Zmiany w przepisach (4)
17.10.2018
Zmiany w przepisach (7)
18.10.2018
Zmiany w przepisach (9)
19.10.2018
Zmiany w przepisach (6)
43
22.10.2018
Ważne terminy (8)
23.10.2018
Zmiany w przepisach (12)
24.10.2018
Zmiany w przepisach (1)
25.10.2018
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (4)
26.10.2018
Zmiany w przepisach (7)
28.10.2018
Zmiany w przepisach (2)
44
29.10.2018
Zmiany w przepisach (4)
30.10.2018
Zmiany w przepisach (4)
31.10.2018
Zmiany w przepisach (5)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

14.09.2018 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

15.09.2018 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

17.09.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2018 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych
 • wpłata składek ZUS za sierpień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

18.09.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za sierpień 2018 r. - izby administracji skarbowej
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

19.09.2018 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (19): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

20.09.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za sierpień 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za sierpień 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za sierpień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za sierpień 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za sierpień 2018 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
 • wpłata za sierpień 2018 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za sierpień 2018 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

21.09.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za sierpień 2018 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

24.09.2018 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

25.09.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za sierpień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za sierpień 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za sierpień 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za sierpień 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za sierpień 2018 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za sierpień 2018 r. - Prezes KRUS
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.09.2018 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

28.09.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za sierpień 2018 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za sierpień 2018 r. - dysponent części 87
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

29.09.2018 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »

1.10.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
 • do końca września danego roku kalendarzowego należy przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałą część odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS. W 2018 r. termin na dokonanie tej czynności uległ przesunięciu na 1 października, z uwagi na to, że 30 września br. przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela).
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (21): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (65): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (6): zobacz »

2.10.2018 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

4.10.2018 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

5.10.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 za wrzesień 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2018 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

8.10.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartały 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

9.10.2018 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

10.10.2018 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2018 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2018 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2018 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2018 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

11.10.2018 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.10.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2018 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartały 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Facebook