Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
sierpień 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
 
1.08.2017
Zmiany w przepisach (6)
32
7.08.2017
Ważne terminy (4)
9.08.2017
10.08.2017
Ważne terminy (2)
11.08.2017
33
14.08.2017
16.08.2017
Ważne terminy (2)
18.08.2017
34
21.08.2017
Ważne terminy (5)
25.08.2017
Ważne terminy (6)
35
28.08.2017
31.08.2017
Zmiany w przepisach (3)
 
wrzesień 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
 
 
 
 
1.09.2017
Zmiany w przepisach (51)
2.09.2017
Zmiany w przepisach (1)
36
5.09.2017
Ważne terminy (1)
7.09.2017
Ważne terminy (3)
10.09.2017
Zmiany w przepisach (1)
37
11.09.2017
Ważne terminy (2)
12.09.2017
15.09.2017
Ważne terminy (4)
38
18.09.2017
20.09.2017
Ważne terminy (5)
21.09.2017
39
25.09.2017
Ważne terminy (6)
28.09.2017
 
październik 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
 
 
 
 
 
 
1.10.2017
Zmiany w przepisach (18)
40
2.10.2017
Ważne terminy (3)
5.10.2017
Ważne terminy (1)
41
9.10.2017
Ważne terminy (3)
10.10.2017
Ważne terminy (2)
42
16.10.2017
Ważne terminy (2)
20.10.2017
Ważne terminy (7)
22.10.2017
Zmiany w przepisach (1)
43
25.10.2017
Ważne terminy (7)
44
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: wrzesień
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.09.2017 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (8): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (43): zobacz »

2.09.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

5.09.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za sierpień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za sierpień 2017 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe

7.09.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.09.2017 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

11.09.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za sierpień 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za sierpień 2017 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące

12.09.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za sierpień 2017 r. - urzędy skarbowe

15.09.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za sierpień 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2017 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

18.09.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za sierpień 2017 r. - izby administracji skarbowej

20.09.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata za sierpień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za sierpień 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za sierpień 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2017 r.
 • wpłata na PFRON za sierpień 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za sierpień 2017 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2017 r. - dysponenci części budżetowych

21.09.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za sierpień 2017 r. - jednostki samorządu terytorialnego

25.09.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za sierpień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za sierpień 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za sierpień 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za sierpień 2017 r.- podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za sierpień 2017 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za sierpień 2017 r. - Prezes KRUS

28.09.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za sierpień 2017 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za sierpień 2017 r. - dysponent części 87
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60