Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
czerwiec 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
1.06.2021
Zmiany w przepisach (14)
2.06.2021
Zmiany w przepisach (10)
3.06.2021
Zmiany w przepisach (1)
4.06.2021
Zmiany w przepisach (2)
5.06.2021
Zmiany w przepisach (1)
6.06.2021
Zmiany w przepisach (2)
23
7.06.2021
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (6)
8.06.2021
Zmiany w przepisach (3)
9.06.2021
Zmiany w przepisach (7)
10.06.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
11.06.2021
Zmiany w przepisach (5)
12.06.2021
Zmiany w przepisach (2)
24
14.06.2021
Zmiany w przepisach (6)
15.06.2021
Ważne terminy (3)
16.06.2021
Zmiany w przepisach (8)
17.06.2021
Zmiany w przepisach (14)
18.06.2021
Zmiany w przepisach (10)
19.06.2021
Zmiany w przepisach (2)
25
21.06.2021
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (8)
22.06.2021
Zmiany w przepisach (10)
23.06.2021
Zmiany w przepisach (12)
24.06.2021
Zmiany w przepisach (13)
25.06.2021
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (6)
26.06.2021
Zmiany w przepisach (6)
26
28.06.2021
Zmiany w przepisach (14)
29.06.2021
Zmiany w przepisach (24)
30.06.2021
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (28)
 
lipiec 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
 
 
 
1.07.2021
Zmiany w przepisach (92)
2.07.2021
Zmiany w przepisach (3)
3.07.2021
Zmiany w przepisach (6)
27
5.07.2021
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
7.07.2021
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (8)
8.07.2021
Zmiany w przepisach (2)
9.07.2021
Zmiany w przepisach (3)
10.07.2021
Zmiany w przepisach (2)
28
12.07.2021
Ważne terminy (2)
13.07.2021
Zmiany w przepisach (10)
14.07.2021
Zmiany w przepisach (8)
15.07.2021
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (9)
16.07.2021
Zmiany w przepisach (5)
17.07.2021
Zmiany w przepisach (2)
29
19.07.2021
Zmiany w przepisach (4)
20.07.2021
Ważne terminy (11)
Zmiany w przepisach (3)
21.07.2021
Zmiany w przepisach (2)
22.07.2021
Zmiany w przepisach (6)
23.07.2021
Zmiany w przepisach (14)
24.07.2021
Zmiany w przepisach (2)
30
26.07.2021
Ważne terminy (10)
27.07.2021
Zmiany w przepisach (4)
28.07.2021
Zmiany w przepisach (9)
29.07.2021
Zmiany w przepisach (3)
30.07.2021
Zmiany w przepisach (3)
31.07.2021
Zmiany w przepisach (3)
 
sierpień 2021
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
30
 
 
 
 
 
 
1.08.2021
Zmiany w przepisach (2)
31
2.08.2021
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (6)
5.08.2021
Ważne terminy (1)
32
9.08.2021
Ważne terminy (6)
10.08.2021
Ważne terminy (2)
11.08.2021
12.08.2021
33
16.08.2021
Ważne terminy (3)
20.08.2021
Ważne terminy (9)
34
23.08.2021
25.08.2021
Ważne terminy (10)
35
30.08.2021
31.08.2021
Ważne terminy (1)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: lipiec
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.07.2021 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (34): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (49): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (7): zobacz »

2.07.2021 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

3.07.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

5.07.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec 2021 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.07.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w czerwcu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZPIT-NZS za czerwiec 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do czerwca 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w czerwcu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za czerwiec 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

8.07.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2021 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

9.07.2021 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

10.07.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.07.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (12):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2021 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2021 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2021 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2021 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2021 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2021 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

13.07.2021 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »

14.07.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

15.07.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w II kwartale 2021 r.
 • wpłata do PPK za czerwiec 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za II kwartały 2021 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za II kwartały 2021 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa będący jednostkami budżetowymi mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za czerwiec 2021 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

16.07.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

17.07.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

19.07.2021 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

20.07.2021 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (11):
 • wpłata za czerwiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za czerwiec 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2021 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2021 r.
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za czerwiec 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w czerwcu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w czerwcu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za czerwiec 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w grudniu 2020 r.; termin ten dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 prowadzący na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem, który został wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054)
 • wpłata na PFRON za czerwiec 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • wpłata za czerwiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za czerwiec 2021 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

21.07.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za II kwartał 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

22.07.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

23.07.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2021 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za II kwartały 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (10): zobacz »

24.07.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

26.07.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2021 r. oraz za II kwartał 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za czerwiec 2021 r.
 • przesłanie JPK_V7M za czerwiec 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za czerwiec 2021 r. (część ewidencyjna) oraz za kwiecień, maj i czerwiec 2021 r. (część deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za czerwiec 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za czerwiec 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za czerwiec 2021 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za czerwiec 2021 r. - Prezes KRUS
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2021 r. oraz za II kwartał 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za czerwiec 2021 r.
 • przesłanie JPK_V7M za czerwiec 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za czerwiec 2021 r. (część ewidencyjna) oraz za kwiecień, maj i czerwiec 2021 r. (część deklaracyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2021 r.

27.07.2021 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

28.07.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za czerwiec 2021 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za czerwiec 2021 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS, agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - nadzorujący minister, centralny organ administracji rządowej, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego, wojewoda, nadzorująca uczelnia medyczna, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - Polska Akademia Nauk
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (9): zobacz »

29.07.2021 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

30.07.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (13):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za II kwartał 2021 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za II kwartały 2021 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za II kwartały 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2021 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2021 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

31.07.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Facebook