Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
czerwiec 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
 
 
 
1.06.2019
Zmiany w przepisach (12)
23
5.06.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.06.2019
Zmiany w przepisach (3)
7.06.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
24
10.06.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
11.06.2019
Zmiany w przepisach (3)
12.06.2019
Zmiany w przepisach (4)
13.06.2019
Zmiany w przepisach (4)
14.06.2019
Zmiany w przepisach (16)
15.06.2019
Zmiany w przepisach (1)
16.06.2019
Zmiany w przepisach (2)
25
17.06.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (9)
18.06.2019
Zmiany w przepisach (6)
19.06.2019
Zmiany w przepisach (7)
20.06.2019
Zmiany w przepisach (2)
21.06.2019
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (4)
22.06.2019
Zmiany w przepisach (2)
23.06.2019
Zmiany w przepisach (2)
26
24.06.2019
Zmiany w przepisach (3)
25.06.2019
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (15)
26.06.2019
Zmiany w przepisach (12)
28.06.2019
Zmiany w przepisach (13)
29.06.2019
Zmiany w przepisach (9)
30.06.2019
Zmiany w przepisach (2)
 
 
lipiec 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
27
1.07.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (41)
3.07.2019
Zmiany w przepisach (5)
4.07.2019
Zmiany w przepisach (6)
5.07.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
7.07.2019
Zmiany w przepisach (2)
28
8.07.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
9.07.2019
Zmiany w przepisach (2)
10.07.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
11.07.2019
Zmiany w przepisach (9)
12.07.2019
Zmiany w przepisach (15)
13.07.2019
Zmiany w przepisach (8)
29
15.07.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
16.07.2019
Zmiany w przepisach (5)
17.07.2019
Zmiany w przepisach (6)
18.07.2019
Zmiany w przepisach (10)
19.07.2019
Zmiany w przepisach (6)
20.07.2019
Zmiany w przepisach (1)
30
22.07.2019
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (4)
23.07.2019
Zmiany w przepisach (2)
24.07.2019
Zmiany w przepisach (4)
25.07.2019
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (4)
26.07.2019
Zmiany w przepisach (9)
27.07.2019
Zmiany w przepisach (1)
31
29.07.2019
Zmiany w przepisach (7)
30.07.2019
Zmiany w przepisach (6)
31.07.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
 
sierpień 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
 
 
 
1.08.2019
Zmiany w przepisach (20)
2.08.2019
Zmiany w przepisach (4)
32
5.08.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
6.08.2019
Zmiany w przepisach (5)
7.08.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
8.08.2019
Zmiany w przepisach (5)
9.08.2019
Zmiany w przepisach (6)
33
12.08.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
13.08.2019
Zmiany w przepisach (8)
14.08.2019
Zmiany w przepisach (9)
15.08.2019
Zmiany w przepisach (10)
16.08.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
17.08.2019
Zmiany w przepisach (2)
34
19.08.2019
Zmiany w przepisach (5)
20.08.2019
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (6)
21.08.2019
Zmiany w przepisach (15)
22.08.2019
Zmiany w przepisach (7)
23.08.2019
Zmiany w przepisach (11)
24.08.2019
Zmiany w przepisach (9)
35
26.08.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (1)
27.08.2019
Zmiany w przepisach (2)
28.08.2019
Zmiany w przepisach (5)
29.08.2019
Zmiany w przepisach (4)
30.08.2019
Zmiany w przepisach (5)
31.08.2019
Zmiany w przepisach (1)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

16.07.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

17.07.2019 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

18.07.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2019 r. - izby administracji skarbowej
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (7): zobacz »

19.07.2019 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

20.07.2019 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

22.07.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za czerwiec 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za czerwiec 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2019 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2019 r.
 • wpłata za czerwiec 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za czerwiec 2019 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (20):
 • wpłata za czerwiec 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za II kwartał 2019 r.
 • wpłata za czerwiec 2019 r. na PFRON
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2019 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2019 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2019 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2019 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2019 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za II kwartały 2019 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

23.07.2019 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »

24.07.2019 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

25.07.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za II kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za czerwiec 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za czerwiec 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7
 • wpłata podatku VAT za II kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za czerwiec 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za czerwiec 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2019 r.
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za czerwiec 2019 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za czerwiec 2019 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

26.07.2019 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

27.07.2019 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

29.07.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za czerwiec 2019 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za czerwiec 2019 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2019 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych zbiorczych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2019 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych łącznych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2019 r. - Polska Akademia Nauk, Agencje państwowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

30.07.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (14):
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za I półrocze 2019 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za II kwartał 2019 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za II kwartały 2019 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za II kwartały 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2019 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2019 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2019 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

31.07.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za czerwiec 2019 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

1.08.2019 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (7): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (10): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

2.08.2019 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

5.08.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2019 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

6.08.2019 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.08.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

8.08.2019 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

9.08.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za I półrocze 2019 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za I półrocze 2019 r. - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za I półrocze 2019 r. - właściwe organy państwowych osób prawnych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

12.08.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2019 r.
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2019 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2019 r. - urzędy skarbowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

13.08.2019 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

14.08.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za I półrocze 2019 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za I półrocze 2019 r. - organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za I półrocze 2019 r. - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2019 r. - Prezes ZUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

15.08.2019 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Facebook