Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
czerwiec 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
 
 
1.06.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
23
4.06.2018
Zmiany w przepisach (10)
5.06.2018
Ważne terminy (1)
7.06.2018
Ważne terminy (3)
24
11.06.2018
Ważne terminy (2)
12.06.2018
Zmiany w przepisach (1)
15.06.2018
Ważne terminy (2)
25
18.06.2018
20.06.2018
Ważne terminy (6)
21.06.2018
26
25.06.2018
Ważne terminy (6)
28.06.2018
30.06.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
 
lipiec 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
 
 
 
 
 
 
1.07.2018
Zmiany w przepisach (25)
27
4.07.2018
Zmiany w przepisach (2)
5.07.2018
Ważne terminy (1)
28
9.07.2018
Ważne terminy (3)
10.07.2018
Ważne terminy (2)
11.07.2018
Zmiany w przepisach (2)
13.07.2018
Zmiany w przepisach (11)
14.07.2018
Zmiany w przepisach (2)
29
16.07.2018
Ważne terminy (2)
20.07.2018
Ważne terminy (8)
30
25.07.2018
Ważne terminy (7)
28.07.2018
Zmiany w przepisach (3)
31
 
sierpień 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
 
 
32
6.08.2018
Ważne terminy (1)
7.08.2018
Ważne terminy (3)
8.08.2018
Zmiany w przepisach (1)
10.08.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
33
16.08.2018
Ważne terminy (2)
34
20.08.2018
Ważne terminy (6)
23.08.2018
Zmiany w przepisach (1)
35
27.08.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

20.07.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za czerwiec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za czerwiec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2018 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2018 r.
 • wpłata za czerwiec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za czerwiec 2018 r. na PFRON

25.07.2018 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za II kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za czerwiec 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za czerwiec 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za czerwiec 2018 r.

28.07.2018 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

6.08.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 za lipiec 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

7.08.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

8.08.2018 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

10.08.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2018 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

16.08.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60