Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
czerwiec 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
 
1.06.2017
Zmiany w przepisach (35)
2.06.2017
Zmiany w przepisach (2)
23
5.06.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
6.06.2017
Zmiany w przepisach (4)
7.06.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
24
12.06.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
13.06.2017
Zmiany w przepisach (6)
14.06.2017
Zmiany w przepisach (3)
16.06.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
25
19.06.2017
Zmiany w przepisach (2)
20.06.2017
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (8)
21.06.2017
Zmiany w przepisach (26)
22.06.2017
Zmiany w przepisach (10)
23.06.2017
Zmiany w przepisach (8)
24.06.2017
Zmiany w przepisach (12)
26
26.06.2017
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
27.06.2017
Zmiany w przepisach (9)
28.06.2017
Zmiany w przepisach (3)
29.06.2017
Zmiany w przepisach (3)
30.06.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (9)
 
lipiec 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
 
 
 
 
 
1.07.2017
Zmiany w przepisach (33)
27
3.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
4.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
5.07.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (8)
6.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
7.07.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
28
10.07.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
12.07.2017
Zmiany w przepisach (7)
13.07.2017
Zmiany w przepisach (17)
14.07.2017
Zmiany w przepisach (14)
15.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
29
17.07.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
18.07.2017
Zmiany w przepisach (1)
20.07.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (4)
21.07.2017
Zmiany w przepisach (5)
22.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
23.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
30
24.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
25.07.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
26.07.2017
Zmiany w przepisach (6)
27.07.2017
Zmiany w przepisach (1)
28.07.2017
Zmiany w przepisach (9)
29.07.2017
Zmiany w przepisach (1)
31
31.07.2017
Zmiany w przepisach (10)
 
sierpień 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
 
1.08.2017
Zmiany w przepisach (19)
2.08.2017
Zmiany w przepisach (5)
3.08.2017
Zmiany w przepisach (5)
5.08.2017
Zmiany w przepisach (2)
32
7.08.2017
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (1)
8.08.2017
Zmiany w przepisach (3)
9.08.2017
Zmiany w przepisach (4)
10.08.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
11.08.2017
Zmiany w przepisach (12)
12.08.2017
Zmiany w przepisach (12)
33
14.08.2017
16.08.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
17.08.2017
Zmiany w przepisach (7)
18.08.2017
Zmiany w przepisach (2)
34
21.08.2017
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
22.08.2017
Zmiany w przepisach (2)
23.08.2017
Zmiany w przepisach (3)
24.08.2017
Zmiany w przepisach (7)
25.08.2017
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
35
28.08.2017
29.08.2017
Zmiany w przepisach (1)
30.08.2017
Zmiany w przepisach (2)
31.08.2017
Zmiany w przepisach (5)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: lipiec
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.07.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (14): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (16): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (3): zobacz »

3.07.2017 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.07.2017 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

5.07.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2017 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

6.07.2017 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.07.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

10.07.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2017 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2017 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2017 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2017 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2017 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2017 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2017 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.07.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2017 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

13.07.2017 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (9): zobacz »

14.07.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »

15.07.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

17.07.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartały 2017 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

18.07.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2017 r. - izby administracji skarbowej
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

20.07.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za czerwiec 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za II kwartał 2017 r.
 • wpłata za czerwiec 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2017 r.
 • wpłata na PFRON za czerwiec 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2017 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

21.07.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2017 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

22.07.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

23.07.2017 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

24.07.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN za II kwartał 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-30S, Rb-34S za II kwartały 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2017 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2017 r. - Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za II kwartały 2017 r. - Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.07.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za II kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za czerwiec 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za czerwiec 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za czerwiec 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za czerwiec 2017 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za czerwiec 2017 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

26.07.2017 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

27.07.2017 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

28.07.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za czerwiec 2017 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za czerwiec 2017 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych zbiorczych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych łącznych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - Polska Akademia Nauk, Agencje państwowe
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za I półrocze 2017 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

29.07.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

31.07.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (12):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartał 2017 r. - jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za II kwartały 2017 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za II kwartały 2017 r. - dysponent części budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2017 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2017 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-30S, Rb-34S za II kwartały 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60