Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
czerwiec 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
 
1.06.2017
Zmiany w przepisach (35)
2.06.2017
Zmiany w przepisach (2)
23
5.06.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
6.06.2017
Zmiany w przepisach (4)
7.06.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
24
12.06.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
13.06.2017
Zmiany w przepisach (6)
14.06.2017
Zmiany w przepisach (3)
16.06.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
25
19.06.2017
Zmiany w przepisach (2)
20.06.2017
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (8)
21.06.2017
Zmiany w przepisach (26)
22.06.2017
Zmiany w przepisach (10)
23.06.2017
Zmiany w przepisach (8)
24.06.2017
Zmiany w przepisach (12)
26
26.06.2017
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
27.06.2017
Zmiany w przepisach (9)
28.06.2017
Zmiany w przepisach (3)
29.06.2017
Zmiany w przepisach (3)
30.06.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (9)
 
lipiec 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
 
 
 
 
 
1.07.2017
Zmiany w przepisach (33)
27
3.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
4.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
5.07.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (8)
6.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
7.07.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
28
10.07.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
12.07.2017
Zmiany w przepisach (7)
13.07.2017
Zmiany w przepisach (17)
14.07.2017
Zmiany w przepisach (14)
15.07.2017
Zmiany w przepisach (1)
29
17.07.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
18.07.2017
Zmiany w przepisach (1)
20.07.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (3)
21.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
22.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
23.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
30
24.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
25.07.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (1)
26.07.2017
Zmiany w przepisach (1)
28.07.2017
29.07.2017
Zmiany w przepisach (1)
31
31.07.2017
 
sierpień 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
 
1.08.2017
Zmiany w przepisach (6)
32
7.08.2017
Ważne terminy (4)
9.08.2017
10.08.2017
Ważne terminy (2)
11.08.2017
33
14.08.2017
16.08.2017
Ważne terminy (2)
18.08.2017
34
21.08.2017
Ważne terminy (5)
25.08.2017
Ważne terminy (6)
35
28.08.2017
31.08.2017
Zmiany w przepisach (3)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: lipiec
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.07.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (14): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (16): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (3): zobacz »

3.07.2017 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.07.2017 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

5.07.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2017 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

6.07.2017 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.07.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

10.07.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2017 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2017 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2017 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2017 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2017 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2017 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2017 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.07.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2017 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

13.07.2017 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (9): zobacz »

14.07.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »

15.07.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

17.07.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartały 2017 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

18.07.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2017 r. - izby administracji skarbowej
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

20.07.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za czerwiec 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za II kwartał 2017 r.
 • wpłata za czerwiec 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2017 r.
 • wpłata na PFRON za czerwiec 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2017 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

21.07.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2017 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

22.07.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

23.07.2017 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

24.07.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN za II kwartał 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-30S, Rb-34S za II kwartały 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2017 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2017 r. - Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za II kwartały 2017 r. - Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.07.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za II kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za czerwiec 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za czerwiec 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za czerwiec 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za czerwiec 2017 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za czerwiec 2017 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

26.07.2017 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

28.07.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za czerwiec 2017 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za czerwiec 2017 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych zbiorczych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych łącznych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - Polska Akademia Nauk, Agencje państwowe
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za I półrocze 2017 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych

29.07.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

31.07.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (12):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartał 2017 r. - jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za II kwartały 2017 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za II kwartały 2017 r. - dysponent części budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2017 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2017 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2017 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-30S, Rb-34S za II kwartały 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60