Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
maj 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
 
1.05.2018
Zmiany w przepisach (4)
2.05.2018
Zmiany w przepisach (2)
19
7.05.2018
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (3)
8.05.2018
Zmiany w przepisach (7)
9.05.2018
Zmiany w przepisach (4)
10.05.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
11.05.2018
Zmiany w przepisach (4)
12.05.2018
Zmiany w przepisach (2)
20
14.05.2018
Zmiany w przepisach (5)
15.05.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
16.05.2018
Zmiany w przepisach (6)
17.05.2018
Zmiany w przepisach (1)
18.05.2018
Zmiany w przepisach (5)
20.05.2018
Zmiany w przepisach (13)
21
21.05.2018
Ważne terminy (6)
23.05.2018
Zmiany w przepisach (1)
25.05.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
22
28.05.2018
30.05.2018
Zmiany w przepisach (1)
31.05.2018
Zmiany w przepisach (2)
 
czerwiec 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
 
 
1.06.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
23
4.06.2018
Zmiany w przepisach (10)
5.06.2018
Ważne terminy (1)
7.06.2018
Ważne terminy (3)
24
11.06.2018
Ważne terminy (2)
12.06.2018
Zmiany w przepisach (1)
15.06.2018
Ważne terminy (2)
25
18.06.2018
20.06.2018
Ważne terminy (6)
21.06.2018
26
25.06.2018
Ważne terminy (6)
28.06.2018
30.06.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
 
lipiec 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
 
 
 
 
 
 
1.07.2018
Zmiany w przepisach (25)
27
4.07.2018
Zmiany w przepisach (2)
5.07.2018
Ważne terminy (1)
28
9.07.2018
Ważne terminy (3)
10.07.2018
Ważne terminy (2)
11.07.2018
Zmiany w przepisach (2)
13.07.2018
Zmiany w przepisach (11)
14.07.2018
Zmiany w przepisach (2)
29
16.07.2018
Ważne terminy (2)
20.07.2018
Ważne terminy (8)
30
25.07.2018
Ważne terminy (7)
28.07.2018
Zmiany w przepisach (3)
31
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

20.06.2018 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za maj 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za maj 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za maj 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za maj 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za maj 2018 r. na PFRON
 • wpłata za maj 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2018 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2018 r. - dysponenci części budżetowych

21.06.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za maj 2018 r. - jednostki samorządu terytorialnego

25.06.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za maj 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za maj 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za maj 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za maj 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za maj 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za maj 2018 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za maj 2018 r. - Prezes KRUS

28.06.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za maj 2018 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za maj 2018 r. - dysponent części 87

30.06.2018 (sobota)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

1.07.2018 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (11): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (12): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

4.07.2018 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

5.07.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 za czerwiec 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

9.07.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.07.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2018 r.

11.07.2018 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

13.07.2018 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (9): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

14.07.2018 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

16.07.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20.07.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za czerwiec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za czerwiec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2018 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2018 r.
 • wpłata za czerwiec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za czerwiec 2018 r. na PFRON
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60