Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
maj 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
1.05.2017
Zmiany w przepisach (17)
2.05.2017
Ważne terminy (2)
4.05.2017
Zmiany w przepisach (2)
5.05.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.05.2017
Zmiany w przepisach (7)
19
8.05.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
9.05.2017
Zmiany w przepisach (1)
10.05.2017
Ważne terminy (2)
11.05.2017
Zmiany w przepisach (6)
12.05.2017
Zmiany w przepisach (5)
20
15.05.2017
Ważne terminy (3)
16.05.2017
Zmiany w przepisach (4)
17.05.2017
Zmiany w przepisach (3)
18.05.2017
Zmiany w przepisach (4)
19.05.2017
Zmiany w przepisach (2)
20.05.2017
Zmiany w przepisach (2)
21
22.05.2017
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (5)
23.05.2017
Zmiany w przepisach (4)
24.05.2017
Zmiany w przepisach (5)
25.05.2017
Ważne terminy (6)
27.05.2017
Zmiany w przepisach (2)
22
29.05.2017
30.05.2017
Zmiany w przepisach (1)
31.05.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
 
czerwiec 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
 
1.06.2017
Zmiany w przepisach (29)
23
5.06.2017
Ważne terminy (1)
6.06.2017
Zmiany w przepisach (1)
7.06.2017
Ważne terminy (3)
24
12.06.2017
Ważne terminy (2)
16.06.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
25
19.06.2017
20.06.2017
Ważne terminy (5)
21.06.2017
26
26.06.2017
Ważne terminy (6)
28.06.2017
30.06.2017
Ważne terminy (1)
 
lipiec 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
 
 
 
 
 
1.07.2017
Zmiany w przepisach (25)
27
5.07.2017
Ważne terminy (1)
7.07.2017
Ważne terminy (3)
28
10.07.2017
Ważne terminy (2)
12.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
13.07.2017
Zmiany w przepisach (3)
29
17.07.2017
Ważne terminy (2)
20.07.2017
Ważne terminy (7)
22.07.2017
Zmiany w przepisach (2)
30
24.07.2017
Zmiany w przepisach (1)
25.07.2017
Ważne terminy (7)
31
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: czerwiec
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.06.2017 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (24): zobacz »

5.06.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za maj 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za maj 2017 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

6.06.2017 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

7.06.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

12.06.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za maj 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za maj 2017 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu)
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za maj 2017 r. - izby celne
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2017 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-27 za maj 2017 r. - izby celne

16.06.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za maj 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

19.06.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2017 r. - izby skarbowe

20.06.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata za maj 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za maj 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za maj 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj 2017 r.
 • wpłata na PFRON za maj 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2017 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za maj 2017 r. - dysponent części 19

21.06.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za maj 2017 r. - jednostki samorządu terytorialnego

26.06.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za maj 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za maj 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za maj 2017 r.
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za maj 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za maj 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za maj 2017 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za maj 2017 r. - Prezes KRUS

28.06.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za maj 2017 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za maj 2017 r. - dysponent części 87

30.06.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60