Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
kwiecień 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
 
 
1.04.2020
Zmiany w przepisach (29)
3.04.2020
Zmiany w przepisach (3)
4.04.2020
Zmiany w przepisach (4)
15
6.04.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
7.04.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (10)
8.04.2020
Zmiany w przepisach (1)
9.04.2020
Zmiany w przepisach (2)
10.04.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
12.04.2020
Zmiany w przepisach (1)
16
13.04.2020
Zmiany w przepisach (2)
14.04.2020
Zmiany w przepisach (8)
15.04.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
16.04.2020
Zmiany w przepisach (4)
17.04.2020
Zmiany w przepisach (17)
18.04.2020
Zmiany w przepisach (31)
19.04.2020
Zmiany w przepisach (1)
17
20.04.2020
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (4)
21.04.2020
Zmiany w przepisach (5)
22.04.2020
Zmiany w przepisach (3)
23.04.2020
Zmiany w przepisach (6)
24.04.2020
Zmiany w przepisach (6)
25.04.2020
Zmiany w przepisach (7)
26.04.2020
Zmiany w przepisach (2)
18
27.04.2020
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
28.04.2020
Zmiany w przepisach (1)
29.04.2020
Zmiany w przepisach (5)
30.04.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (10)
 
maj 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
 
 
 
 
1.05.2020
Zmiany w przepisach (6)
2.05.2020
Zmiany w przepisach (1)
19
4.05.2020
Zmiany w przepisach (3)
5.05.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.05.2020
Zmiany w przepisach (4)
7.05.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (7)
8.05.2020
Zmiany w przepisach (1)
20
11.05.2020
Ważne terminy (2)
12.05.2020
Zmiany w przepisach (2)
13.05.2020
14.05.2020
Zmiany w przepisach (6)
15.05.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (7)
16.05.2020
Zmiany w przepisach (16)
21
18.05.2020
Zmiany w przepisach (1)
20.05.2020
Ważne terminy (8)
21.05.2020
Zmiany w przepisach (3)
22.05.2020
Zmiany w przepisach (6)
23.05.2020
Zmiany w przepisach (1)
22
25.05.2020
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (5)
26.05.2020
Zmiany w przepisach (2)
27.05.2020
Zmiany w przepisach (3)
28.05.2020
Zmiany w przepisach (2)
29.05.2020
Zmiany w przepisach (8)
30.05.2020
Zmiany w przepisach (12)
31.05.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
 
 
czerwiec 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
23
1.06.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (14)
2.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
3.06.2020
Zmiany w przepisach (4)
4.06.2020
Zmiany w przepisach (6)
5.06.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
6.06.2020
Zmiany w przepisach (1)
24
8.06.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (1)
9.06.2020
Zmiany w przepisach (2)
10.06.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
11.06.2020
Zmiany w przepisach (4)
12.06.2020
Zmiany w przepisach (4)
13.06.2020
Zmiany w przepisach (1)
14.06.2020
Zmiany w przepisach (2)
25
15.06.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
17.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
18.06.2020
Zmiany w przepisach (7)
19.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
20.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
21.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
26
22.06.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (4)
23.06.2020
Zmiany w przepisach (3)
24.06.2020
Zmiany w przepisach (33)
25.06.2020
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (7)
26.06.2020
Zmiany w przepisach (5)
27.06.2020
Zmiany w przepisach (2)
27
29.06.2020
Zmiany w przepisach (1)
30.06.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (9)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: maj
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.05.2020 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

2.05.2020 (sobota)

 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

4.05.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2020 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2020 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2020 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

5.05.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2020 r.
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2020 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.05.2020 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

7.05.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w kwietniu 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

8.05.2020 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

11.05.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za kwiecień 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące (termin przedłużony o 21 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe

12.05.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2020 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe (termin przedłużony o 30 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za marzec 2020 r.- jednostki samorządu terytorialnego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

13.05.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

14.05.2020 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

15.05.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2020 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK za kwiecień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2020 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK za kwiecień 2020 r.
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

16.05.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (14): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

18.05.2020 (poniedziałek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

20.05.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za kwiecień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za kwiecień 2020 r. na PFRON
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za kwiecień 2020 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w kwietniu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w kwietniu 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za kwiecień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, z wyłączeniem płatników pdof, o których mowa w art. 52o ust. 1 ustawy o pdof
 • wpłata za kwiecień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego z wyłączeniem płatników, o których mowa w art. 52o ust. 2 ustawy o pdof
 • wpłata za kwiecień 2020 r. podatku dochodowego od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i w art. 24b ustawy o pdop – z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 52p ustawy o pdof i w art. 38h ustawy o pdop (objętych przedłużeniem terminu do zapłaty podatku specustwą o COVID-19)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za kwiecień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, z wyłączeniem płatników pdof, o których mowa w art. 52o ust. 1 ustawy o pdof
 • wpłata za kwiecień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego z wyłączeniem płatników, o których mowa w art. 52o ust. 2 ustawy o pdof
 • wpłata za kwiecień 2020 r. na PFRON
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2020 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)

21.05.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2020 r.- jednostki samorządu terytorialnego (termin przedłużony o 21 dni*)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za I kwartał 2020 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

22.05.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

23.05.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.05.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za kwiecień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za kwiecień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2020 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2020 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

26.05.2020 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.05.2020 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

28.05.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za kwiecień 2020 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za kwiecień 2020 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - ZUS oraz fundusze zarządzane przez ZUS, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - Polska Akademia Nauk, Agencje państwowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

29.05.2020 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

30.05.2020 (sobota)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

31.05.2020 (niedziela)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. przez jednostki podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, jeśli jako rok obrotowy wybrały rok kalendarzowy
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Facebook