Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
kwiecień 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1.04.2019
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (30)
2.04.2019
Zmiany w przepisach (8)
3.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
4.04.2019
Zmiany w przepisach (4)
5.04.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
15
8.04.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
10.04.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (7)
11.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
12.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
14.04.2019
Zmiany w przepisach (2)
16
15.04.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
16.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
17.04.2019
Zmiany w przepisach (6)
18.04.2019
Zmiany w przepisach (8)
19.04.2019
Zmiany w przepisach (7)
21.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
17
22.04.2019
Zmiany w przepisach (5)
23.04.2019
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (2)
24.04.2019
Zmiany w przepisach (4)
25.04.2019
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (5)
26.04.2019
Zmiany w przepisach (10)
27.04.2019
Zmiany w przepisach (10)
18
29.04.2019
Zmiany w przepisach (3)
30.04.2019
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (15)
 
maj 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
 
 
1.05.2019
Zmiany w przepisach (18)
4.05.2019
Zmiany w przepisach (58)
19
6.05.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
7.05.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
8.05.2019
Zmiany w przepisach (7)
9.05.2019
Zmiany w przepisach (2)
10.05.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (13)
11.05.2019
Zmiany w przepisach (2)
12.05.2019
Zmiany w przepisach (2)
20
13.05.2019
Zmiany w przepisach (6)
14.05.2019
Zmiany w przepisach (4)
15.05.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
16.05.2019
Zmiany w przepisach (8)
17.05.2019
Zmiany w przepisach (4)
21
20.05.2019
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
21.05.2019
Zmiany w przepisach (5)
22.05.2019
Zmiany w przepisach (7)
23.05.2019
Zmiany w przepisach (1)
25.05.2019
Zmiany w przepisach (2)
26.05.2019
Zmiany w przepisach (2)
22
27.05.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (3)
28.05.2019
29.05.2019
Zmiany w przepisach (2)
30.05.2019
Zmiany w przepisach (4)
31.05.2019
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (12)
 
czerwiec 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
 
 
 
1.06.2019
Zmiany w przepisach (12)
23
5.06.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.06.2019
Zmiany w przepisach (3)
7.06.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
24
10.06.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
11.06.2019
Zmiany w przepisach (3)
12.06.2019
Zmiany w przepisach (4)
13.06.2019
Zmiany w przepisach (4)
14.06.2019
Zmiany w przepisach (16)
15.06.2019
Zmiany w przepisach (1)
16.06.2019
Zmiany w przepisach (2)
25
17.06.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (9)
18.06.2019
Zmiany w przepisach (6)
19.06.2019
Zmiany w przepisach (7)
20.06.2019
Zmiany w przepisach (2)
21.06.2019
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (4)
22.06.2019
Zmiany w przepisach (2)
23.06.2019
Zmiany w przepisach (2)
26
24.06.2019
Zmiany w przepisach (3)
25.06.2019
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (15)
26.06.2019
Zmiany w przepisach (12)
28.06.2019
Zmiany w przepisach (13)
29.06.2019
Zmiany w przepisach (9)
30.06.2019
Zmiany w przepisach (2)
 
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

20.05.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za kwiecień 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za kwiecień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za kwiecień 2019 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za kwiecień 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2019 r. na PFRON
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2019 r. - izby administracji skarbowej
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2019 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

21.05.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2019 r.- jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

22.05.2019 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

23.05.2019 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.05.2019 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

26.05.2019 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.05.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za kwiecień 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za kwiecień 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za kwiecień 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za kwiecień 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2019 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za kwiecień 2019 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2019 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

28.05.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za kwiecień 2019 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za kwiecień 2019 r. - dysponent części 87

29.05.2019 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

30.05.2019 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

31.05.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • do końca maja danego roku pracodawca tworzący ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS
 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2018 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2019 r.
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2018 r. do 28.02.2019 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • do końca maja danego roku pracodawca tworzący ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2018 r. do 28.02.2019 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

1.06.2019 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (7): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (4): zobacz »

5.06.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2019 r.
 • wpłata składek ZUS za maj 2019 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.06.2019 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.06.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

10.06.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za maj 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za maj 2019 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

11.06.2019 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

12.06.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2019 r. - urzędy skarbowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

13.06.2019 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »

14.06.2019 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (7): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (7): zobacz »

15.06.2019 (sobota)

 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

16.06.2019 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

17.06.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za maj 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2019 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2019 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

18.06.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2019 r. - izby administracji skarbowej
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

19.06.2019 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Facebook