Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
kwiecień 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
 
1.04.2017
Zmiany w przepisach (3)
14
3.04.2017
Zmiany w przepisach (1)
5.04.2017
Ważne terminy (1)
7.04.2017
Ważne terminy (3)
15
10.04.2017
Ważne terminy (2)
16
18.04.2017
Ważne terminy (2)
20.04.2017
Ważne terminy (7)
17
25.04.2017
Ważne terminy (6)
 
 
maj 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
1.05.2017
Zmiany w przepisach (2)
2.05.2017
Ważne terminy (2)
5.05.2017
Ważne terminy (1)
19
8.05.2017
Ważne terminy (3)
10.05.2017
Ważne terminy (2)
20
15.05.2017
Ważne terminy (3)
21
22.05.2017
Ważne terminy (5)
25.05.2017
Ważne terminy (5)
22
30.05.2017
Zmiany w przepisach (1)
31.05.2017
Ważne terminy (3)
 
czerwiec 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
 
 
 
1.06.2017
Zmiany w przepisach (2)
23
5.06.2017
Ważne terminy (1)
7.06.2017
Ważne terminy (3)
24
12.06.2017
Ważne terminy (2)
16.06.2017
Ważne terminy (2)
25
20.06.2017
Ważne terminy (5)
26
26.06.2017
Ważne terminy (5)
30.06.2017
Ważne terminy (1)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: maj
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.05.2017 (poniedziałek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »

2.05.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2016 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

5.05.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

8.05.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.05.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2017 r.

15.05.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2017 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne

22.05.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata za kwiecień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień 2017 r.
 • wpłata na PFRON za kwiecień 2017 r.

25.05.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za kwiecień 2017 r.
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2017 r.

30.05.2017 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

31.05.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2016 r. do 28.02.2017 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 • wpłata co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS
 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2016 r.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60