Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
marzec 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
 
1.03.2018
Zmiany w przepisach (10)
2.03.2018
Zmiany w przepisach (2)
10
5.03.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.03.2018
Zmiany w przepisach (1)
7.03.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
8.03.2018
Zmiany w przepisach (5)
9.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
11
12.03.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
13.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
14.03.2018
Zmiany w przepisach (10)
15.03.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (30)
16.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
12
19.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
20.03.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
21.03.2018
Zmiany w przepisach (3)
22.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
23.03.2018
Zmiany w przepisach (7)
24.03.2018
Zmiany w przepisach (2)
13
26.03.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
27.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
28.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
29.03.2018
Zmiany w przepisach (4)
30.03.2018
Zmiany w przepisach (21)
31.03.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
 
kwiecień 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
 
 
1.04.2018
Zmiany w przepisach (14)
14
3.04.2018
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (7)
4.04.2018
Zmiany w przepisach (9)
5.04.2018
Ważne terminy (1)
6.04.2018
Zmiany w przepisach (1)
8.04.2018
15
9.04.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
10.04.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
12.04.2018
Zmiany w przepisach (4)
13.04.2018
Zmiany w przepisach (2)
15.04.2018
Zmiany w przepisach (1)
16
16.04.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
17.04.2018
Zmiany w przepisach (2)
18.04.2018
Zmiany w przepisach (7)
19.04.2018
Zmiany w przepisach (3)
20.04.2018
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (3)
21.04.2018
Zmiany w przepisach (7)
17
23.04.2018
Zmiany w przepisach (2)
24.04.2018
Zmiany w przepisach (4)
25.04.2018
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (7)
26.04.2018
Zmiany w przepisach (2)
27.04.2018
Zmiany w przepisach (13)
28.04.2018
Zmiany w przepisach (3)
18
30.04.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (87)
 
maj 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
 
1.05.2018
Zmiany w przepisach (4)
2.05.2018
Zmiany w przepisach (2)
19
7.05.2018
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (3)
8.05.2018
Zmiany w przepisach (7)
9.05.2018
Zmiany w przepisach (4)
10.05.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
11.05.2018
Zmiany w przepisach (4)
12.05.2018
Zmiany w przepisach (2)
20
14.05.2018
Zmiany w przepisach (5)
15.05.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
16.05.2018
Zmiany w przepisach (6)
17.05.2018
Zmiany w przepisach (1)
18.05.2018
Zmiany w przepisach (5)
20.05.2018
Zmiany w przepisach (13)
21
21.05.2018
Ważne terminy (6)
23.05.2018
Zmiany w przepisach (1)
25.05.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
22
28.05.2018
30.05.2018
Zmiany w przepisach (1)
31.05.2018
Zmiany w przepisach (2)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

20.04.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za marzec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2018 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2018 r.
 • wpłata za marzec 2018 r. na PFRON
 • wpłata za marzec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2018 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

21.04.2018 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

23.04.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za marzec 2018 r.- jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN za I kwartał 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2018 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2018 r. - Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2018 r. - Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

24.04.2018 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

25.04.2018 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za marzec 2018 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za marzec 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za marzec 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za marzec 2018 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za marzec 2018 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

26.04.2018 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

27.04.2018 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (8): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

28.04.2018 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »

30.04.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2017 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A
 • przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za 2017 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (17):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za marzec 2018 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za marzec 2018 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - ZUS oraz fundusze zarządzane przez ZUS, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - Polska Akademia Nauk, Agencje państwowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za I kwartał 2018 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2018 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2018 r. - dysponent części budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2018 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2018 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (8): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (76): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (3): zobacz »

1.05.2018 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

2.05.2018 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.05.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2018 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

8.05.2018 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

9.05.2018 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

10.05.2018 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2018 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za kwiecień 2018 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

11.05.2018 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

12.05.2018 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

14.05.2018 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań RB-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2018 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

15.05.2018 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2018 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2018 r. - Prezes ZUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

16.05.2018 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (6): zobacz »

17.05.2018 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

18.05.2018 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2018 r. - izby administracji skarbowej
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

20.05.2018 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (12): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60