Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
marzec 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
1.03.2017
Zmiany w przepisach (74)
2.03.2017
3.03.2017
Zmiany w przepisach (1)
10
6.03.2017
Ważne terminy (1)
7.03.2017
Ważne terminy (3)
8.03.2017
10.03.2017
Ważne terminy (2)
11
13.03.2017
15.03.2017
Ważne terminy (3)
12
20.03.2017
Ważne terminy (5)
21.03.2017
25.03.2017
Zmiany w przepisach (2)
13
27.03.2017
Ważne terminy (5)
28.03.2017
31.03.2017
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
 
kwiecień 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
 
1.04.2017
Zmiany w przepisach (3)
14
3.04.2017
Zmiany w przepisach (1)
5.04.2017
Ważne terminy (1)
7.04.2017
Ważne terminy (3)
15
10.04.2017
Ważne terminy (2)
16
18.04.2017
Ważne terminy (2)
20.04.2017
Ważne terminy (7)
17
25.04.2017
Ważne terminy (6)
 
 
maj 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
1.05.2017
Zmiany w przepisach (2)
2.05.2017
Ważne terminy (2)
5.05.2017
Ważne terminy (1)
19
8.05.2017
Ważne terminy (3)
10.05.2017
Ważne terminy (2)
20
15.05.2017
Ważne terminy (3)
21
22.05.2017
Ważne terminy (5)
25.05.2017
Ważne terminy (5)
22
30.05.2017
Zmiany w przepisach (1)
31.05.2017
Ważne terminy (3)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: kwiecień
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.04.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

3.04.2017 (poniedziałek)

 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

5.04.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7.04.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.04.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2017 r.

18.04.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20.04.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za marzec 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za I kwartał 2017 r.
 • wpłata za marzec 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2017 r.
 • wpłata na PFRON za marzec 2017 r.

25.04.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2017 r.
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za marzec 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2017 r.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60