Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
marzec 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
1.03.2017
Zmiany w przepisach (228)
2.03.2017
Zmiany w przepisach (5)
3.03.2017
Zmiany w przepisach (9)
4.03.2017
Zmiany w przepisach (6)
10
6.03.2017
Ważne terminy (1)
7.03.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
8.03.2017
9.03.2017
Zmiany w przepisach (2)
10.03.2017
Ważne terminy (2)
11
13.03.2017
Zmiany w przepisach (2)
14.03.2017
Zmiany w przepisach (11)
15.03.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (11)
16.03.2017
Zmiany w przepisach (5)
17.03.2017
Zmiany w przepisach (6)
18.03.2017
Zmiany w przepisach (2)
12
20.03.2017
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
21.03.2017
Zmiany w przepisach (1)
22.03.2017
Zmiany w przepisach (3)
23.03.2017
Zmiany w przepisach (2)
24.03.2017
Zmiany w przepisach (3)
25.03.2017
Zmiany w przepisach (6)
13
27.03.2017
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
28.03.2017
Zmiany w przepisach (4)
30.03.2017
Zmiany w przepisach (2)
31.03.2017
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
 
kwiecień 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
 
1.04.2017
Zmiany w przepisach (11)
14
3.04.2017
Zmiany w przepisach (1)
4.04.2017
Zmiany w przepisach (1)
5.04.2017
Ważne terminy (1)
6.04.2017
Zmiany w przepisach (2)
7.04.2017
Ważne terminy (3)
15
10.04.2017
Ważne terminy (2)
12.04.2017
14.04.2017
16
18.04.2017
Ważne terminy (2)
20.04.2017
Ważne terminy (7)
21.04.2017
Zmiany w przepisach (2)
17
24.04.2017
25.04.2017
Ważne terminy (7)
28.04.2017
Zmiany w przepisach (1)
30.04.2017
Zmiany w przepisach (1)
 
 
maj 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
1.05.2017
Zmiany w przepisach (3)
2.05.2017
Ważne terminy (2)
5.05.2017
Ważne terminy (1)
19
8.05.2017
Ważne terminy (3)
10.05.2017
Ważne terminy (2)
12.05.2017
20
15.05.2017
Ważne terminy (3)
18.05.2017
21
22.05.2017
Ważne terminy (5)
25.05.2017
Ważne terminy (6)
22
29.05.2017
30.05.2017
Zmiany w przepisach (1)
31.05.2017
Ważne terminy (3)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: kwiecień
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.04.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

3.04.2017 (poniedziałek)

 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.04.2017 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

5.04.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2017 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2016 r. - Prezes ZUS

6.04.2017 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.04.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.04.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2017 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za marzec 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za marzec 2017 r. - izby celne
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2017 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2017 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2017 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2017 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2017 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące

12.04.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2017 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23A, Rb-27 za marzec 2017 r. - izby celne
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

14.04.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

18.04.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za I kwartał 2017 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie skonsolidowanego łącznego sprawozdania Rb-WSb za 2016 r. - dysponent środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2017 r. - izby skarbowe

20.04.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za marzec 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za I kwartał 2017 r.
 • wpłata za marzec 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2017 r.
 • wpłata na PFRON za marzec 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2017 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za marzec 2017 r. - dysponent części 19
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)

21.04.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za marzec 2017 r.- jednostki samorządu terytorialnego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

24.04.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN za I kwartał 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

25.04.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2017 r.
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za marzec 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za marzec 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za marzec 2017 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za marzec 2017 r. - Prezes KRUS
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2017 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2017 r. - Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2017 r. - Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych, Prezes Zarządu PFRON

28.04.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za marzec 2017 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za marzec 2017 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. - ZUS oraz fundusze zarządzane przez ZUS, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. - Polska Akademia Nauk, Agencje państwowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego za I kwartał 2017 r. - jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

30.04.2017 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60