Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
luty 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
1.02.2017
Zmiany w przepisach (7)
2.02.2017
3.02.2017
Zmiany w przepisach (2)
6
6.02.2017
Ważne terminy (1)
7.02.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
8.02.2017
Zmiany w przepisach (3)
9.02.2017
Zmiany w przepisach (2)
10.02.2017
Ważne terminy (2)
11.02.2017
Zmiany w przepisach (3)
7
13.02.2017
Zmiany w przepisach (2)
14.02.2017
Zmiany w przepisach (5)
15.02.2017
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (6)
16.02.2017
Zmiany w przepisach (6)
17.02.2017
Zmiany w przepisach (1)
8
20.02.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (11)
21.02.2017
Zmiany w przepisach (5)
22.02.2017
Zmiany w przepisach (4)
23.02.2017
Zmiany w przepisach (9)
24.02.2017
Zmiany w przepisach (14)
9
27.02.2017
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (18)
28.02.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (18)
 
marzec 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
1.03.2017
Zmiany w przepisach (225)
2.03.2017
Zmiany w przepisach (5)
3.03.2017
Zmiany w przepisach (9)
4.03.2017
Zmiany w przepisach (6)
10
6.03.2017
Ważne terminy (1)
7.03.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
8.03.2017
9.03.2017
Zmiany w przepisach (2)
10.03.2017
Ważne terminy (2)
11
13.03.2017
Zmiany w przepisach (2)
14.03.2017
Zmiany w przepisach (10)
15.03.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (10)
16.03.2017
Zmiany w przepisach (5)
17.03.2017
Zmiany w przepisach (6)
18.03.2017
Zmiany w przepisach (2)
12
20.03.2017
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
21.03.2017
Zmiany w przepisach (1)
22.03.2017
Zmiany w przepisach (3)
23.03.2017
Zmiany w przepisach (2)
24.03.2017
Zmiany w przepisach (3)
25.03.2017
Zmiany w przepisach (8)
13
27.03.2017
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
28.03.2017
Zmiany w przepisach (6)
29.03.2017
Zmiany w przepisach (7)
30.03.2017
Zmiany w przepisach (10)
31.03.2017
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (7)
 
kwiecień 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
 
 
 
 
 
1.04.2017
Zmiany w przepisach (18)
14
3.04.2017
Zmiany w przepisach (6)
4.04.2017
Zmiany w przepisach (5)
5.04.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (3)
6.04.2017
Zmiany w przepisach (4)
7.04.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (7)
15
10.04.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
11.04.2017
Zmiany w przepisach (4)
12.04.2017
Zmiany w przepisach (4)
13.04.2017
Zmiany w przepisach (1)
14.04.2017
Zmiany w przepisach (8)
16
18.04.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (9)
19.04.2017
Zmiany w przepisach (2)
20.04.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (1)
21.04.2017
Zmiany w przepisach (4)
17
24.04.2017
Zmiany w przepisach (2)
25.04.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (8)
26.04.2017
Zmiany w przepisach (10)
27.04.2017
Zmiany w przepisach (19)
28.04.2017
Zmiany w przepisach (22)
29.04.2017
Zmiany w przepisach (14)
30.04.2017
Zmiany w przepisach (4)
 
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: marzec
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.03.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za IV kwartały 2016 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Agencyjnych)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za IV kwartały 2016 r. - dysponent części budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za IV kwartały 2016 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2016 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Agencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za IV kwartały 2016 r. - minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (8): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (72): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (116): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (29): zobacz »

2.03.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27UE za 2016 r. - dysponent części 87
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

3.03.2017 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

4.03.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

6.03.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za luty 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za luty 2017 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe

7.03.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

8.03.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27 za 2016 r. - dysponent części 77

9.03.2017 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

10.03.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za luty 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb -28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za luty 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za luty 2017 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za luty 2017 r. - izby celne

13.03.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznych sprawozdań zbiorczych Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2017 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-27 za luty 2017 r. - izby celne
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2016 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2016 r. - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2016 r. - właściwe organy państwowych osób prawnych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

14.03.2017 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

15.03.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za luty 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2017 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za 2016 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2016 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2016 r. - organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2016 r. - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

16.03.2017 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

17.03.2017 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

18.03.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

20.03.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata za luty 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty 2017 r.
 • wpłata na PFRON za luty 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2017 r. - izby skarbowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za luty 2017 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za luty 2017 r. - dysponent części 19
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

21.03.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za luty 2017 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

22.03.2017 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

23.03.2017 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

24.03.2017 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.03.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

27.03.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za luty 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za luty 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za luty 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za luty 2017 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2017 r. - Prezes KRUS
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »

28.03.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2017 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2017 r. - dysponent części 87
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

29.03.2017 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

30.03.2017 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

31.03.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-WSa za 2016 r. - jednostki organizacyjne i nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługujące
 • złożenie rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-WSb za 2016 r. - jednostki organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostki przez nie nadzorowane
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60