Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
styczeń 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
52
 
 
 
 
 
 
1.01.2017
Zmiany w przepisach (195)
53
2.01.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
3.01.2017
Zmiany w przepisach (4)
4.01.2017
Zmiany w przepisach (6)
5.01.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
6.01.2017
Zmiany w przepisach (7)
54
9.01.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (6)
10.01.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
11.01.2017
Zmiany w przepisach (4)
12.01.2017
Zmiany w przepisach (7)
13.01.2017
Zmiany w przepisach (6)
14.01.2017
Zmiany w przepisach (2)
15.01.2017
Zmiany w przepisach (1)
55
16.01.2017
Ważne terminy (5)
18.01.2017
Zmiany w przepisach (4)
19.01.2017
Zmiany w przepisach (8)
20.01.2017
Ważne terminy (10)
Zmiany w przepisach (6)
56
23.01.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
24.01.2017
Zmiany w przepisach (4)
25.01.2017
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (2)
26.01.2017
Zmiany w przepisach (7)
27.01.2017
Zmiany w przepisach (1)
28.01.2017
Zmiany w przepisach (3)
 
30.01.2017
Zmiany w przepisach (4)
31.01.2017
Ważne terminy (13)
Zmiany w przepisach (5)
 
luty 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
1.02.2017
Zmiany w przepisach (7)
2.02.2017
3.02.2017
Zmiany w przepisach (2)
6
6.02.2017
Ważne terminy (1)
7.02.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
8.02.2017
Zmiany w przepisach (3)
9.02.2017
Zmiany w przepisach (2)
10.02.2017
Ważne terminy (2)
11.02.2017
Zmiany w przepisach (3)
7
13.02.2017
Zmiany w przepisach (2)
14.02.2017
Zmiany w przepisach (5)
15.02.2017
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (6)
16.02.2017
Zmiany w przepisach (6)
17.02.2017
Zmiany w przepisach (1)
8
20.02.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (11)
21.02.2017
Zmiany w przepisach (5)
22.02.2017
Zmiany w przepisach (4)
23.02.2017
Zmiany w przepisach (9)
24.02.2017
Zmiany w przepisach (14)
9
27.02.2017
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (18)
28.02.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (18)
 
marzec 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
1.03.2017
Zmiany w przepisach (225)
2.03.2017
Zmiany w przepisach (5)
3.03.2017
Zmiany w przepisach (9)
4.03.2017
Zmiany w przepisach (6)
10
6.03.2017
Ważne terminy (1)
7.03.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
8.03.2017
9.03.2017
Zmiany w przepisach (2)
10.03.2017
Ważne terminy (2)
11
13.03.2017
Zmiany w przepisach (2)
14.03.2017
Zmiany w przepisach (10)
15.03.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (10)
16.03.2017
Zmiany w przepisach (5)
17.03.2017
Zmiany w przepisach (6)
18.03.2017
Zmiany w przepisach (2)
12
20.03.2017
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
21.03.2017
Zmiany w przepisach (1)
22.03.2017
Zmiany w przepisach (3)
23.03.2017
Zmiany w przepisach (2)
24.03.2017
Zmiany w przepisach (3)
25.03.2017
Zmiany w przepisach (8)
13
27.03.2017
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
28.03.2017
Zmiany w przepisach (6)
29.03.2017
Zmiany w przepisach (7)
30.03.2017
Zmiany w przepisach (10)
31.03.2017
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (7)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: luty
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.02.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2016 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2016 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2016 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-UZ za 2016 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2016 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za IV kwartały 2016 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

2.02.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia (nieprzekazujący dotacji)
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia (nieprzekazujący dotacji)
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-23B za 2016 r. - izby celne

3.02.2017 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

6.02.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za styczeń 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za grudzień 2016 r. - dysponent części 77
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2016 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2017 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2016 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie rocznych sprawozdań jednostkowych Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego

7.02.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

8.02.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za IV kwartały 2016 r. - kierownicy placówek
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23A, Rb-27 za 2016 r. - izby celne
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2016 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

9.02.2017 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

10.02.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia (nieprzekazujący dotacji)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia (nieprzekazujący dotacji)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2017 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartały 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za styczeń 2017 r. - izby celne

11.02.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

13.02.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2017 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-27 za styczeń 2017 r. - izby celne
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

14.02.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2016 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

15.02.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

16.02.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia przekazujący dotacje
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

17.02.2017 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

20.02.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za styczeń 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2017 r.
 • wpłata na PFRON za styczeń 2017 r.
 • zawiadomienie o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
 • zawiadomienie o wyborze/rezygnacji z kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników (w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (16):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2017 r. - izby skarbowe
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2016 r. - izby skarbowe
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazujący dotacje
 • złożenie rocznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2016 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2016 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za styczeń 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2016 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-23B za 2016 r. - dysponent części 19
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za styczeń 2017 r. - dysponent części 19
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2017 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2016 r. - wójt (burmistrz, prezydent miasta)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (8): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

21.02.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2016 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • złożenie rocznych sprawozdań zbiorczych Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2016 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie rocznych sprawozdań jednostkowych Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych sprawozdań łącznych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2016 r. - Polska Akademia Nauk, agencje państwowe
 • złożenie rocznych sprawozdań łącznych Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r. - Polska Akademia Nauk, agencje państwowe
 • złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za styczeń 2017 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »

22.02.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2017 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

23.02.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (7): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

24.02.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-35 za IV kwartały 2016 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2016 r. - kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej, Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za IV kwartały 2016 r. - Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (9): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

27.02.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za styczeń 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za styczeń 2017 r.
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za styczeń 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za styczeń 2017 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za styczeń 2017 r. - Prezes KRUS
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2016 r. - zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznych sprawozdań zbiorczych Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r. - zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (9): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

28.02.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2016 r. (PIT-11)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2016 r. (PIT-8C)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2016 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2016 r. ( PIT-40)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2016 r. (IFT-1R)
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2016 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2016 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za styczeń 2017 r. - dysponent części 77
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-23PL za 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za styczeń 2017 r. - dysponent części 87
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (12): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60