Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
styczeń 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
53
 
 
 
 
1.01.2016
Zmiany w przepisach (315)
2.01.2016
Zmiany w przepisach (24)
54
4.01.2016
Zmiany w przepisach (5)
5.01.2016
Zmiany w przepisach (12)
7.01.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (8)
8.01.2016
Zmiany w przepisach (4)
9.01.2016
Ważne terminy (1)
55
11.01.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
12.01.2016
Zmiany w przepisach (2)
13.01.2016
Zmiany w przepisach (3)
14.01.2016
Zmiany w przepisach (2)
15.01.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (9)
56
18.01.2016
Zmiany w przepisach (13)
19.01.2016
Zmiany w przepisach (6)
20.01.2016
Ważne terminy (9)
21.01.2016
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
22.01.2016
23.01.2016
Zmiany w przepisach (8)
24.01.2016
Zmiany w przepisach (2)
57
25.01.2016
Ważne terminy (8)
26.01.2016
28.01.2016
29.01.2016
 
 
luty 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
1.02.2016
Ważne terminy (13)
Zmiany w przepisach (5)
2.02.2016
Zmiany w przepisach (4)
3.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
4.02.2016
Zmiany w przepisach (1)
5.02.2016
7.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
6
8.02.2016
Ważne terminy (3)
9.02.2016
Zmiany w przepisach (4)
10.02.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
11.02.2016
Zmiany w przepisach (4)
12.02.2016
13.02.2016
Zmiany w przepisach (5)
7
15.02.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
16.02.2016
Zmiany w przepisach (6)
17.02.2016
Zmiany w przepisach (13)
18.02.2016
Zmiany w przepisach (5)
19.02.2016
Zmiany w przepisach (6)
20.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
21.02.2016
Zmiany w przepisach (2)
8
22.02.2016
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (19)
23.02.2016
Zmiany w przepisach (4)
24.02.2016
Zmiany w przepisach (1)
25.02.2016
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (1)
26.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
27.02.2016
Zmiany w przepisach (1)
9
29.02.2016
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
 
marzec 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
1.03.2016
Zmiany w przepisach (5)
2.03.2016
Zmiany w przepisach (3)
3.03.2016
Zmiany w przepisach (1)
4.03.2016
Zmiany w przepisach (12)
5.03.2016
Zmiany w przepisach (2)
10
7.03.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
8.03.2016
Zmiany w przepisach (4)
9.03.2016
Zmiany w przepisach (8)
10.03.2016
Ważne terminy (2)
11.03.2016
Zmiany w przepisach (3)
11
14.03.2016
Zmiany w przepisach (2)
15.03.2016
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (3)
16.03.2016
Zmiany w przepisach (2)
17.03.2016
Zmiany w przepisach (7)
18.03.2016
Zmiany w przepisach (1)
19.03.2016
Zmiany w przepisach (1)
20.03.2016
Zmiany w przepisach (1)
12
21.03.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (6)
22.03.2016
Zmiany w przepisach (4)
23.03.2016
Zmiany w przepisach (2)
24.03.2016
Zmiany w przepisach (5)
25.03.2016
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (6)
13
29.03.2016
30.03.2016
Zmiany w przepisach (3)
31.03.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (4)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

3.02.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za grudzień 2015 r. - dysponent części 77
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.02.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2015 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2015 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

5.02.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2015 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2016 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

7.02.2016 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

8.02.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2015 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie rocznych sprawozdań jednostkowych Rb-UZ, Rb-UN za 2015 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2015 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za IV kwartały 2015 r. - kierownicy placówek
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23A, Rb-27 za 2015 r. - izby celne
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2015 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2015 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2015 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)

9.02.2016 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

10.02.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2016 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2015 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia (nieprzekazujący dotacji)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2015 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia (nieprzekazujący dotacji)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2016 r. - jednostki budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartały 2015 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za styczeń 2016 r. - izby celne
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

11.02.2016 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

12.02.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2016 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-27 za styczeń 2016 r. - izby celne

13.02.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

15.02.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2016 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2016 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy – osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za styczeń 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2015 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2015 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2015 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

16.02.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2015 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia przekazujący dotacje
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

17.02.2016 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

18.02.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2016 r. - izby skarbowe
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2015 r. - izby skarbowe
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2015 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazujący dotacje
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

19.02.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie rocznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2015 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

20.02.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

21.02.2016 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

22.02.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za styczeń 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2016 r.
 • wpłata na PFRON za styczeń 2016 r.
 • zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
 • zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników (w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (20):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2016 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za styczeń 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2015 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2015 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-23B za 2015 r. - dysponent części 19
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za styczeń 2016 r. - dysponent części 19
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2015 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2015 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2015 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2015 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2015 r. - wójt (burmistrz, prezydent miasta)
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2015 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • złożenie rocznych sprawozdań zbiorczych Rb-UZ, Rb-UN za 2015 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2015 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie rocznych sprawozdań jednostkowych Rb-UZ, Rb-UN za 2015 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych sprawozdań łącznych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2015 r. - Polska Akademia Nauk, agencje państwowe
 • złożenie rocznych sprawozdań łącznych Rb-UZ, Rb-UN za 2015 r. - Polska Akademia Nauk, agencje państwowe
 • złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za styczeń 2016 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (14): zobacz »

23.02.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2015 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2015 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

24.02.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-35, Rb-40 za IV kwartały 2015 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2015 r. - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2015 r. - Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2015 r. - Prezes Zarządu PFRON
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

25.02.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za styczeń 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za styczeń 2016 r.
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za styczeń 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za styczeń 2016 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za styczeń 2016 r. - Prezes KRUS
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2015 r. - zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznych sprawozdań zbiorczych Rb-UZ, Rb-UN za 2015 r. - zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

26.02.2016 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.02.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

29.02.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2015 r. (PIT-11)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2015 r. (PIT-8C)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2015 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2015 r. (PIT-40)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2015 r. (IFT-1R)
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2015 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2015 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za styczeń 2016 r. - dysponent części 77
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-23PL za 2015 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za styczeń 2016 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2015 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za IV kwartały 2015 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Agencyjnych)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za IV kwartały 2015 r. - dysponent części budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za IV kwartały 2015 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2015 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Agencyjnych), ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2015 r. - minister właściwy do spraw gospodarki i minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

1.03.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2015 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2015 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2015 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

2.03.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27UE za 2015 r. - dysponent części 87
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

3.03.2016 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

4.03.2016 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook