Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
styczeń 2015
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
 
 
 
1.01.2015
Zmiany w przepisach (162)
2.01.2015
Zmiany w przepisach (10)
4.01.2015
Zmiany w przepisach (3)
2
5.01.2015
Zmiany w przepisach (1)
6.01.2015
Zmiany w przepisach (2)
7.01.2015
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (6)
8.01.2015
Zmiany w przepisach (2)
9.01.2015
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
10.01.2015
Zmiany w przepisach (3)
11.01.2015
Zmiany w przepisach (2)
3
12.01.2015
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
14.01.2015
Zmiany w przepisach (6)
15.01.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (18)
16.01.2015
Zmiany w przepisach (2)
17.01.2015
Zmiany w przepisach (1)
18.01.2015
Zmiany w przepisach (2)
4
19.01.2015
Zmiany w przepisach (5)
20.01.2015
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (5)
21.01.2015
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
22.01.2015
Zmiany w przepisach (8)
23.01.2015
Zmiany w przepisach (3)
5
26.01.2015
Ważne terminy (6)
27.01.2015
Zmiany w przepisach (1)
28.01.2015
Zmiany w przepisach (8)
29.01.2015
Zmiany w przepisach (3)
30.01.2015
Zmiany w przepisach (15)
31.01.2015
Zmiany w przepisach (1)
 
luty 2015
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
 
 
 
 
1.02.2015
Zmiany w przepisach (10)
6
2.02.2015
Ważne terminy (13)
Zmiany w przepisach (5)
4.02.2015
Zmiany w przepisach (4)
5.02.2015
Zmiany w przepisach (1)
6.02.2015
Zmiany w przepisach (4)
7
9.02.2015
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
10.02.2015
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (6)
11.02.2015
Zmiany w przepisach (2)
12.02.2015
Zmiany w przepisach (3)
14.02.2015
Zmiany w przepisach (2)
8
16.02.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
17.02.2015
Zmiany w przepisach (3)
19.02.2015
Zmiany w przepisach (2)
20.02.2015
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
9
24.02.2015
Zmiany w przepisach (2)
25.02.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (4)
26.02.2015
Zmiany w przepisach (2)
27.02.2015
Zmiany w przepisach (4)
28.02.2015
Zmiany w przepisach (5)
 
marzec 2015
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
9
 
 
 
 
 
 
1.03.2015
Zmiany w przepisach (17)
10
2.03.2015
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
3.03.2015
Zmiany w przepisach (5)
4.03.2015
Zmiany w przepisach (3)
5.03.2015
Zmiany w przepisach (5)
6.03.2015
Zmiany w przepisach (2)
8.03.2015
Zmiany w przepisach (2)
11
9.03.2015
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
10.03.2015
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
13.03.2015
Zmiany w przepisach (1)
15.03.2015
Zmiany w przepisach (4)
12
16.03.2015
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (2)
17.03.2015
Zmiany w przepisach (2)
18.03.2015
Zmiany w przepisach (1)
19.03.2015
Zmiany w przepisach (2)
20.03.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (7)
21.03.2015
Zmiany w przepisach (6)
13
23.03.2015
Zmiany w przepisach (3)
24.03.2015
Zmiany w przepisach (3)
25.03.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (8)
26.03.2015
Zmiany w przepisach (3)
27.03.2015
Zmiany w przepisach (3)
14
30.03.2015
Zmiany w przepisach (8)
31.03.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (6)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

27.02.2015 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

28.02.2015 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

1.03.2015 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (12): zobacz »

2.03.2015 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 r. (PIT-11)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2014 r. (PIT-8C)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2014 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2014 r. (PIT-40)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2014 r. (IFT-1R)
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2014 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2014 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

3.03.2015 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

4.03.2015 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

5.03.2015 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

6.03.2015 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

8.03.2015 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

9.03.2015 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

10.03.2015 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za luty 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2015 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

13.03.2015 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

15.03.2015 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

16.03.2015 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2015 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata składek ZUS za luty 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za luty 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

17.03.2015 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

18.03.2015 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

19.03.2015 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

20.03.2015 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za luty 2015 r.
 • wpłata pobranych w lutym 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w lutym 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty 2015 r.
 • wpłata na PFRON za luty 2015 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

21.03.2015 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

23.03.2015 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

24.03.2015 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

25.03.2015 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata podatku VAT za luty 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za luty 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za luty 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

26.03.2015 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.03.2015 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Facebook