Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
 
listopad 2015
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
 
 
 
 
 
 
1.11.2015
Zmiany w przepisach (14)
45
2.11.2015
Zmiany w przepisach (1)
3.11.2015
Zmiany w przepisach (8)
4.11.2015
Zmiany w przepisach (5)
5.11.2015
Zmiany w przepisach (1)
6.11.2015
Zmiany w przepisach (1)
7.11.2015
Zmiany w przepisach (10)
46
9.11.2015
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (10)
10.11.2015
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
11.11.2015
Zmiany w przepisach (3)
12.11.2015
Zmiany w przepisach (8)
13.11.2015
Zmiany w przepisach (11)
14.11.2015
Zmiany w przepisach (1)
47
16.11.2015
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (4)
18.11.2015
Zmiany w przepisach (6)
19.11.2015
Zmiany w przepisach (5)
20.11.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (3)
21.11.2015
Zmiany w przepisach (3)
48
24.11.2015
Zmiany w przepisach (4)
25.11.2015
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (1)
26.11.2015
Zmiany w przepisach (4)
27.11.2015
Zmiany w przepisach (9)
49
30.11.2015
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (6)
 
grudzień 2015
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
 
1.12.2015
Zmiany w przepisach (3)
4.12.2015
Zmiany w przepisach (1)
5.12.2015
Zmiany w przepisach (2)
50
7.12.2015
Ważne terminy (3)
8.12.2015
Zmiany w przepisach (1)
10.12.2015
Ważne terminy (2)
51
15.12.2015
Ważne terminy (3)
52
21.12.2015
Ważne terminy (5)
53
28.12.2015
Ważne terminy (7)
29.12.2015
Zmiany w przepisach (1)
31.12.2015
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.12.2015 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.12.2015 (piątek)

 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

5.12.2015 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.12.2015 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, podatnikom przekazanie informacji CIT-7

8.12.2015 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

10.12.2015 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za listopad 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2015 r.

15.12.2015 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za listopad 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2015 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za listopad 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

21.12.2015 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za listopad 2015 r.
 • wpłata pobranych w listopadzie 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w listopadzie 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2015 r.
 • wpłata na PFRON za listopad 2015 r.

28.12.2015 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za listopad 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2015 r.
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za listopad 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za listopad 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • złożenie informacji w obrocie krajowym za listopad 2015 r. VAT-27

29.12.2015 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

31.12.2015 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (5): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60