Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
październik 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
 
 
 
 
 
 
1.10.2017
Zmiany w przepisach (27)
40
2.10.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
3.10.2017
Zmiany w przepisach (10)
4.10.2017
Zmiany w przepisach (3)
5.10.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.10.2017
Zmiany w przepisach (2)
41
9.10.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
10.10.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (11)
11.10.2017
Zmiany w przepisach (2)
12.10.2017
Zmiany w przepisach (4)
13.10.2017
Zmiany w przepisach (4)
42
16.10.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
17.10.2017
Zmiany w przepisach (3)
18.10.2017
Zmiany w przepisach (3)
19.10.2017
Zmiany w przepisach (5)
20.10.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (9)
22.10.2017
Zmiany w przepisach (1)
43
23.10.2017
Zmiany w przepisach (2)
24.10.2017
Zmiany w przepisach (2)
25.10.2017
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (1)
26.10.2017
Zmiany w przepisach (2)
27.10.2017
Zmiany w przepisach (1)
28.10.2017
Zmiany w przepisach (6)
44
30.10.2017
Zmiany w przepisach (1)
31.10.2017
Zmiany w przepisach (3)
 
listopad 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
 
 
1.11.2017
Zmiany w przepisach (3)
3.11.2017
Zmiany w przepisach (2)
4.11.2017
Zmiany w przepisach (2)
45
6.11.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (5)
7.11.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
9.11.2017
Zmiany w przepisach (9)
10.11.2017
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
12.11.2017
Zmiany w przepisach (1)
46
13.11.2017
Zmiany w przepisach (7)
14.11.2017
Zmiany w przepisach (2)
15.11.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
18.11.2017
Zmiany w przepisach (2)
19.11.2017
Zmiany w przepisach (2)
47
20.11.2017
Ważne terminy (5)
21.11.2017
Zmiany w przepisach (2)
48
27.11.2017
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
28.11.2017
Zmiany w przepisach (1)
29.11.2017
Zmiany w przepisach (4)
30.11.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
 
grudzień 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
 
 
 
 
1.12.2017
Zmiany w przepisach (2)
49
5.12.2017
Ważne terminy (1)
6.12.2017
Zmiany w przepisach (1)
7.12.2017
Ważne terminy (3)
50
11.12.2017
Ważne terminy (2)
12.12.2017
15.12.2017
Ważne terminy (2)
51
18.12.2017
20.12.2017
Ważne terminy (5)
21.12.2017
22.12.2017
52
27.12.2017
Ważne terminy (6)
28.12.2017
Ważne terminy (1)
31.12.2017
Zmiany w przepisach (1)
 
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: listopad
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.11.2017 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

3.11.2017 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

4.11.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

6.11.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za październik 2017 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.11.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

9.11.2017 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (6): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

10.11.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za październik 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za październik 2017 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

12.11.2017 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

13.11.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2017 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2017 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

14.11.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2017 r. - Prezes ZUS
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

15.11.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za październik 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2017 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2017 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

18.11.2017 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

19.11.2017 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

20.11.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata za październik 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za październik 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za październik 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2017 r.
 • wpłata na PFRON za październik 2017 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2017 r. - izby administracji skarbowej
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za październik 2017 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2017 r. - dysponenci części budżetowych

21.11.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za październik 2017 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

27.11.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za październik 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za październik 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za październik 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za październik 2017 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za październik 2017 r. - Prezes KRUS
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

28.11.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za październik 2017 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za październik 2017 r. - dysponent części 87
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

29.11.2017 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »

30.11.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania w 2018 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60