Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
wrzesień 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
 
 
 
 
1.09.2017
Zmiany w przepisach (51)
2.09.2017
Zmiany w przepisach (1)
36
5.09.2017
Ważne terminy (1)
7.09.2017
Ważne terminy (3)
10.09.2017
Zmiany w przepisach (1)
37
11.09.2017
Ważne terminy (2)
12.09.2017
15.09.2017
Ważne terminy (4)
38
18.09.2017
20.09.2017
Ważne terminy (5)
21.09.2017
39
25.09.2017
Ważne terminy (6)
28.09.2017
 
październik 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
 
 
 
 
 
 
1.10.2017
Zmiany w przepisach (18)
40
2.10.2017
Ważne terminy (3)
5.10.2017
Ważne terminy (1)
41
9.10.2017
Ważne terminy (3)
10.10.2017
Ważne terminy (2)
42
16.10.2017
Ważne terminy (2)
20.10.2017
Ważne terminy (7)
22.10.2017
Zmiany w przepisach (1)
43
25.10.2017
Ważne terminy (7)
44
 
listopad 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
 
 
1.11.2017
Zmiany w przepisach (1)
45
6.11.2017
Ważne terminy (1)
7.11.2017
Ważne terminy (3)
10.11.2017
Ważne terminy (2)
46
13.11.2017
Zmiany w przepisach (1)
15.11.2017
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
47
20.11.2017
Ważne terminy (5)
48
27.11.2017
Ważne terminy (6)
30.11.2017
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy na cały miesiąc: październik
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.10.2017 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (13): zobacz »

2.10.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego

5.10.2017 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

9.10.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.10.2017 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2017 r.

16.10.2017 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20.10.2017 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za wrzesień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za III kwartał 2017 r.
 • wpłata za wrzesień 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2017 r.
 • wpłata na PFRON za wrzesień 2017 r.

22.10.2017 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.10.2017 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za wrzesień 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60