Wyszukaj

Jak szukać?»

logo

grudzień 2013

PN WT ŚR CZ PT SO ND
48      
49
50
51
52
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach (od dnia 19-12-2014)

7.01.2014 (wtorek)

 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2013 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2013 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7
 • wpłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop powstałego w grudniu 2013 r.

9.01.2014 (czwartek)

 • złożenie płatnikowi oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. (PIT-12)

10.01.2014 (piątek)

 • wpłata składek ZUS za grudzień 2013 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2013 r.

15.01.2014 (środa)

 • wpłata składek ZUS za grudzień 2013 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku leśnego za styczeń 2014 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za grudzień 2013 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za IV kwartał 2013 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

20.01.2014 (poniedziałek)

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2013 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego za grudzień 2013 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za grudzień 2013 r. lub ostatni kwartał 2013 r.
 • wpłata na PFRON za grudzień 2013 r.
 • złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy
 • złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
 • zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

21.01.2014 (wtorek)

 • zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2014 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2013 r. korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe

27.01.2014 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za grudzień 2013 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za IV kwartał 2013 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2013 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za grudzień 2013 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za IV kwartał 2013 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego

31.01.2014 (piątek)

 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2014 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2013 r. do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2013 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2013 r. (PIT-16A)
 • złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2013 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2013 r. (PIT-8AR)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie deklaracji CIT-6AR przez: - spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop powstałego w 2013 r. - spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2013 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • złożenie deklaracji CIT-11R przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji za 2013 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: - należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2013 r. (CIT-10Z) - dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających polską rezydencję podatkową osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2013 r. (CIT-6R)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60