Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
 
grudzień 2015
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
 
1.12.2015
Zmiany w przepisach (14)
2.12.2015
Zmiany w przepisach (4)
3.12.2015
Zmiany w przepisach (9)
4.12.2015
Zmiany w przepisach (5)
5.12.2015
Zmiany w przepisach (3)
6.12.2015
Zmiany w przepisach (2)
50
7.12.2015
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
8.12.2015
Zmiany w przepisach (12)
9.12.2015
Zmiany w przepisach (4)
10.12.2015
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (6)
12.12.2015
Zmiany w przepisach (5)
51
15.12.2015
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (6)
16.12.2015
Zmiany w przepisach (3)
17.12.2015
Zmiany w przepisach (2)
19.12.2015
Zmiany w przepisach (4)
20.12.2015
Zmiany w przepisach (2)
52
21.12.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (3)
22.12.2015
Zmiany w przepisach (7)
23.12.2015
Zmiany w przepisach (2)
24.12.2015
Zmiany w przepisach (5)
25.12.2015
Zmiany w przepisach (2)
53
28.12.2015
Ważne terminy (7)
29.12.2015
Zmiany w przepisach (1)
31.12.2015
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (12)
 
styczeń 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
53
 
 
 
 
1.01.2016
Zmiany w przepisach (308)
2.01.2016
Zmiany w przepisach (24)
54
4.01.2016
Zmiany w przepisach (5)
5.01.2016
Zmiany w przepisach (12)
7.01.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (7)
8.01.2016
Zmiany w przepisach (4)
9.01.2016
Ważne terminy (1)
55
11.01.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
13.01.2016
Zmiany w przepisach (2)
14.01.2016
Zmiany w przepisach (1)
15.01.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (8)
56
18.01.2016
Zmiany w przepisach (13)
19.01.2016
Zmiany w przepisach (6)
20.01.2016
Ważne terminy (9)
21.01.2016
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
23.01.2016
Zmiany w przepisach (8)
24.01.2016
Zmiany w przepisach (2)
57
25.01.2016
Ważne terminy (8)
 
 
luty 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
1.02.2016
Ważne terminy (13)
Zmiany w przepisach (4)
2.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
3.02.2016
Zmiany w przepisach (1)
4.02.2016
Zmiany w przepisach (1)
7.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
6
8.02.2016
Ważne terminy (3)
9.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
10.02.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
11.02.2016
Zmiany w przepisach (2)
13.02.2016
Zmiany w przepisach (5)
7
15.02.2016
Ważne terminy (5)
17.02.2016
Zmiany w przepisach (2)
19.02.2016
Zmiany w przepisach (2)
20.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
21.02.2016
Zmiany w przepisach (2)
8
22.02.2016
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (17)
25.02.2016
Ważne terminy (6)
9
29.02.2016
Ważne terminy (7)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.01.2016 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (146): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (105): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (57): zobacz »

2.01.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (16): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

4.01.2016 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

5.01.2016 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

7.01.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

8.01.2016 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »

9.01.2016 (sobota)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • ostateczny termin złożenia płatnikowi oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. (PIT-12)

11.01.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2015 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

13.01.2016 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

14.01.2016 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

15.01.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku leśnego za styczeń 2016 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za grudzień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za IV kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

18.01.2016 (poniedziałek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (9): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (3): zobacz »

19.01.2016 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

20.01.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • wpłata za grudzień 2015 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za grudzień 2015 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2015 r. lub ostatni kwartał 2015 r.
 • wpłata na PFRON za grudzień 2015 r.
 • złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy
 • złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
 • zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r.
 • złożenie zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty – w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

21.01.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2016 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2015 r. korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

23.01.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

24.01.2016 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »

25.01.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za grudzień 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za IV kwartał 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za grudzień 2015 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za IV kwartał 2015 r.
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za grudzień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za IV kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2015 r.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60