Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
 
grudzień 2014
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
1.12.2014
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (17)
2.12.2014
Zmiany w przepisach (3)
3.12.2014
Zmiany w przepisach (3)
4.12.2014
Zmiany w przepisach (5)
5.12.2014
Zmiany w przepisach (5)
50
8.12.2014
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
9.12.2014
Zmiany w przepisach (2)
10.12.2014
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (8)
11.12.2014
Zmiany w przepisach (5)
13.12.2014
Zmiany w przepisach (1)
51
15.12.2014
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
16.12.2014
Zmiany w przepisach (5)
18.12.2014
Zmiany w przepisach (7)
19.12.2014
Zmiany w przepisach (9)
52
22.12.2014
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (10)
23.12.2014
Zmiany w przepisach (19)
24.12.2014
Zmiany w przepisach (2)
25.12.2014
Zmiany w przepisach (14)
53
29.12.2014
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (9)
30.12.2014
Zmiany w przepisach (8)
31.12.2014
Zmiany w przepisach (22)
 
styczeń 2015
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
 
 
 
1.01.2015
Zmiany w przepisach (182)
2.01.2015
Zmiany w przepisach (10)
4.01.2015
Zmiany w przepisach (3)
2
5.01.2015
Zmiany w przepisach (1)
6.01.2015
Zmiany w przepisach (2)
7.01.2015
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (6)
8.01.2015
Zmiany w przepisach (2)
9.01.2015
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
10.01.2015
Zmiany w przepisach (2)
11.01.2015
Zmiany w przepisach (2)
3
12.01.2015
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (3)
14.01.2015
Zmiany w przepisach (8)
15.01.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (17)
16.01.2015
Zmiany w przepisach (2)
17.01.2015
Zmiany w przepisach (1)
18.01.2015
Zmiany w przepisach (2)
4
19.01.2015
Zmiany w przepisach (4)
20.01.2015
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (5)
21.01.2015
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
22.01.2015
Zmiany w przepisach (11)
23.01.2015
Zmiany w przepisach (4)
5
26.01.2015
Ważne terminy (6)
27.01.2015
Zmiany w przepisach (1)
28.01.2015
Zmiany w przepisach (8)
29.01.2015
Zmiany w przepisach (4)
30.01.2015
Zmiany w przepisach (15)
31.01.2015
Zmiany w przepisach (1)
 
luty 2015
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
 
 
 
 
1.02.2015
Zmiany w przepisach (10)
6
2.02.2015
Ważne terminy (13)
Zmiany w przepisach (5)
4.02.2015
Zmiany w przepisach (4)
5.02.2015
Zmiany w przepisach (1)
6.02.2015
Zmiany w przepisach (4)
7
9.02.2015
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (5)
10.02.2015
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (6)
11.02.2015
Zmiany w przepisach (2)
12.02.2015
Zmiany w przepisach (3)
14.02.2015
Zmiany w przepisach (2)
8
16.02.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
17.02.2015
Zmiany w przepisach (3)
19.02.2015
Zmiany w przepisach (2)
20.02.2015
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
9
24.02.2015
Zmiany w przepisach (2)
25.02.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (3)
26.02.2015
Zmiany w przepisach (3)
27.02.2015
Zmiany w przepisach (4)
28.02.2015
Zmiany w przepisach (5)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.01.2015 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (98): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (56): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (28): zobacz »

2.01.2015 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

4.01.2015 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

5.01.2015 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

6.01.2015 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

7.01.2015 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2014 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2014 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

8.01.2015 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

9.01.2015 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie płatnikowi oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. (PIT-12)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

10.01.2015 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

11.01.2015 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.01.2015 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2014 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2014 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

14.01.2015 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

15.01.2015 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2014 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku leśnego za styczeń 2015 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za grudzień 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za IV kwartał 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

16.01.2015 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

17.01.2015 (sobota)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

18.01.2015 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

19.01.2015 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

20.01.2015 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • wpłata pobranych w grudniu 2014 r. zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w grudniu 2014 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za grudzień 2014 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za IV kwartał 2014 r.
 • wpłata na PFRON za grudzień 2014 r.
 • złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy
 • złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
 • zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • złożenie zawiadomienia o wyborze ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty - w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

21.01.2015 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2015 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2014 r. korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

22.01.2015 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

23.01.2015 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

26.01.2015 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za grudzień 2014 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za IV kwartał 2014 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2014 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za grudzień 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za IV kwartał 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za grudzień 2014 r. przez przedstawiciela podatkowego

27.01.2015 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

28.01.2015 (środa)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

29.01.2015 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

30.01.2015 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (5): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (9): zobacz »

31.01.2015 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60