Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
 
grudzień 2015
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
 
1.12.2015
Zmiany w przepisach (14)
2.12.2015
Zmiany w przepisach (4)
3.12.2015
Zmiany w przepisach (9)
4.12.2015
Zmiany w przepisach (5)
5.12.2015
Zmiany w przepisach (3)
6.12.2015
Zmiany w przepisach (2)
50
7.12.2015
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (1)
8.12.2015
Zmiany w przepisach (12)
9.12.2015
Zmiany w przepisach (4)
10.12.2015
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (6)
12.12.2015
Zmiany w przepisach (5)
51
15.12.2015
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (7)
16.12.2015
Zmiany w przepisach (3)
17.12.2015
Zmiany w przepisach (2)
19.12.2015
Zmiany w przepisach (5)
20.12.2015
Zmiany w przepisach (2)
52
21.12.2015
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (3)
22.12.2015
Zmiany w przepisach (9)
23.12.2015
Zmiany w przepisach (11)
24.12.2015
Zmiany w przepisach (5)
25.12.2015
Zmiany w przepisach (2)
26.12.2015
Zmiany w przepisach (2)
53
28.12.2015
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (10)
29.12.2015
Zmiany w przepisach (37)
30.12.2015
Zmiany w przepisach (30)
31.12.2015
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (33)
 
styczeń 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
53
 
 
 
 
1.01.2016
Zmiany w przepisach (316)
2.01.2016
Zmiany w przepisach (24)
54
4.01.2016
Zmiany w przepisach (5)
5.01.2016
Zmiany w przepisach (12)
7.01.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (8)
8.01.2016
Zmiany w przepisach (4)
9.01.2016
Ważne terminy (1)
55
11.01.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
13.01.2016
Zmiany w przepisach (3)
14.01.2016
Zmiany w przepisach (2)
15.01.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (8)
56
18.01.2016
Zmiany w przepisach (13)
19.01.2016
Zmiany w przepisach (6)
20.01.2016
Ważne terminy (9)
21.01.2016
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (1)
23.01.2016
Zmiany w przepisach (8)
24.01.2016
Zmiany w przepisach (2)
57
25.01.2016
Ważne terminy (8)
 
 
luty 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
1.02.2016
Ważne terminy (13)
Zmiany w przepisach (5)
2.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
3.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
4.02.2016
Zmiany w przepisach (1)
7.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
6
8.02.2016
Ważne terminy (3)
9.02.2016
Zmiany w przepisach (4)
10.02.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (2)
11.02.2016
Zmiany w przepisach (4)
13.02.2016
Zmiany w przepisach (5)
7
15.02.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
16.02.2016
Zmiany w przepisach (7)
17.02.2016
Zmiany w przepisach (13)
18.02.2016
Zmiany w przepisach (5)
19.02.2016
Zmiany w przepisach (6)
20.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
21.02.2016
Zmiany w przepisach (2)
8
22.02.2016
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (17)
23.02.2016
Zmiany w przepisach (4)
24.02.2016
Zmiany w przepisach (1)
25.02.2016
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (1)
26.02.2016
Zmiany w przepisach (3)
27.02.2016
Zmiany w przepisach (1)
9
29.02.2016
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.01.2016 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (151): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (110): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (55): zobacz »

2.01.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (6): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (16): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (2): zobacz »

4.01.2016 (poniedziałek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

5.01.2016 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

7.01.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpata zryczatowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2015 r. od nalenoci wypaconych zagranicznej osobie prawnej z tytuw wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpata zryczatowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2015 r. od dochodw z dywidend oraz innych przychodw z tytuu udziau w zyskach osb prawnych, a podatnikowi majcemu siedzib lub zarzd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

8.01.2016 (piątek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (4): zobacz »

9.01.2016 (sobota)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • ostateczny termin zoenia patnikowi owiadczenia dla celw dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osb fizycznych za 2015 r. (PIT-12)

11.01.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpata skadek ZUS za grudzie 2015 r. - osoby fizyczne opacajce skadki wycznie za siebie
 • zoenie zgoszenia INTRASTAT za grudzie 2015 r.
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

13.01.2016 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

14.01.2016 (czwartek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

15.01.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpata skadek ZUS za grudzie 2015 r. - pozostali patnicy skadek (z wyczeniem osb fizycznych opacajcych skadki wycznie za siebie oraz jednostek budetowych i samorzdowych zakadw budetowych)
 • wpata podatku lenego za stycze 2016 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spki nieposiadajce osobowoci prawnej
 • zoenie deklaracji na podatek leny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spki nieposiadajce osobowoci prawnej
 • zoenie informacji podsumowujcej (w wersji drukowanej) za grudzie 2015 r. o dokonanych wewntrzwsplnotowych dostawach lub nabyciach towarw albo o wewntrzwsplnotowym wiadczeniu usug
 • zoenie informacji podsumowujcej (w wersji drukowanej) za IV kwarta 2015 r. o dokonanych wewntrzwsplnotowych dostawach lub nabyciach towarw albo o wewntrzwsplnotowym wiadczeniu usug
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

18.01.2016 (poniedziałek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (9): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (3): zobacz »

19.01.2016 (wtorek)

 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

20.01.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • wpata za grudzie 2015 r. pobranych zaliczek od przychodw ze stosunku pracy
 • wpata za grudzie 2015 r. przez patnikw, o ktrych mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczatowanego podatku dochodowego
 • wpata zaliczki na podatek dochodowy z dziaalnoci gospodarczej za grudzie 2015 r. lub ostatni kwarta 2015 r.
 • wpata na PFRON za grudzie 2015 r.
 • zoenie pisemnego owiadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy
 • zoenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
 • zawiadomienie o wyborze kwartalnego opacania ryczatu od przychodw ewidencjonowanych
 • zoenie deklaracji PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodw z dziaw specjalnych produkcji rolnej w 2016 r.
 • zoenie zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z ustalania przychodu w dacie pobrania wpaty – w odniesieniu do wpat pobranych na poczet dostaw towarw i usug, ktre zostan wykonane w nastpnych okresach sprawozdawczych, podlegajcych zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej; w przypadku podatnikw CIT o ile rok podatkowy pokrywa si z rokiem kalendarzowym

21.01.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • zawiadomienie o zaoeniu od 1 stycznia 2016 r. podatkowej ksigi przychodw i rozchodw przez podatnikw, ktrzy w 2015 r. korzystali ze zryczatowanych form opodatkowania lub prowadzili ksigi rachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (1): zobacz »

23.01.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

24.01.2016 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »

25.01.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpata podatku VAT za grudzie 2015 r. oraz zoenie deklaracji VAT-7, VAT-8,VAT-9M, VAT-12
 • wpata podatku VAT za IV kwarta 2015 r. oraz zoenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpata podatku akcyzowego za grudzie 2015 r. oraz zoenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • zoenie informacji podsumowujcej w obrocie krajowym VAT-27 za grudzie 2015 r.
 • zoenie informacji podsumowujcej w obrocie krajowym VAT-27 za IV kwarta 2015 r.
 • zoenie informacji podsumowujcej (w wersji elektronicznej) za grudzie 2015 r. o dokonanych wewntrzwsplnotowych dostawach lub nabyciach towarw albo o wewntrzwsplnotowym wiadczeniu usug
 • zoenie informacji podsumowujcej (w wersji elektronicznej) za IV kwarta 2015 r. o dokonanych wewntrzwsplnotowych dostawach lub nabyciach towarw albo o wewntrzwsplnotowym wiadczeniu usug
 • zoenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzie 2015 r.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60