Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
listopad 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
 
1.11.2016
Zmiany w przepisach (5)
2.11.2016
Zmiany w przepisach (2)
4.11.2016
Zmiany w przepisach (8)
5.11.2016
Zmiany w przepisach (3)
6.11.2016
Zmiany w przepisach (1)
45
7.11.2016
Ważne terminy (4)
8.11.2016
Zmiany w przepisach (4)
9.11.2016
Zmiany w przepisach (4)
10.11.2016
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (9)
46
14.11.2016
15.11.2016
Ważne terminy (4)
16.11.2016
Zmiany w przepisach (3)
17.11.2016
Zmiany w przepisach (4)
18.11.2016
Zmiany w przepisach (10)
19.11.2016
Zmiany w przepisach (6)
47
21.11.2016
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (2)
22.11.2016
Zmiany w przepisach (5)
24.11.2016
Zmiany w przepisach (4)
25.11.2016
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (2)
26.11.2016
Zmiany w przepisach (2)
48
28.11.2016
Zmiany w przepisach (1)
29.11.2016
Zmiany w przepisach (5)
30.11.2016
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
 
grudzień 2016
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
 
 
 
1.12.2016
Zmiany w przepisach (3)
49
5.12.2016
Ważne terminy (1)
7.12.2016
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
50
12.12.2016
Ważne terminy (2)
14.12.2016
Zmiany w przepisach (6)
15.12.2016
Ważne terminy (3)
51
19.12.2016
20.12.2016
Ważne terminy (5)
21.12.2016
22.12.2016
52
27.12.2016
Ważne terminy (6)
28.12.2016
Ważne terminy (1)
30.12.2016
Zmiany w przepisach (1)
31.12.2016
Zmiany w przepisach (2)
 
styczeń 2017
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
52
 
 
 
 
 
 
1.01.2017
Zmiany w przepisach (102)
53
5.01.2017
54
10.01.2017
Zmiany w przepisach (4)
14.01.2017
Zmiany w przepisach (2)
55
16.01.2017
18.01.2017
20.01.2017
56
23.01.2017
25.01.2017
26.01.2017
 
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

1.12.2016 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

5.12.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku VAT za listopad 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za listopad 2016 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

7.12.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

12.12.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za listopad 2016 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za listopad 2016 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za listopad 2016 r. - izby celne
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za listopad 2016 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-27 za listopad 2016 r. - izby celne

14.12.2016 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

15.12.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za listopad 2016 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2016 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za listopad 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2016 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

19.12.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za listopad 2016 r. - izby skarbowe

20.12.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata za listopad 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za listopad 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za listopad 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2016 r.
 • wpłata na PFRON za listopad 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za listopad 2016 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2016 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23B za listopad 2016 r. - dysponent części 19

21.12.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za listopad 2016 r. - jednostki samorządu terytorialnego

22.12.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za listopad 2016 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

27.12.2016 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za listopad 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za listopad 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za listopad 2016 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za listopad 2016 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za listopad 2016 r. - Prezes KRUS

28.12.2016 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2016 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za listopad 2016 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za listopad 2016 r. - dysponent części 87

30.12.2016 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za listopad 2016 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

31.12.2016 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60