Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
grudzień 2018
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
 
 
 
 
 
1.12.2018
Zmiany w przepisach (13)
49
4.12.2018
Zmiany w przepisach (4)
5.12.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (7)
7.12.2018
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (6)
8.12.2018
Zmiany w przepisach (2)
50
10.12.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (4)
11.12.2018
Zmiany w przepisach (10)
12.12.2018
Zmiany w przepisach (3)
13.12.2018
Zmiany w przepisach (4)
14.12.2018
Zmiany w przepisach (1)
15.12.2018
Zmiany w przepisach (6)
51
17.12.2018
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
18.12.2018
Zmiany w przepisach (4)
19.12.2018
Zmiany w przepisach (10)
20.12.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (6)
21.12.2018
Zmiany w przepisach (6)
22.12.2018
Zmiany w przepisach (6)
23.12.2018
Zmiany w przepisach (2)
52
24.12.2018
25.12.2018
Zmiany w przepisach (1)
26.12.2018
Zmiany w przepisach (1)
27.12.2018
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (5)
28.12.2018
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (4)
 
31.12.2018
Zmiany w przepisach (3)
 
styczeń 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
 
1.01.2019
Zmiany w przepisach (259)
2.01.2019
Zmiany w przepisach (17)
3.01.2019
Zmiany w przepisach (1)
4.01.2019
Zmiany w przepisach (6)
5.01.2019
Zmiany w przepisach (4)
2
7.01.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (4)
8.01.2019
Zmiany w przepisach (1)
9.01.2019
Zmiany w przepisach (3)
10.01.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (5)
11.01.2019
Zmiany w przepisach (17)
12.01.2019
Zmiany w przepisach (2)
3
14.01.2019
Zmiany w przepisach (2)
15.01.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
16.01.2019
Zmiany w przepisach (3)
17.01.2019
Zmiany w przepisach (1)
18.01.2019
Zmiany w przepisach (1)
4
21.01.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (9)
22.01.2019
Zmiany w przepisach (8)
23.01.2019
Zmiany w przepisach (7)
24.01.2019
Zmiany w przepisach (3)
25.01.2019
Ważne terminy (9)
Zmiany w przepisach (10)
26.01.2019
Zmiany w przepisach (1)
5
28.01.2019
Zmiany w przepisach (2)
29.01.2019
Zmiany w przepisach (2)
30.01.2019
Zmiany w przepisach (6)
31.01.2019
Ważne terminy (14)
Zmiany w przepisach (5)
 
luty 2019
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
5
 
 
 
 
1.02.2019
Zmiany w przepisach (11)
2.02.2019
Zmiany w przepisach (1)
6
4.02.2019
5.02.2019
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (2)
6.02.2019
Zmiany w przepisach (14)
7.02.2019
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (3)
8.02.2019
Zmiany w przepisach (3)
9.02.2019
Zmiany w przepisach (5)
7
11.02.2019
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (9)
12.02.2019
Zmiany w przepisach (5)
13.02.2019
Zmiany w przepisach (10)
14.02.2019
Zmiany w przepisach (6)
15.02.2019
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (4)
8
18.02.2019
Zmiany w przepisach (8)
19.02.2019
20.02.2019
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (4)
21.02.2019
Zmiany w przepisach (3)
22.02.2019
Zmiany w przepisach (4)
9
25.02.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (1)
26.02.2019
Zmiany w przepisach (3)
27.02.2019
Zmiany w przepisach (3)
28.02.2019
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (3)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

31.01.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (14):
 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2019 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2018 r. (PIT-8C) - zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2018 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2018 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2018 r. (PIT-16A)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2018 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2018 r. (PIT-8AR)
 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2018 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2018 r.
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2018 r.
 • złożenie deklaracji CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop powstałego w 2018 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2018 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • złożenie przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2018 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2018 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2018 r. (CIT-6R)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za IV kwartały 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2018 r. (CIT-10Z)
 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2019 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2018 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2018 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2018 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2018 r. (PIT-8AR)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

1.03.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za IV kwartały 2018 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za IV kwartały 2018 r. - dysponent części budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za IV kwartały 2018 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2018 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za IV kwartały 2018 r. - minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (4): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (17): zobacz »

2.03.2019 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.